Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Antalffy György

  jogász, politikus


  Született: 1920. június 1. Szeged
  Meghalt: 1993. december 26. Szeged

  Család

  Sz: Antalffy György szegedi halászmester, Kovács Erzsébet. F: Lukács Magdolna. Fia: Antalffy György (1946).

  Iskola

  Szegeden éretts. (1938), majd tanulmányait Szegeden és Kolozsvárott folytatta, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen állam- (1942) és jogtud. doktori okl. szerzett (1944), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaság- tudományi Karán is tanult (1944–1945), MDP Központi Pártiskolát végzett (1948). A jogtudományok kandidátusa (1960), az állam- és jogtudományok doktora (1969).

  Életút

  Bp.-en ügyvédjelölt (1944–1945), a II. vh. után Szegeden aljegyző, főispáni titkár (1945), majd Szeged város polgármester- helyettese (1945. aug.–1948), a Délmagyarország főszerkesztője (1948–1949). A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE ÁJTK meghívott előadó tanára (1946–1950), ny. rk. tanára (1949-1950), ny. r. tanára (1950–1952), egy. tanára (1952–1990. jún. 30.); közben az Állam és Jogelméleti Tanszék vezetője (1950–1990), az ÁJTK dékánja (1950–1951, 1953–1958, 1967–1970), majd az egyetem rektora (1958–1964 és 1976–1982).

  Ogy.-i pótképviselő (az SZDP Csongrád és Csanád vm.-i listájáról, 1947; behívására 1949. jan. 27-én került sor). Ogy.-i képviselő (Csongrád, 8. sz. választóker., 1971–1980; Csongrád, 9. sz. választóker., 1980–1990), az Országgyűlés Jogi, Igazgatási és Igazságügyi Bizottságának elnöke (1985–1989). A MSZMP Szegedi Városi Bizottságának tagja, a Városi Tanács VB tagja.

  Általános állam- és jogelméleti kérdésekkel, az államszervezet vizsgálatával, a szocialista állam gazdasági-társadalmi összefüggéseinek elméleti feltárásával fogl. A marxista állam- és jogelméleti kutatások megteremtője. Jogtörténeti munkássága is értékes: több művet írt N. Machiavelli államtudományi nézeteiről, ill. Szalay Lászlóról.

  Elismertség

  Az MTA Állam- és Jogtud. Bizottság (1958–1985), az MTA–TMB Állam- és Jogtudományi Bizottság (1968–1990), a Szegedi Akadémiai Bizottság Intézőbizottságának tagja (1961–1990). A Magyar Jogász Szövetség (MJSZ) elnöke (1971–1990) és az MJSZ Csongrád megyei elnöke (1962–1990). A Politikatudományi Társaság alelnöke (1985–1990). Az International Political Science Association magyar tagozatának alelnöke (1965-től). A l’’Institut International des Sciences Administratives magyar tagozatának tagja (1964-től).

  Elismerés

  Az odesszai Állami Mecsnyikov Egyetem díszdoktora (1980). Munka Érdemrend (1962; arany, 1964), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Szocialista Magyarországért Érdemrend (1980). József Attila-emlékérem (1965).

  Szerkesztés

  A Délmagyarország főszerkesztője (1948–1949). A brüsszeli Revue de Droit Contemporain szerkesztőbizottságának tagja.

  Főbb művei

  F. m.: Állam és mai állam. (Tiszatáj, 1948)
  A szuverenitás fogalma és a béke. (Állam és Igazgatás, 1951)
  Állam- és jogelmélet. (Szeged, 1951)
  Törvény az állami statisztikáról. (Állam és Igazgatás, 1953)
  Az állam szervezete és elmélete a rabszolgatartó athéni demokráciában. Kand. értek. (Szeged, 1959)
  Platón és Arisztotelesz a „tökéletes” állami és társadalmi formákról. (Szeged, 1958)
  Az állam szervezetéről a rabszolgatartó athéni demokráciában. (Studia Iuridica, 1962)
  Állam- és alkotmány az athéni demokráciában. (Bp., 1962)
  Társadalom, állam, jog. Halász Pállal. (Bp., 1963)
  A társadalmi önigazgatásról. (Állam és Igazgatás, 1965)
  Az állami és társadalmi szervezetek viszonyának újabb állam- és jogelméleti problémáiról. (Szeged, 1966)
  Állam és demokrácia. Fejezetek az állam és jogelmélet köréből. (Bp., 1967)
  A szuverenitás lényegének állam- és jogelméleti koncepciójáról. (Ünnepi Acta a Nagy Októberi Szocialista Forradalom Évfordulója alkalmából. Szeged, 1967)
  Szemelvények állam- és jogelméleti szerzők műveiből. I–II. Egységes jegyz. Papp Ignáccal. (Bp., 1967–1968)
  Az állam és társadalom viszonyának állam- és jogelméleti alapjairól. Doktori értek. (Szeged, 1968)
  Basic Problems of State and Society. (Bp., 1974)
  A politikai és jogi tanítások története. (Bp., 1974)
  Állam, politikai rendszer, társadalom. (Bp., 1979)
  Niccolo Machiavelli politikatudományi tanításának lényegéről. (Szeged, 1982)
  Szalay László, a reformkor politikai-jogi gondolkodója. (Bp., 1983)
  Machiavelli és az állam tudománya. Állami- és jogelméleti reflexiók. (Bp., 1986)
  Állam és jogelmélet. (Bp., 1987).

  Irodalom

  Irod.: Emlékkönyv A. Gy. egyetemi tanár oktatói működésének 40. és születésének 70. évfordulójára. Szerk. Tóth Károly. (Szeged, 1990)
  A. Gy. 1920–1993. (Magyar Jog, 1994)
  Révész György: A szocialista állam és professzora. Széljegyzetek A. Gy. portréjához. (Jogelméleti Szemle, 2003).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu