Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Farkas Lajos

  jogász


  Született: 1841. november Bonchida, Kolozs vármegye
  Meghalt: 1921. június 24. Kolozsvár

  Család

  Sz: apját a szabadságharc idején lázadó román felkelők megölték.

  Iskola

  A pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1868), az MTA tagja (l.: 1893. máj. 12.).

  Életút

  A nagyszebeni jogakadémia r. tanára (1869–1872), a kolozsvári tudományegyetemen, ill. a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a római jog ny. rk. (1872–1873), ny. r. tanára (1873–1915); közben a Jog- és Államtudományi Kar dékánja (1877–1878, 1887–1888, 1900–1901, 1910–1911), az egyetem rektora (1896–1897). C. miniszteri tanácsos (1897-től). Az Erdélyi Katolikus Státus t. előadója (1873-tól).

  Jogelmélettel, a római jog egyes történeti és dogmatikai kérdéseivel, római örökségjoggal, családjoggal, ill. a római jog közép- és újkori hatásával foglalkozott.

  Főbb művei

  F. m.: A haereditas iacens jogi természete. 1–4. (Jogtudományi Közlöny, 1872)
  Képviselési elv a magánjogban. (Jogtudományi Közlöny, 1873)
  Tanulmányok a római családi jog köréből. (Jogtudományi Közlöny, 1875)
  Adalék a római rabszolgaság ismeretéhez. 1–2. (Erdélyi Múzeum, 1880)
  Tanulmányok a magánjog dogmatikájából. 1–3. (Jogtudományi Közlöny, 1884)
  A bírói egyenruha kérdéséhez. (Jogtudományi Közlöny, 1890)
  A bírói és ügyészi szervezet reformja. 1–2. (Jogtudományi Közlöny, 1891)
  Vizsgálati fogság az öntudatlanság és elmezavar eseteiben. (Jogtudományi Közlöny, 1892)
  A római jog történelme. Egy. tankönyv. I–II. köt. (Kolozsvár, 1892–1895; I. köt. 4. jav. és bőv. kiad. 1906; II. köt. 3. jav. kiad. 1905)
  Római öröklési jog. Egy. tankönyv. (Kolozsvár, 1895)
  A becsület általános jelentősége a mai római jogrendben. (Kolozsvár, 1896)
  A harmadik előnyére kötött jogügyletek érvényessége. 1–2. (Jogtudományi Közlöny, 1897)
  Az egyetem közéleti viszonya. (Kolozsvár, 1898)
  A római jog a XIX. század végén. (Kolozsvár, 1901)
  A római obligatio fogalmilag véve a közép- és újkori jog elméletben. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1912. dec. 9.; megjelent: Értekezések a társadalmi tudományok köréből. 14. köt. 6. Bp., 1913).

  Irodalom

  Irod.: Emlékkönyv F. L. tanárságának 45. évfordulója alkalmából. (Kolozsvár, 1914)
  Kolosváry Bálint: F. L. l. tag emlékezete. (Bp., 1928)
  Balázs András: F. L. (Erdélyi katolikus nagyok. Szerk. Bíró Vencel, Boros Fortunát. (Kolozsvár, 1941).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu