Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Bacsó Jenő, id.

  jogász


  Született: 1877. május 2. Debrecen
  Meghalt: 1955. október 13. Debrecen

  Család

  F: Szilágyi Erzsébet. Fia: Bacsó Jenő, ifj. (1918–1981) jogász.

  Iskola

  A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1901), Bp.-en ügyvédi vizsgát tett (1905), a polgári törvénykezési jog tárgyköréből magántanári képesítést szerzett (1912).

  Életút

  A máramarosszigeti jogakadémia (1905–1913), a debreceni ref. jogakadémia r. tanára (1913–1914) és a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a polgári törvénykezési jog magántanára (1912–1918). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen a magyar polgári törvényjog ny. r. tanára (1914–1948); közben a Jog- és Államtudományi Kar dékánja (1922–1923 és 1934–1935), majd az egyetem rektora (1938–1939).  A polgári törvénykezési jog kérdéseivel fogl.

  Emlékezet

  Emlékére a Debreceni Egyetemen Bacsó Jenő Alapítványt hoztak létre (a Hajdú-Bihar m. területén folyó korszerű és igényes jogászképzésért, 2003).

  Elismertség

  Az MTA Jogtudományi Bizottság meghívott tagja (1934–1949). A debreceni Tisza István Társaság r. tagja.

  Szerkesztés

  Jogtudományi dolgozatai elsősorban a Jogakadémiai Szemlében (1913-tól), a Jogtudományi Közlönyben (1914-től) és a Jogállamban jelentek meg (1915-től).

  Főbb művei

  F. m.: A szocializmusról. (Máramarossziget, 1907)
  Peralapító cselekmények. (Máramarossziget, 1908)
  A jogvédelem előfeltételei a polgári perben. (Máramarossziget, 1910)
  A felülvizsgálati eljárás. (Bp., 1915)
  A mulasztási ítélet. (Bp., 1915)
  A polgári perrendtartás tankönyve. (Bp., 1917)
  A végrehajtási eljárásjog tankönyve. (Debrecen, 1917)
  A kötött bizonyítás jelentősége a felülvizsgálati eljárásban. (Debrecen, 1923)
  A fellebbvitel újabb szabályozása a polgári perben. (Miskolc, 1933)
  Az ügyvédi díj megállapítása iránti eljárás jogi természete. (Miskolc, 1933)
  A polgári per célja. (Debrecen, 1934)
  Tudományos perjog. (Debrecen, 1937)
  Reformtörekvések polgári perrendünkben. (Bp., 1939)
  Az elismerés és lemondás mint tudomáskijelentés. (Debrecen, 1946).

  Irodalom

  Irod.: B. J. (Debreceni Képes Kalendárium, 1939)
  Varga Zoltán: A debreceni tudományegyetem története. I. 1914–1944. (Debrecen, 1964).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu