Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Bajor Gizi
  Gozsdu Elek
  Latinovits Zoltán, borsodi és katymári
  Latinovits Zoltán emlékezete
  Supka Géza

  Ács Zsigmond

  református lelkész, műfordító


  Született: 1824. április 24. Laskó, Baranya vármegye
  Meghalt: 1898. február 14. Laskó
  Temetés: 1898. február 17. Laskó

  Család

  Sz: apja a laskói gyülekezet lelkipásztora volt. Testvére: Ács Gedeon (1819–1887) református lelkész, emlékiratíró. Fia: Ács Géza (1861–1898) nyomdász, újságíró; leánya: Ács Sarolta.

  Iskola

  A kiskunhalasi gimnáziumban, majd a kecskeméti református kollégiumban és a kecskeméti jogakadémián tanult, Kecskeméten református lelkészi okl. szerzett (1847).

  Életút

  Darócon segédlelkész (1847–1848), a kecskeméti református főiskolán a görög, a latin, a héber nyelv és az exegézis ideiglenes tanára (1848–1852), a nagykőrösi gimnázium r. tanára (Arany Jánossal, Ballagi Mórral, Mentovich Ferenccel, Szász Károllyal, 1852– 1855). A foktűi (1855–1874), a laskói gyülekezet lelkipásztora (1874–1898).

  A 19. sz. egyik jelentős műfordítója: 14 élő és holt nyelven tudott. Műfordítóként elsősorban angol, francia és spanyol munkákat tolmácsolt, ill. részt vett a Kisfaludy Társaság Shakespeare-fordításaiban. Elsőként A velencei kalmár első, szöveghű átültetésével készült el (1853; az ő fordításában a Nemzeti Színházban 1877 és 1901 között 39-szer adták elő). Később még a Sok hűhó semmiért c. vígjátékot is lefordította (Sok zaj semmiért címmel, 1858-ban; de a Kisfaludy Társaság végülis nem az ő fordítását fogadta el); valamint elkészült egy Hamlet-fordítása is (1858-ban).

  Emlékezet

  Laskón (ma: Lug, Horvátország) élt és tevékenykedett, a helyi református temetőben nyugszik.

  Szerkesztés

  Műfordításai a Délibáb c. lapban (1853), a Hölgyfutárban, a Koszorúban és a Fővárosi Lapokban jelentek meg (1855–1858).

  Főbb művei

  F. m.: Önéletrajz. (Nagykőrösi Református Főgimnázium értesítője, 1907/08)
  ford.: Dumas: Paul Jones. Dráma (Újabb színműtár. 3. Kecskemét, 1851)
  Shakespeare: A velenczei kalmár. Dráma. (Újabb színműtár. 4. Kecskemét, 1853; 2. kiad. 1882)
  Shakespeare: A velenczei kalmár. Dráma. A bevezetőt írta Csiky Gergely. Ill. Ráth Mór. (3. jav. kiad. 1887; 4. kiad. 1901; 5. kiad. 1903)
  Bernardin de Saint Pierre: Pál és Virginia. (Pest, 1855; Olcsó Könyvtár. 2. kiad. Bp., 1883)
  Goldsmith, Oliver: A wakefieldi pap. Regény. (Kecskemét, 1855; Olcsó Könyvtár. 2. kiad. Bp., 1883)
  Shakespeare: Sok zaj semmiért. Vígjáték öt felvonásban. (Bp., 1886)
  Shakespeare: A velenczei kalmár. (Shakespeare regényes színművei és vegyes költeményei. Bp., 1903).

  Irodalom

  Irod.: Új magyar Athenas. Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyűjteménye. (Bp., 1887)
  Halálhír. (Vasárnapi Ujság, 1898. 9.)
  Ádám Gerzson: Nagykőrösi Athenas. (Nagykőrös, 1904)
  Szász Károly: Kisebb csillagok. (Budapesti Hírlap, 1925. 56.)
  Váry István–Heltai Nándor: Kecskemét jelesei. (Kecskemét, 1968)
  Lábadi Károly: Á. Zs., a műfordító. (Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve, 1984)
  Kecskeméti életrajzi lexikon. (Kecskemét, 1992)
  Kalapis Zoltán: Á. Zs. (K. Z.: Életrajzi kalauz. Újvidék, 2002)
  Géher István: A magyar Hamlet. Arany János furcsa álcája. (Holmi, 2005).

  Megjegyzések

  Valamennyi lexikon téves halálozási adata: febr. 15. A gyászjelentés és a nekrológ szerint (Vasárnapi Ujság) febr. 14-én hunyt el!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egészségpolitikus (10), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (68), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (931), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (178), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (207), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu