Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Magyarországi Boldog Pál
  Makkai Ádám
  Szladits Károly, 1916-tól dunaszerdahelyi
  Zolnai Béla
  Zolnai Gyula

  Árvay József

  nyelvész, helytörténész


  Született: 1916. június 28. Brassó
  Meghalt: 1975. január 16. Sepsiszentgyörgy

  Iskola

  A kolozsvári I. Ferdinánd Tudományegyetemen történelem–magyar szakos tanári okl. (1940), bölcsészdoktori okl. szerzett (1942).

  Életút

  A kolozsvári tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet tanársegéde (1940–1944), a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Könyvtára és Levéltára ig.-ja (1944–1947), a csernátfalusi iskola tanára és ig.-ja (1947–1948), a sepsiszentgyörgyi textilipari szakiskola tanára (1948–1950), uo. az 1. sz. Líceum mellett működő esti munkáslíceum ig.-ja (1950–1953). A sepsiszentgyörgyi Állami Levéltár ig.-ja (1953–1974).

  Nyelvészként elsősorban romániai magyar helynevek kutatásával és nyelvművelési kérdésekkel fogl. Réty, a Gyergyói-medence és a Nyikó-mente helységnévanyaga kéziratos hagyatékában maradt. Levéltári munkája során megtalálta Kemény Zsigmond naplóját (közzétette Benkő Samu, 1966-ban), rendezte a 18–19. sz.-i háromszéki falugyűlések jegyzőkönyveit (megalapoza ezzel Imreh István későbbi feldolgozásait).

  Emlékezet

  Születésének 75. évfordulóján a Székely Nemzeti Múzeum az EMKE-Mikes Közművelődési Egyesülettel közösen emlékkiállítással egybekötött emlékülést tartott (1991).

  Szerkesztés

  A sepsiszentgyörgyi múzeum évkönyveinek szerkesztőbiz. tagja (Aluta, 1969–1972). Nyelvészeti tudományos dolgozatai elsősorban a Magyar Népnyelvben (1940-től), az Erdélyi Múzeumban, az Előrében, a Megyei Tükörben, a Korunkban jelentek meg (1978-tól).

  Főbb művei

  F. m.: A térszíni formák nevei a barcasági Hétfalu helyneveiben. (Magyar Népnyelv, 1941)
  A térszíni formák nevei Kalotaszegen. (Magyar Népnyelv, 1942)
  A barcasági csángó Hétfalu helynevei. Egy. doktori értek. is. (Kolozsvár, 1943)
  Váradi József és Bartalis Ferenc. (Aluta, 1969)
  Az első háromszéki nyomda és hírlap. (Aluta, 1970).

  Irodalom

  Irod.: Imreh István: Emléksorok a levéltárosról, a helytörténészről. (Utunk 1975. 20.)
  Csia Ernő: Á. J. (Aluta, 1975)
  Benkő Loránd: Emlékezés Á. J.-re. (Magyar Nyelv, 1975)
  Csia Ernő: Á. J. (Gyökerek, 1976).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu