Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Babiczky Béla

  könyvtáros


  Született: 1919. március 12. Debrecen
  Meghalt: 2004. március 18. Budapest
  Temetés: 2004. április 27. Budapest
  Temetési hely: Óbuda

  Család

  Sz: Babiczky Béla, Kormos Mária. Fia: Babiczky László (1946–) rendező.

  Iskola

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar–német–művészettörténet szakos tanári okl. (1941) és az Országos Színészegyesület Iskolájában rendezői okl. (1941), a Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1946), az Orsz. Könyvtári Központ (OKK) könyvtáros tanfolyamán végzett (1950). A római filmművészeti főiskola ösztöndíjasa (1941–1942).

  Életút

  A Magyar–Szovjet Művelődési Társaság Országos Központjának kulturális osztályvezetője, tudományos és művészeti szakosztályvezetője (1947–1949), az OKK Dokumentációs és Szakozó Csoportjának vezetője (1950–1952), az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszék tanársegéde, a könyvtári osztályozás előadója (1952–1957), egy. adjunktusa (1958–1975), egy. docense (1976–1984) és a tanszék mb. vezetője (1978–1980); közben az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Mikrofilm Osztályának vezetője (1960–1965).

  Filmrendezőnek készült, több magyar játékfilmben közreműködött (mint rendezőasszisztens, 1940–1942). Tudományos pályafutásának kezdetén az OKK-ban vezető szerepet játszott a Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központtól megörökölt könyvállomány válogatásában (ezzel a későbbi Könyvtártudományi és Módszertani Központ szakkönyvtári alapgyűjteményét tkp. ő alakította ki). Később érdeklődése a könyvtári osztályozás története, elmélete és módszerei felé fordult. Vezető szerepet játszott az átdolgozott és korszerűsített Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) magyarországi bevezetésében. Az ETO magyar nyelvű kiadása szerkesztőbizottságának titkára (1965–1975), elnöke (1976–1988). Az 1960. évi oktatási reform után részt vett a magyarországi könyvtárosképzés átalakításában, az esti, a levelező, ill. a kiegészítő szakos oktatás megszervezében; az ezekhez szüksége tanterv, tanrend, jegyzetek egyéb segédanyagok egyik kidolgozója és összeállítója.

  Elismertség

  Az Országos Könyvtárügyi Tanács Osztályozási Bizottságának (OOB) tagja (1952-től), titkára, majd elnöke (1957-től). A Nemzetközi Dokumentációs Szövetség (FID) Magyar Nemzeti Bizottsága Osztályozási Bizottságának elnöke (1976–1983).

  Elismerés

  Magyar Köztársasági Érdemérem kiskeresztje (1994). Pro Universitate Díj (ELTE, 1985), Szinnyei József-díj (1999).

  Szerkesztés

  A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás c. szaklap szakozási, ill. osztályozási rovatának vezetője (1966-tól). A könyvtári osztályozással foglalkozó módszertani dolgozatai a fentin kívül még elsősorban a Könyvtárosban (1958-tól), a Magyar Könyvszemlében (1958-tól), az OSZK Évkönyvében (1960-tól) és a Könyvtári Figyelőben jelentek meg (1962-től).

  Főbb művei

  F. m.: Bibliográfia. (Bp., 1953)
  Dokumentációs nyilvántartás és bibliográfia. (Bp., 1953)
  Dokumentációs nyilvántartás: címleírás, katalógusfajták, katalógushálózat. (Bp., 1953)
  A magyar könyvtárügy szervezete 1800-tól napjainkig. (Bp., 1953)
  Könyvtári osztályozás. Egy. jegyz. 1–2. (Bp., 1957; 3. átd. és bőv. kiad. 1960)
  Mikrofilmezés, dokumentációs fényképezés. Többekkel. (Bp. 1965)
  Bevezetés a könyvtári osztályozás elméletébe és gyakorlatába. Egy. jegyz. (Bp., 1975; 6. kiad. 1991)
  Bevezetés az információkereső nyelvek elméletébe és gyakorlatába. Barátné Hajdú Ágnessel. (Bp., 1998)
  szerk.: ETO. Rövidített kiadás. 1–2. (Bp., 1966)
  ETO. Teljes kiadás. 1–42. A szerkesztőbizottság vezetője. (Bp., 1968–1972)
  Szöveggyűjtemény az osztályozás kérdéseinek tanulmányozásához. Összeáll. (Bp., 1974)
  Az ETO táblázataiban bekövetkezett módosítások. Útmutató az ETO rövidített magyar nyelvű kiadás használói számára. Összeáll. (Bp., 1976)
  Az ETO 1977-es és 1990-es rövidített kiadásának összehasonlítása. Összeáll., szerk. Rónai Tamással. (Bp., 1991).

  Irodalom

  Irod.: Hangodi Ágnes: In memoriam B. B. (Könyvtári Figyelő, 2004)
  Barátné Hajdú Ágnes: B. B. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2004).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu