Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Bessenyei Ferenc
  Bessenyei Ferenc emlékezete 1.
  Keéky István, nánási
  Kéky Lajos, nánási
  Lutter Tibor

  Friss István

  politikus, közgazdász


  Született: 1903. május 21. Nagyvárad, Bihar vármegye
  Meghalt: 1978. október 11. Budapest
  Temetés: 1978. október 16. Budapest
  Temetési hely: Mező Imre úti Temető munkásmozgalmi panteon

  Család

  Sz: Glasner Ella. F: Weiser Róza (†1978). Öt gyermekük született, leánya: Friss Ágnes (1944–) humánbiológus, hematológus, kand.

  Iskola

  A berlini kereskedelmi főiskolán végzett (1924). Az MTA tagja (l.: 1953. máj. 30.; r.: 1960. ápr. 14.).

  Életút

  A Német Kommunista Párt (1922–1924), hazatérése után a KMP tagja (1925-től), illegális lapjának, a Kommunistának egyik szerkesztője (1925–1928). Politikai tevékenysége miatt letartóztatták (1928), négy év börtönbüntetésre ítélték (1929–1933; kiszabadulása után újra letartóztatták, hat hónapot töltött fogságban, 1933). A Szovjetunióban élt, a Lenin Iskola előadója (1935– 1936), Prágában, a KMP három fős ideiglenes Központi Bizottságának (KB) tagja, a Dolgozók Lapja szerkesztője (1936–1939). A német bevonulás (1939. márc. 15.) után Lengyelországba, majd a semleges Svédországba menekült, ahol rövid időre internálták (1940). Visszatért a Szovjetunióba, a moszkvai Kossuth Rádió szerkesztőségének munkatársa (1941–1945). A II. vh. után hazatért Magyarországra (1945). A KMP, ill. az MDP Központi Vezetőség (KV) Minisztériumi Törvényelőkészítő Iroda Állampolitikai Osztálya (1945–1949), Államgazdasági Osztálya (1949–1952), Terv-, Pénzügyi és Kereskedelmi Osztálya vezetőjeként (1952–1954) jelentős szerepet játszott a magyar gazdaságpolitika alakításában, a hároméves és az ötéves terv kidolgozásában. Az MSZMP KB Államgazdasági Osztályának vezetője (1956. dec.–1961. dec.). Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézetének igazgatója (1954–1974), nyugdíjas tud. tanácsadója (1974–1978).

  Az MDP KV (1948. jún.–1956), az MSZMP KB tagja (1956–1978. okt.), a KB Közgazdasági Munkaközösségének tagja (1971–1978). Országgyűlési képviselő (Országos lajstrom, 1949–1953; Budapest, 1953–1967)

  Kutatóként elsősorban a szocializmus politikai gazdaságtanával, a tervezésnek és a gazdaságpolitikának összefüggéseivel foglalkozott, részt vett, ill. jelentős szerepet játszott az 1968-ban bevezetett új gazdasági mechanizmus előkészítésében és kidolgozásában (1965–1967). Írásai ideologikusak, elsősorban a gazdasági helyzetet és a népgazdasági állapotát elemzik az adott aktuálpolitikának megfelelően.

  Emlékezet

  Budapesten hunyt el a Mező Imre úti munkásmozgalmi panteonba temették. Nevét Budapesten (XI. kerület, Gellérthegy) utca őrizte (1984–1991: Friss István utca, 1991-től ismét Késmárki utca).

  Elismertség

  Az MTA IX. Osztályának titkára (1965. jún. 23.–1970. febr. 4.), elnöke (1970. febr. 4.–1973. máj. 24.). Az MTA Elnökség tagja (1973. máj. 11.–1978). Az MTA Közgazdaság-tudományi Bizottsága elnöke. A Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke (1965-től). A Magyar–Szovjet Társadalomtudományi Bizottság elnöke.

  Elismerés

  Magyar Szabadság Érdemrend (ezüst, 1947), Magyar Népköztársasági Érdemrend (1948 és 1950), Kossuth Érdemrend (1949), Magyar Munka Érdemrend (arany, 1951), a Munka Vörös Zászló Érdemrendje (1953 és 1973), Koreai Nemzeti Zászló Érdemrend (1955), Munkás–Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957), Munka Érdemrend (arany, 1963), Szocialista Hazáért Érdemrend (1967), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), a Munka Vörös Zászló Érdemrendje (1973). Állami Díj (a közgazdaság-tudomány területén a felszabadulás óta kifejtett elméleti és tudományos szervezető tevékenységéért, 1970).

  Szerkesztés

  A Társadalmi Szemle szerkesztőbizottságának tagja, elnöke (1955–1956). A Népszabadság főszerkesztője (1956. nov.–1957).

  Főbb művei

  F. m.: A magyar demokrácia gazdasági stabilizációja. (Bp., 1946)
  Gazdasági fejlődésünk néhány kérdéséről. (Társadalmi Szemle, 1948)
  Ötéves tervünk indulásához. (Társadalmi Szemle, 1949)
  Munkabér a szocializmus építő társadalmunkban. (Társadalmi Szemle, 1950)
  A jövőt építjük. Cikkek. (Bp., 1951)
  A marxizmus-leninizmus alkotó alkalmazása. (Társadalmi Szemle, 1952)
  A szocialista verseny népi demokráciánk fejlődésének új szakaszában. – Parasztságunk útja a népi demokráciában. (Társadalmi Szemle, 1954)
  Népgazdaságunk fejlődésének üteméről. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1955. máj. 23.; megjelent: MTA Társadalmi-történeti Tudományok Osztálya Közleményei, 1955)
  A magyar népgazdaság fejlődése a felszabadulás óta. 1–2. (Társadalmi Szemle, 1955)
  Népgazdaságunk fejlesztésének üteméről. (Közgazdasági Szemle, 1955)
  A Kommunisták Magyarországi Pártjának harca 1929 októberétől 1939 augusztusáig. Pártfőiskolai jegyz. (Bp., 1955)
  A személyes érdekeltség kérdése a szocializmus építésében. (Társadalmi Szemle, 1956)
  Népgazdaságunk vezetésének néhány gyakorlati és elméleti kérdéséről. (Bp., 1957)
  Az első magyar Tanácsköztársaság gazdaságpolitikája. (Társadalmi Szemle, 1959)
  A Magyar Dolgozók Pártjának gazdaságpolitikája. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1960. dec. 19.; megjelent: MTA Társadalmi-történeti Tudományok Osztálya Közleményei, 1961)
  A gazdasági törvények felhasználása az állam által a magyar mezőgazdaságban. (Magyar Tudomány, 1960)
  A második ötéves terv néhány fontosabb kérdéséről. (Társadalmi Szemle, 1961)
  A személyes érdekeltség kérdésének néhány elvi és aktuális vonatkozása (Bp., 1961)
  Szocialista társadalmunk fejlődése és a gazdaságtudomány. (Társadalmi Szemle, 1963)
  Pártunk és a közgazdaság-tudomány fontos és időszerű feladatai. Gazdasági mechanizmusunk kérdéseiről. (Társadalmi Szemle, 1965)
  A közgazdaság-tudomány helye és szerepe társadalmunkban, valamint Akadémiánkon. (Magyar Tudomány, 1965)
  Terv és tudomány. (Magyar Tudomány, 1966)
  A szocialista gazdaság törvényei és irányítása. (Magyar Tudomány, 1967 és MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Közleményei, 1968)
  Ideas on the Improvement of National Economic Planning. (Acta Oeconomica, 1967)
  Economic Research in the Service of National Economic Planning. (Acta Oeconomica, 1968)
  Osztályharc, állam, párt és a társadalmi fejlődés. (Kortárs, 1968)
  Gazdasági törvények, tervezés, irányítás. Tanulmányok. (Bp., 1968)
  Közgazdasági kutatások a népgazdasági tervezés szolgálatában. (Közgazdasági Szemle, 1968)
  Lenin és a közgazdaság-tudomány. (MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Közleményei, 1970)
  Engels, a tudós forradalmár és a forradalmár tudós. – Terv és gazdasági reform Magyarországon. (Társadalmi Szemle, 1970)
  Gazdasági reformunk gyakorlati tapasztalatai. (Közgazdasági Szemle, 1971)
  Műszaki fejlesztés, terv, gazdasági reform. (Társadalmi Szemle, 1972)
  Iparfejlesztés és gazdaságpolitika. (Társadalmi Szemle, 1973)
  A szocialista gazdasági integráció és a szocializmus felépítése Magyarországon. (Közgazdasági Szemle, 1974)
  A gazdaságpolitika kutatása. (Gazdaság, 1975)
  Gazdaságpolitikánk tapasztalatai és tanulságai. Többekkel. (Bp., 1976)
  A társadalomtudományok szerepe és néhány aktuális feladata. (Gazdaság- és jogtudomány, 1977)
  A társadalomtudományok növekvő jelentőségéről. (Társadalmi Szemle, 1977)
  A szocialista társadalom irányítása és a tudomány. (Gazdaság- és jogtudomány, 1979).

  Irodalom

  Irod.: Kovács Dénes: Gazdaságtörténet, gazdaságpolitika. Beszélgetés F. I. akadémikussal. (Népszabadság, 1977. febr. 19.)
  F. I. (Gazdaság, 1978)
  F. I. (Gazdaság- és jogtudomány, 1978)
  In memoriam István Friss. (Acta Oeconomica, 1978)
  Nyers Rezső: F. I. (Magyar Tudomány, 1979)
  F. I. emlékezete. Szerk. Méreg Ildikó, Subáné Varga Judit. (Bp., 1984).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (13), állatorvos (71), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (38), belgyógyász (77), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (16), diplomata (27), edző (70), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (31), erdőmérnök (44), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (18), feltaláló (25), festő (121), festőművész (118), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (100), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (23), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (67), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (61), honvédtiszt (21), ifjúsági író (10), iparművész (16), író (916), irodalomtörténész (270), jezsuita szerzetes (11), jogász (304), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (172), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (175), könyvtáros (63), közgazdász (170), kritikus (52), kultúrpolitikus (19), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (679), meteorológus (14), mezőgazda (119), mezőgazdasági mérnök (99), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (199), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (43), neveléstörténész (11), növénynemesítő (29),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu