Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Gajzágó László

  jogász, diplomata


  Született: 1883. augusztus 1. Karcag, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
  Meghalt: 1953. szeptember 26. Budapest

  Család

  Örmény eredetű családból származott. Sz: Gajzágó Béla (†1927) ítélőtáblai tanácselnök.

  Iskola

  Jogi tanulmányait Debrecenben, Párizsban, Rómában Budapesten és Kolozsvárott végezte, a bécsi és a berlini egyetemen is tanult. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1912), majd ügyvédi vizsgát tett. Az MTA tagja (l.: 1942. máj. 15.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

  Életút

  Az osztrák–magyar isztambuli konzuli főtörvényszék elnöki titkára (1912–1918), helyettes főbírája (1914–1918), majd az összeomlás után a cs. és kir. ház és a külügyek minisztériumának egyik felszámolója (1918). A Külügyminisztérium Politikai Osztályának tagja (1919–1947); rk. követ és meghatalmazott miniszteri rangban (1927-től). A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen a nemzetközi jog ny. r. tanára és a nemzetközi jogi szeminárium igazgatója (1936–1949).

  A Magyar Külügyi Társaság alelnöke (1931–1944). A Tudományos Társulatok és Intézmények Országos Szövetségének elnöke (1938–1945).

  Diplomataként a magyar tárcaközi fegyverszüneti és a magyar tárcaközi jóvátételi bizottság tagja, a bp.-i szövetségközi tábornoki tanács, majd a diplomáciai főmegbízottak mellett összekötő (1919–1920). A Nemzetek Szövetségének Tanácsában többször volt magyar delegátus (1923-tól), a nemzetközi bíróságok előtt magyar kormánymegbízott (1924-től), ill. a Nemzetek Szövetségének Közgyűlésein helyettes magyar delegátus (1923-tól). Magyar ügyekben a hágai Állandó Nemzetközi Bíróság előtt magyar kormánymegbízott (1932, 1933–1934, 1936). Jogtudósként elsősorban a nemzetközi jog történetével, kialakulásának egyes kérdéseivel, annak római és kora keresztény előzményeivel, a háború, a béke kérdéseivel és az állam szerepével foglalkozott.

  Emlékezet

  Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőbe temették, síremlékét felszámolták!

  Elismertség

  Az American Society of International Law tagja (1924). A Nemzetközi Jogi Intézet tagja (r.: 1931; t.: 1948). A Nemzetközi Diplomáciai Akadémia (1932-től), a Hágai Állandó Választott Bíróság tagja (1936–1947).

  Elismerés

  A Pázmány Péter Tudományegyetem t. doktora (1935).

  Főbb művei

  F. m.: Az állam felelőssége közhivatalnokai jogellenes cselekményei által harmadik személynek okozott károkért. (Debrecen, 1912)
  A korlátolt felelősségre alakult társaság. (Debrecen, 1912)
  Grosschmid Béni. Serlegbeszéd. (Szladits Emlékkönyv. Bp., 1938)
  A háború és béke joga. (Közigazgatásunk nemzetközi kapcsolatai. Bp., 1941; 2. kiad. 1942)
  A nemzetközi jog eredete, annak római és keresztény összefüggései, különös tekintettel a spanyol nemzetközi jogi iskolára. (Bp., 1942)
  Le Comte Albert Apponyi juriste international, son role dans la vie entre nations. (Bp., 1943)
  Gli elementi essenziali del diritto internazionale e il loro stato attuale. (Bp., 1943)
  A nemzetközi jog mivoltáról. A nemzetközi jog leglényegesebb elemei s vonatkozásai és ezeknek mai helyzete. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1943. jan. 11.; megjelent: Értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok köréből. 5. köt. 12. Bp., 1943; kivonatosan: Külügyi Szemle, 1943)
  Serlegbeszéd gr. Apponyi Albertről 1944. febr. 11-én a Gróf Apponyi Albert Társaságban. (Bp., 1944).

  Irodalom

  Irod.: Három évtized története életrajzokban. Szerk. Gellért Imre, Madarász Elemér. (Bp., 1932)
  Kardos Gábor: A nemzetközi jog és a nemzetközi jogi gondolkodás kialakulásának legfontosabb elemei G. L. műveiben. (Bp., 1983)
  Iratok a magyar külügyi szolgálat történetéhez. Összeáll., szerk. Pritz Pál. (Bp., 1994)
  Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája. (Bp., 2000).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu