Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Grasselly Gyula

  geokémikus


  Született: 1920. július 4. Szeged
  Meghalt: 1991. november 13. Szeged

  Család

  Sz: Grasselly Imre vaskereskedő, Miskolczy Sarolta. F: 1948-tól Krizsák Katalin. Leánya: Grasselly Magdolna.

  Iskola

  A piarista rend tagjaként a váci noviciátusban élt és tanult (1938–1939), a szegedi Dugonics András Gimnáziumban éretts. (1938), a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi Karán természetrajz–vegytan szakos tanári okl. (1944), bölcsészdoktori okl. szerzett (1947), a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1959). Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1982. máj. 7.).

  Életút

  A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Ásvány- és Kőzettani Intézet, ill. Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék gyakornoka (1941–1943), tanársegéde (1943–1950), egy. adjunktusa (1950–1956), egy. docense (1956–1964), egy. tanára (1964. júl. 19.–1990. jún. 30.) és a Tanszék vezetője (1968–1986). A JATE TTK dékánhelyettese (1964–1965), dékánja (1965–1969). A szegedi Eötvös Loránd Kollégium igazgatója (1956–1966).

  Ásvány- és ércelemzéssel, elméleti geokémiai kérdésekkel, a mangán geokémiájával, mangánércek keletkezési körülményeivel, ásványtani, geokémiai sajátosságaival, szervesanyag tartalmú üledékek geokémiájával és a szénhidrogén-kutatás üledékgeokémiai vonatkozásaival foglalkozott. Magasabb értékű mangánoxidok egymás melletti kvantitatív meghatározásának lehetőségével és a megfelelő módszert kidolgozva, a mangánoxidok termikus sajátságainak beható tanulmányozása után, nemzetközileg is jelentős eljárást dolgozott ki üledékes oxidos mangánércek ásványos összetételének kvantitatív meghatározására. Alapvetően új eredményeket ért el a szulfidos ércek elektrokémiai sajátosságainak vizsgálata, ill. a szulfidos ércek mállásánál lejátszódó elektrokémiai folyamatok feltárása terén.

  Emlékezet

  Szegeden hunyt el, a Belvárosi Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2006- ban).

  Elismertség

  Az MTA X. (Földtudományok) Osztályának elnöke (1990–1991). Az MTA Geokémiai Bizottsága tagja (1957-től), elnöke (1976–1990). A Szegedi Akadémiai Bizottság Kőolajipari Munkabizottságának elnöke (1968-tól), a Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke (1985– 1990). A Magyarhoni Földtani Társulat tagja (1952-től), választmányi tagja (1969–1990), t. tagja (1990-től). A Nemzetközi Érctelep-genetikai Egyesület (= International Association on the Genesis of Ore Deposits; IAGOD) (1964–1978), a Nemzetközi Litoszféra Bizottság tagja (1983–1986). A Working Group on Manganese Formation elnöke (1968-tól), a Földtudományok Nemzetközi Uniója (= International Union of Geological Sciences; IUGS) alelnöke (1972-től). A Szovjet Ásványtani Társaság t. tagja.

  Elismerés

  Csongrád Megye Alkotói Díja (1990), a Szegedért Alapítvány Díja (1991).

  Szerkesztés

  Az Acta Mineralogica-Petrographica Universitatis Szegediensis főszerkesztője.

  Főbb művei

  F. m.: A kovásznai forrásüledékek vizsgálata módosított Winkler-féle eljárással. (Acta Mineralogica-Petrographica Universitatis Szegediensis, 1943)
  Cink, mangán és vas egymás melletti kolorimetrikus meghatározása ásványokban. Egy. doktori értek. (Szeged, 1947)
  A zselatin szerkezetéről. Szalay László. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1950)
  Magyarországi mangánércelőfordulások ásványai. Koch Sándorral. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1952)
  Electrographical Analysis of Ore Textures. (Acta Mineralogica-Petrographica Universitatis Szegediensis, 1952)
  Ásvány- és ércelemzési módszerek. (Bp., 1953)
  A komplex anionpotenciálok szerepe és jelentősége a geokémiában. Doktori értek. (Szeged, 1958)
  The Role and Significance of the Complex Anionic Potential in the Geochemistry. (Acta Mineralogica-Petrographica Universitatis Szegediensis, 1959)
  On the Present Stage of Development of the Potential Concept in Geochemistry. Szádeczky-Kardoss Elemérrel. (Acta Geologica, 1965)
  Ásványtan. 2. Ásványi nyersanyagok. Egy. jegyz. (Bp., 1966; 15. kiad. 1985)
  Ásványtani praktikum 2. Egy. tankönyv. Többekkel. (Bp., 1970)
  Ásványtani praktikum 1. Egy. tankönyv. Többekkel. (Bp., 1971)
  Donnel Foster Hewett Memorial Volume. Szerk. (Szeged, 1972)
  Kutatási irányok és eredmények a mangán-geokémiában. Akadémia székfoglaló. (Elhangzott: 1977. ápr. 12.)
  International Kaolin Symposium. Szerk. (Szeged, 1980)
  Geology and Geochemistry of Manganese. I–III. köt. Szerk. Varencov, I. M.-mel. (Bp.– Stuttgart, 1980)
  A geokémia alapjai. (Miskolc, 1982; 5. jav. kiad. Bp., 1995)
  A geokémiai kutatások helyzete és lehetőségei. Akadémia székfoglaló. (Elhangzott: 1983. márc. 14.; megjelent: Értekezések, emlékezések. Bp., 1984)
  Oreformation in the Early Jurassic Basin of Central Europe. Többekkel. (Chemie der Erde, 1988).

  Irodalom

  Irod.: Szederkényi Tibor: G. Gy. (Magyar Tudomány, 1992)
  Szederkényi Tibor: G. Gy. emlékezete. Művei bibliográfiájával. (Földtani Közlöny, 1993).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu