Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Bessenyei Ferenc
  Ignácz Rózsa emlékére
  Jedlik Ányos
  Lyka Károly kép-író
  Lyka Károly újéve

  Földessy Gyula

  irodalomtörténész, kritikus, műfordító

  1875-ig Feldmann


  Született: 1874. október 18. Nyíregyháza
  Meghalt: 1964. december 18. Budapest

  Család

  Sz: Feldmann Károly postafelügyelő, Kerekes Anna. F: Hermann Ludmilla zenetanár.

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen magyar–német szakos tanári (1900) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1902), az MTA tagja (l.: 1960. ápr. 14.).

  Életút

  A bp.-i V. kerületi állami főreáliskola helyettes, majd r. tanára (1900–1919), a bp.-i II. kerületi Mátyás Király Gimnázium r tanára (1919. máj.–aug.), nyugdíjazták (1919). Az MTA Szótári Bizottságához beosztva teljesített szolgálatot (1929–1935). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE BTK c. ny. r. tanára (1945-től). C. gimnáziumi igazgató (1946-tól).

  Tudományos pályafutásának kezdetén Petőfi Sándor munkásságával foglalkozott, később érdeklődése a 20. sz. eleji magyar irodalomtörténet és filozófia, elsősorban Ady Endre életműve felé fordult. Ady Endre környezetéhez tartozott, s az elsők között ismerte fel költészetének értékét és jelentőségét. Idővel Ady költészetének egyik legalaposabb ismerőjévé vált, jelentősen hozzájárult munkásságának megismeréséhez és megértetéséhez. Számos Ady-kötetet szerkesztett, szöveget gondozott és rendezett sajtó alá; összegyűjtötte a költő munkáit és munkásságával kapcsolatos fontosabb dokumentumokat. Műfordítóként elsősorban Goethe munkáit tolmácsolta.

  Emlékezet

  Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben).

  Elismerés

  Munka Érdemrend (1954; arany, 1964), a Munka Vörös Zászló Érdemrendje (1959). Kossuth-díj (Ady Endre műveinek összegyűjtésében és kiadásában szerzett érdemeiért, 1951).

  Szerkesztés

  Az Ady Endre összes prózai művei kritikai kiadás főszerkesztője (1955-től).

  Főbb művei

  F. m.: Petőfi elbeszélő költeményei. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1902)
  Arany János, az ember és a költő. (Bp., 1917)
  Ady Endre. Tanulmány és ismertetés. (Huszadik Század, 1919)
  Ady-tanulmányok. Ady és verse. – Az Ady-versek statisztikája. – Ady- kommentárok és konkordanciák. (Ethika Könyvtár. 5. Bp., 1921)
  Újabb Ady-tanulmányok. (Berlin, 1927)
  Ady és Hatvany. (Századunk, 1928)
  Ady-problémák. (A Századunk Könyvtára. Bp., 1929)
  A költői lángelme világnézeti és esztétikai ismertetőjelei Ady Endre példáján. (Századunk, 1929)
  A szenvedély trilógiája. (Bp., 1933)
  Tanulmányok és élmények az irodalomtörténet, esztétika és filozófia köréből. (Bp., 1934)
  Egy nagy szepesi költő. Lám Frigyes. (Bp., 1936)
  Ady értékelése az Új versek megjelenésétől máig. Kosztolányi és Babits szerepe az Ady-problémában. (Kelet Népe, 1939)
  Az ismeretlen Ady. (Bp., 1941)
  Ady, az ember és a költő. (Bp., 1943)
  Ady minden titkai. Ady-kommentárok. (Bp., 1949; 2. kiad. 1962)
  Ady és az 1905- ös orosz forradalom. (Az 1905–1907-es orosz forradalom nemzetközi jelentősége és magyarországi hatása. Bp., 1955)
  Találkozásaim Adyval. (Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1958)
  A költészet művészete. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1960. jún. 20.)
  szerk.: Ady Endre: Így is történhetik. Elb.-ek. Az utószót írta. (Bp., 1910)
  Ady Endre: Vér és arany. Versek. Sajtó alá rend. (9. kiad. Bp., 1919)
  Ady Endre: Margita élni akar. Sajtó alá rend. (Bp., 1921)
  Még egyszer. Versek. Sajtó alá rend. (Bp., 1923)
  Rövid dalok egyről és másról. Ady Endre százhetvennégy ismeretlen verse. Összegyűjtötte. (Bp., 1923)
  Ady Endre: Levelek Párisból. Összegyűjtötte. (Bp., 1923)
  Ady Endre: Ki látott engem? Versek. Sajtó alá rend. (3. kiad. Bp., 1923)
  Ady Endre: Az utolsó hajók. Versek. Az utószót írta. (Bp., 1923)
  Ady Endre: A menekülő élet. Versek. Sajtó alá rend. (6. kiad. Bp., 1923)
  Ady Endre: A minden-titkok versei. Sajtó alá rend. (4. kiad. Bp., 1924; 5. kiad. 1927)
  Ady-Múzeum. Irodalmi almanach. I–II. köt. Szerk. Dóczy Jenővel. (Bp., 1924–1925; 2. kiad. 1949)
  Ady Endre: Versek. Az utószót írta. (3. kiad. Bp., 1925)
  Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének. Versek. Sajtó alá rend. (6. kiad. Bp., 1926)
  Ady Endre: Az Illés szekerén. Versek. Sajtó alá rend. (6. kiad. Bp., 1926)
  Ady Endre: A halottak élén. Versek. Sajtó alá rend. (5. kiad. Bp., 1926)
  Ady Endre: Új versek. Sajtó alá rend. (8. kiad. Bp., 1927)
  Ady Endre összes versei. Sajtó alá rend. (Bp., 1940)
  Ady Endre: Vallomások és tanulmányok. Magyar és külföldi irodalom. Sajtó alá rend. (Bp., 1944)
  Ady Endre összes művei. Sajtó alá rend. (Bp., 1944)
  Ady Endre: Párisban és Napországban. Sajtó alá rend. (Bp., 1949)
  Ady Endre: A fekete lobogó Ady harca a klerikális reakció ellen. Szerk. Király Istvánnal. (Bp., 1950; 2. módosított kiad. 1960)
  Ady Endre válogatott cikkei és tanulmányai. Sajtó alá rend. (Magyar klasszikusok. Bp., 1954)
  Ady Endre összes költeményei. Ady verseinek időrendje. Összeáll., sajtó alá rend. (Noviszád, 1956)
  Ady Endre összes versei. Sajtó alá rend. (Helikon Klasszikusok. Bp., 1968)
  ford.: Goethe: A szenvedély trilógiája. Elégia. (Bp., 1933)
  Goethe: Epigrammák és xéniák. (Bp., 1944).

  Irodalom

  Irod.: Bóka László: F. Gy. nyolcvan éves. (Magyar Csillag, 1954)
  Varga József: F. Gy. nyolcvan éves. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1954)
  Az Ady-versek poéta-adminisztrátora. F. Gy. Ady-tanulmányainak bibliográfiája. Összeáll. Pataky László. (Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1956)
  Kardos László: F. Gy. (Magyar Tudomány, 1965)
  Kovalovszky Miklós: F. Gy. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1965)
  Demény János: F. Gy. Elmélkedések az Ady-kutatás különböző problémáiról. – Vezér Erzsébet: F. Gy. halálára. (Kortárs, 1965)
  Kardos László–Komlós Aladár–Tiborc Zsigmond: Búcsú F. Gy.-tól. (MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei, 1966)
  Tóth Endre: F. Gy. levelei Oláh Gáborhoz. (Debrecen Déri Múzeum Évkönyve, 1967)
  Király István: Emlékezés F. Gy.-ra. (K. I.: Irodalom és társadalom. Bp., 1976)
  Beke Albert: Emléksorok F. Gy.-ról, Ady „poéta adminisztrátoráról”. (Bp., 1995)
  „Meglehet, hogy egyszer majd rímelni is megtanulok”. Illyés Gyula levelezése F. Gy.-val. 1929–1936. (Hitel, 1996).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (13), állatorvos (71), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (38), belgyógyász (77), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (16), diplomata (27), edző (70), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (31), erdőmérnök (44), esztéta (32), etnográfus (77), evangélikus lelkész (13), farmakológus (18), feltaláló (24), festő (121), festőművész (118), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (110), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (32), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (100), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (23), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (154), grafikus (67), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (61), honvédtiszt (21), ifjúsági író (10), iparművész (16), író (913), irodalomtörténész (268), jezsuita szerzetes (11), jogász (303), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (171), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (175), könyvtáros (63), közgazdász (170), kritikus (52), kultúrpolitikus (19), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (676), meteorológus (14), mezőgazda (119), mezőgazdasági mérnök (99), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (198), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (42), neveléstörténész (11), növénynemesítő (29),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu