Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Fényi Gyula

  csillagász, fizikus, jezsuita szerzetes

  Finck István


  Született: 1845. január 8. Sopron
  Meghalt: 1927. december 21. Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

  Iskola

  A bencés rend soproni gimnáziumában éretts. (1864), Nagyszombatban belépett a jezsuita rendbe (1864. szept. 24.), Innsbruckban pappá szentelték (1877), Pozsonyban ünnepélyes fogadalmat tett (1882. febr. 2.). A nagyszombati jezsuita kollégiumban klasszika- filológiát és szónoklattant (1866–1868), filozófiát, matematikát és természettudományokat (1868–1871), az innsbrucki egyetemen teológiát tanult (1874–1878). Az MTA tagja (l.: 1916. máj. 4.).

  Életút

  A kalocsai érseki főgimnáziumban a fizika–természetrajz r. tanára (1871–1874 és 1878–1880), a pozsonyi jezsuita főiskolán a felsőbb matematika r. tanára (1882–1885), a kalocsai Haynald-obszervatórium igazgatója (1885–1913).

  A Nap légkörfizikájának, elsősorban a napfoltoknak és az ún. protuberancia-jelenségnek nemzetközileg is kimagasló eredményeket elért kutatója. Meteorológiával is foglalkozott, elsősorban a szélfordulások törvényszerűségeit és a légnyomás napi változásait vizsgálta. Jelentős eredményeket ért el a viharjelzők fejlesztése és tökéletesítése területén. Csillagászati megfigyeléseit fokozódó szembetegsége miatt volt kénytelen abbahagyni (1917).

  Emlékezet

  Kalocsán hunyt el, a városi jezsuita sírkertben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2009-ben). Néhány levelét, könyvét és a napkitörésekről készített rajzait a Kalocsai Érseki Könyvtár őrzi. Nevét egy kráter őrzi a Holdon (1971-től), továbbá róla nevezte el a Nemzetközi Csillagászati Unió a 115254Fényi nevű kisbolygót (2010-ben). Nevét vette fel a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium (1994-ben) és az uo. működő Fényi Gyula Csillagda.

  Elismertség

  A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Szakosztálya (1887–1916), a Szent István Akadémia tagja (r.: 1916). A Magyar Földrajzi Társaság (1907-től), a Magyar Meteorológiai Társaság tagja (t.: 1925), tb. elnöke; a Stella Csillagászati Egyesület díszelnöke (1924-től). A Német (1898-tól), a Belga Asztronómiai Társaság (r.: 1900), a vatikáni Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei tagja (l.: 1902), a montevideói Instituto Solare International (l.: 1903; ig.: 1914), az Olasz Csillagászok Társasága tagja (l.: 1909).

  Szerkesztés

  A Haynald Obszervatórium Közleményeinek szerkesztője.

  Főbb művei

  F. m.: A nap protuberancziái. 1–6. (Haynal Obszervatórium Közleményei, 1886–1892)
  Meteorológiai észlelések. (Kalocsa, 1886– 1888)
  A nap fokozott tevékenysége 1887-ben. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1888)
  Anemometer-észlelések a Haynald-obszervatóriumon, Kalocsán. 1881–1888. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1889)
  A Merkur bolygónak tengelye körüli forgásáról. Képmelléklettel. (Katholikus Szemle, 1891)
  A Haynald-obszervatóriumon 1887-ben tett protuberanczia-észlelések általános eredményei. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1892)
  Menyhárth László meteorológiai megfigyelései Boromában. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1895)
  A Haynald Obszervatórium alapítása, leírása, tevékenysége. 1–4. (Katholikus Szemle, 1896–1898)
  A napon észlelt jelenségek természetének magyarázata. (Bp., 1900)
  Protuberanzen beobachtet in den Jahren 1891, 1892. (Kalocsa, 1911)
  A légnyomás évi és napi menete Kalocsán. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1911)
  A nap légkörének physikája. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1917. jan. 22.; megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1918)
  A napon észlelt jelenségek természete. (Bp., 1918)
  A protuberanciák periódusa. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1921)
  A légnyomás tíz évi észlelésének eredményei Kalocsán, 1906-tól 1915-ig. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1922)
  Die Periodizität der Protuberanzen der Jahre 1886–1917. (Kalocsa, 1922).

  Irodalom

  Irod.: Anghern Tivadar: F. Gy. (Stella, 1928)
  Anghern Tivadar: F. Gy. (Az Időjárás, 1928)
  Bíró Bertalan: A Nap-kutató F. Gy. (Jezsuita Történeti Évkönyv, 1942)
  Gerlei Ottó: F. Gy. és a kalocsai csillagvizsgáló. (Csillagászati Évkönyv, 1984)
  Mojzes Imre: A kalocsai Haynald-obszervatórium története. (Bp., 1986)
  Bartha Lajos: F. Gy. emlékezete. (A Magyar Csillagászati Egyesület Csillagászattörténeti Szakcsoportjának Közleményei, 1995)
  Székely László: A Nap magyar kutatója. F. Gy. és a jezsuita természettudomány. Megjelent az 1999. aug. 11-i teljes napfogyatkozás alkalmából. (Bp., 1999).

  Megjegyzések

  Szinnyei: eltérő születési adat: jan. 9.!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu