Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Edvi Illés Károly

  jogász


  Született: 1842. június 26. Szil, Somogy vármegye
  Meghalt: 1919. április 5. Budapest

  Iskola

  Budapesten jogi tanfolyamot végzett (1864), a pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett és ügyvédi vizsgát tett (1867). Az MTA tagja (l.: 1895. máj. 10.).

  Életút

  Szirákon, Degenfeld Lajos gr. és Degenfeld József gr. mellett jogi tanító (1864–1867), mint Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. alügyésze Pesten, majd a Szegedre kihelyezett bíróságnál (1867–1871), ill. királyi ügyészként a szegedi várban, Aradon, Budapesten és Pécsett szolgált (1872–1883). Miután megvakult (1883), nyugalomba vonult, de mint ügyvéd és jogi szakíró igen kiterjedt tevékenységet folytatott. Pécsett (1883–1885), Aradon (1885–1888), majd Budapesten ügyvédi irodát tartott fenn (1888-tól).

  Ügyvédként szinte kizárólag bűnügyekkel foglalkozott, a kor több nevezetes bűnperében védőként szerepelt. Részt vett a gr. Ráday Gedeon királyi biztos által felderített bűnügyek megoldásában, a betyárvilág felszámolásában.

  Emlékezet

  Budapesten hunyt el, a Kerepesi úti (= Fiumei úti) Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2007-ben).

  Szerkesztés

  Büntetőjogi és közjogi kérdésekben a Budapesti Hírlap állandó vezércikkírója.

  Főbb művei

  F. m.: A bűntettekről, vétségekről és kihágásokról szóló büntetőtörvénykönyvnek magyarázata. I–IV. köt. (Bp.–Pécs–Arad, 1882– 1892; I–III. köt. 3. kiad. Bp., 1909)
  A szabadságbüntetés reformja. (Bp., 1891)
  A kihágásokról szóló magyar büntetőtörvények és azokra vonatkozó eljárási szabályok magyarázata. (Bp., 1892; 2. kiad. 1903)
  A kétes elmeállapotok orvosi és bírói megfigyelése. (Bp., 1893)
  A magyar büntetőjog általános tanai. (Bp., 1895; 8. kiad. Átd. Degré Miklós. 1924)
  A meghatalmazottak által elkövetett csalás. Többekkel. (Bp., 1895)
  A vádhatározatról. Baumgarten Izidorral. (Bp., 1895)
  A bűnvádi perrendtartás magyarázata. Balogh Jenővel, Vargha Ferenccel. I–IV. köt. (Bp., 1898–1900; I–III. köt. 2. jav. és bőv. kiad. 1909)
  A járásbíróság előtti eljárás. (Bp., 1900)
  A büntető járásbíróság zsebkönyve. (Bp., 1900)
  A bűnvádi perrendtartás zsebkönyve. (Bp., 1900; 3. kiad. Vargha Ferenccel. 1906)
  Az anyagi büntetőtörvények és a sajtótörvény. (Bp., 1901; 6. kiad. 1915)
  Parlamenti szólásszabadság. Részben akadémiai székfoglaló. is. (Elhangzott: 1903. jún. 15.; megjelent: Értekezések a társadalmi tudományok köréből. 13. köt. 1. Bp., 1903)
  Csemegi Károly művei. I–II. köt. Sajtó alá rend. Gyomai Zsigmonddal. (Bp., 1904)
  A büntető novella zsebkönyve. 1908: XXXVI. t.-c. (Bp., 1908; 4. kiad. 1910)
  A rendőri büntetőbíróság zsebkönyve. (1–2. kiad. Bp., 1912)
  A bűntettekről és vétségekről alkotandó magyar büntető törvény-könyv általános részének tervezete. (Bp., 1914)
  Az esküdtbíróság előtti eljárás s a semmiségi panasz iránti rendelkezések módosításáról, továbbá a fiatalkorúak bíróságáról szóló törvények magyarázata. (Bp., 1914)
  A fiatalkorúak bíróságáról szóló törvény magyarázata. (Bp., 1914)
  A magyar sajtótörvény zsebkönyve, kiegészítve az életbeléptetési és végrehajtási rendelettel. (Bp., 1914)
  Sajtótörvény és életbeléptetési rendelet. (Bp., 1914)
  A hatóságok és a becsület büntetőjogi védelméről szóló 1914: XL., XLI. t. cikkek. (Bp., 1915)
  A Jogállam perrendtartási füzete. Szerk. Gyomai Zsigmonddal, Baumgarten Nándorral. (Bp., 1915)
  Sikkasztással vádolt László Löwinger Fülöp elleni bűnügy. (Bp., É. n.).

  Irodalom

  Irod.: E. I. K. emlékezete. (Bp., 1920)
  Angyal Pál: E. I. K. l. tag emlékezete. (Bp., 1929).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu