Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Fehér Ipoly Kálmán

  pedagógus, bencés szerzetes


  Született: 1842. április 11. Visk, Hont vármegye
  Meghalt: 1909. október 27. Győrszentmárton [Pannonhalma], Győr vármegye

  Család

  Sz: Fehér János, gr. Forgách Miklós tiszttartója, Darányi Anna. Hétévesen már mindkét szülőjét elvesztette, apai nagybátyja, Fehér Lipót nagymegyeri plébános, ennek halála után másik nagybátyja, Fehér Nándor dunaszerdahelyi káplán nevelte fel.

  Iskola

  Gimnáziumi tanulmányait Győrött és Komáromban végezte, belépett a bencés szerzetesrendbe (1858. szept. 8.), fogadalmat tett (1863. máj. 6.; megújította: 1864. szept. 23.), pappá szentelték (1865. szept. 24.). Az MTA tagja (t.: 1896. máj. 15.).

  Életút

  A bencés főapátsági líceum matematika–fizika szakos tanára (1864–1874), az esztergomi gimnázium igazgatója (1874–1882), a szegedi tankerület főigazgatója (1882–1892); közben miniszteri megbízásból hosszabb tanulmányutat tett Bajorországban (1885), majd Szerbiában és Bulgáriában (1889). Pannonhalmi főapát (1892–1909; megválasztották: 1892. febr. 24-én, beiktatták: 1892. jún. 5-én).

  Az Országos Közoktatási Tanács alelnöke.

  Pedagógusként elsősorban a középiskolák szervezeti és tantervi problémáival foglalkozott, jelentős szerepet vállalt a magyarországi tanügyigazgatás reformjában. Számos népszerű természettan- és fizikatankönyvet írt, amelyeket évtizedeken át használták a középiskolai oktatásban. Kezdeményezte a természettudományok magyar szakszavainak elterjesztését, e célból műszótárat is összeállított. Győr és környéke helytörténetével is foglalkozott. 1896-ban 10 000 koronát adott az MTA-nak.

  Szerkesztés

  Az Egyetemes Magyar Encyclopaedia munkatársa (1859–1876).

  Főbb művei

  F. m.: A fényképészet népszerű ismertetése. (Vasárnapi Ujság, 1865)
  Műszavaink ügyében. (Gyógyszerészi Hetilap, 1867)
  A szél hatása kéményeinkre. (Magyar Természettudományi Társulat Közleményei, 1867)
  Naplótöredék Pázmándi Horváth Endrétől a Magyar Tudós Társaság alakulása idejéből. Kiadta, a jegyzeteket írta. (Az Idők Tanuja, 1867)
  Az alchemia szerepe a természettudományok fejlődése történetében. (H. n., 1869)
  A felsőbb mennyiségtan elemei. Petzwal Ottó nyomán írta. (Esztergom, 1871)
  Természettani műszótár. (Pannonhalma, 1871)
  Kísérleti természettan. I–II. Az újabb elméletek alapján szerkesztett kézikönyv középiskolák felsőbb osztályai számára. (Pest, 1871–1873; 13. átd. kiad. Bp., 1923–1924)
  A vegytan alapvonalai. (Pest, 1872; 3. jav. kiad. Bp., 1879)
  A vegytan rövid vázlata. (Pest, 1872; 3. jav. kiad. Bp., 1878)
  Győr, Pannonhalma, Hédervár. Vázlatos rajz e helyek érdekességeiről. (Győr megye és város egyetemes leírása. Győr, 1874)
  Poggendorg kettős megosztási villanygépe. (Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai, 1875)
  Gramme delejvillámgépe. (Középtanodai Tanáregylet Közleményei, 1875)
  A bajor középiskolák szervezete és eljárása. (Győr, 1888)
  A Közoktatási Tanács reformja. (Bp., 1889).

  Irodalom

  Irod.: Acsay Antal: F. I. (Magyar Középiskola, 1909)
  F. I. (A pannonhalmi Szent Benedek-rend története. VI/A–B. Bp., 1916).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu