Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Magyarországi Boldog Pál
  Makkai Ádám
  Szladits Károly, 1916-tól dunaszerdahelyi
  Zolnai Béla
  Zolnai Gyula

  Császár Elemér

  fizikus


  Született: 1891. december 6. Gige, Somogy vármegye
  Meghalt: 1955. augusztus 7. Budapest

  Család

  Sz: Császár István, Szűcs Katalin.

  Iskola

  A csurgói református gimnáziumban éretts. (1910), a bp.-i és a berlini tudományegyetemen tanult, Budapesten matematika–fizika szakos tanári okl. (1914) és bölcsészdoktori okl. (1918), a sugárzástan tárgykörben (1924) és a gazdasági fizika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1935). Az MTA tagja (l.: 1928. máj. 18.; tagsága népbírósági ítélet alapján törölve: 1948).

  Életút

  Az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1914–1918), a Pázmány Péter Tudományegyetem Gyakorlati Fizikai Intézetének tanársegéde (1918–1921), egy. adjunktusa (1921–1938) és magántanára (1924–1930). A bp.-i tudományegyetemi Közgazdaság- tudományi Kar magántanára (1930–1934), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) magántanára (1935– 1945), egyúttal a JNMGE Mezőgazdasági Osztályán a Gazdasági fizika c. tárgy mb. előadó tanára (1935–1945). A pécsi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Karán a fizika ny. rk. tanára (1938–1940), ny. r. tanára (1940–1948); közben az Orvostudományi Kar dékánja (1942–1943). Politikai okokból bebörtönözték (1948), kiszabadulása után néhány évig a bp.-i Medicor Röntgen Művekben dolgozott.

  Kvantumelmélettel, az ún. fekete sugárzással, statisztikai mechanikával és termodinamikával foglalkozott. A kvantumelmélet kibontakozásával ellentétes irányban, a kvantumelmélet mellőzésével próbálta magyarázni a fénykibocsátás és fényelnyelés elemi folyamatát. Jelentősebb kísérleti fizikai, valamint oktatói munkássága. A röntgensugárzás mérésére készüléket szerkesztett (1935).

  Emlékezet

  Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). Sírfelirata: „Uram, Te tudod, miért!”

  Elismertség

  Az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat jegyzője, a Természettudományi Társulat titkára.

  Elismerés

  Than Károly-díj.

  Főbb művei

  F. m.: A fekete sugárzás újabb elméleti és kísérleti vizsgálata. Egy. doktori értek. is. (Pápa, 1918)
  Planck sugárzási elméletének újabb módosítása. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1918)
  A quantumemissio hypothesise a fekete sugárzás elméletében. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1922)
  A Planck-féle sugárzási formula kísérleti vizsgálata fényelektromos úton. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1923)
  A fényelektromos jelenség. (Természettudományi Közlöny, 1926)
  Periodikus rendszerek adiabatikus invariánsai. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1927)
  Tárgyaknak vassal való bevonása galvanoplasztikai úton. (Természettudományi Közlöny, 1927)
  A világjáró rakéta. (Bp., 1928; újraközölve: Természet Világa, 1986)
  A hangos film. (Bp., 1929)
  Vizsgálatok az új kvantumelmélet köréből. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1929. júl. 3.; megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1929)
  A kvantumelmélet. (Bp., 1930)
  A röntgensugárzás technikai alkalmazása. (Természettudományi Közlöny, 1931)
  Időbeli és hullámmechanikai középértékek. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1932)
  A szívműködés vizsgálata röntgensugárral. (Természettudományi Közlöny, 1934)
  A röntgensugárzás és gyakorlati alkalmazása. (Bp., 1934)
  A röntgensugárzás energiájának mérése. 1–5. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1935–1940)
  A rövidhullámú gyógykezelés fizikai alapelvei. (Természettudományi Közlöny, 1936)
  A sugarak világa. (A természettudományok elemei. 6. Bp., 1937)
  Anyagvizsgálat rádiumsugarakkal. (Természettudományi Közlöny, 1937)
  Az új hangos film. (Bp., 1936)
  A röntgensugárzás adagolása: a röntgendózis mérése. (Természettudományi Közlöny, 1938)
  A hullámmechanikai perturbáció-számítás egyszerű megalapozása. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1939)
  Az elektronmikroszkóp. (Pannonia Könyvtár. 55. Pécs, 1942)
  A fekete sugárzás törvényei. 1–2. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1943)
  Újabb orvosi röntgenkészülékek és röntgenlámpák. (Orvosképzés, 1943).

  Irodalom

  Irod.: Makra Zsigmond: Cs. E. (Évfordulóink a műszaki és természettudományokban, 1991).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu