Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Balás Péter Elemér

  jogász

  Balás P. Elemér 


  Született: 1883. január 28. Szabadka
  Meghalt: 1947. december 17. Budapest

  Család

  Sz: Balás Imre, Lalics Hermina. Leánya: Pogány Ö. Gáborné Balás Edit (1918–1994) művészettörténész.

  Iskola

  A bp.-i és kolozsvári tudományegyetemen tanult (1901–1905), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1905), Budapesten bírói vizsgát tett (1909), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen a büntetőjog tárgyköréből magántanári vizsgát tett (1934). Az MTA tagja (l.: 1943. máj. 14.).

  Életút

  A makói járásbíróság fogalmazója, majd a szegedi törvényszék jegyzője (1905–1914), a nagykikindai ügyészség alügyésze (1914– 1915), ügyésze (1915–1916), az Igazságügyminisztérium miniszteri titkára (1916–1920), miniszteri osztálytanácsosa (1920–1928), c. miniszteri tanácsosa (1928–1935), kúriai bíró (1935–1937). A szegedi, majd a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Polgári Törvénykezési Jogi Tanszéken a büntetőjog magántanára (1934-1937), ny. r. tanára (1937–1945), egyúttal az anyagi büntetőjog ún. jogosított tanára (1940–1945); közben a Jog- és Államtudományi Kar dékánja (1941–1942). A Szegedi Tudományegyetemen a polgári törvénykezési jog ny. r. tanára (1945–1947).  A polgári jog és a büntetőjog különböző területeit vizsgálta. Különösen kiemelkedő a szerzői jogi és sajtójogi munkássága, Magyarországon elsőként fogl. a rádiós szerzői jogokkal.

  Elismertség

  Az MTA Jogtudományi Bizottsága meghívott tagja (1937–1943), a Magyar Sajtótudományi Társaság alelnöke (1944-től). Az Iparjogvédelmi Egyesület társelnöke, a Szerzői Jogi Szakértő Bizottság elnöke.

  Főbb művei

  F. m.: A magyar büntető törvények zsebkönyve. (Jogi zsebkönyvek gyűjteménye. 4. Bp., 1913)
  Az árdrágító visszaélésekről szóló törvény a gyakorlatban. (Magyar Jogélet Könyvtára. Bp., 1917)
  A sajtódeliktum. (Magyar Jogi Szemle Könyvtára. 21. Bp., 1922)
  A tisztességtelen verseny. Kuncz Ödönnel. (Bp., 1924)
  A tisztességtelen verseny büntetőjoga. (Bp., 1924)
  Rádió és szerzői jog, sajtójog. (A sajtó könyvtára. 1. Bp., 1927)
  Szerzői jogi reformtörekvések. (A sajtó könyvtára. 2. Bp., 1927)
  Sajtójogi gyakorlat.1–4. (A sajtó könyvtára. 5, 7., 9., 10. Bp., 1928–1931)
  Az uzsoráról szóló 1932: VI. törvénycikk magyarázata. (Bp., 1932)
  Reformgondolatok a bűnvádi perjog körében. (Kecskemét, 1933)
  Funkcionális felelősség a büntetőjogban. (Bp., 1933)
  Rassegna di legislazione ungherese. Egyed Istvánnal. (Roma, 1934)
  Jog és irodalom. (Bp., 1936)
  A közveszélyű bűncselekmények lényege. (Finkey Emlékkönyv. Pécs, 1936)
  Az okozatosság büntetőjogi problematikája. (Bp., 1936)
  Degré Lajos és a végszükség problémája. (Jogi értekezések. Szeged, 1937)
  A büntetőjog és a közigazgatás kapcsolatai. (Bp., 1937)
  A község büntetőjogi vonatkozásai. (Bp., 1938)
  Szerzői jog és dologi dinamizmus. (Szladits Emlékkönyv. Bp., 1938)
  Szerzői magánjogunk de lege ferenda. (Szeged, 1938)
  A modern perjogi tudomány fejlődési iránya. (Kolosváry Emlékkönyv. Bp., 1939)
  Dinamikus dologi szemlélet a magánjogban. A versenyjog alapproblémája. (Bp., 1940)
  Ungarns Privatrechtsgesetzbuch Entwurf. (Bp., 1940)
  Werbőczy, a modern ember. (Kolozsvár, 1941)
  A magyar büntető perjog fejlődése a világháború után. (Kolozsvár, 1941)
  A magyar polgári törvénykezési jog fejlődése a világháború után. (Kolozsvár, 1941)
  Szerzői jog. (Magyar magánjog. I. Szerk. Szladits Károly. Bp., 1941)
  A magyar szerzői jog szabályainak kiterjesztése a felszabadult kelet-magyarországi és erdélyi országrészekre. (Kolozsvár, 1942)
  A mellékbüntetések reformja. (Magyar Jogászegyleti Értekezések, 1942)
  A kiskorúak és gondnokoltak büntető jogi védelme. (Bp., 1943)
  A Széchenyi–Kossuth-ellentét hírlapi vitájuk tükrében. (Kolozsvár, 1943)
  Perszemlélet és kriminálpolitika. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1947. febr. 10.)
  Törvényjavaslat a szerzői jogról. (Magyar Jogászegylet Könyvtára. 34. Bp., 1947).

  Irodalom

  Irod.: Nizsalovszky Endre: B. P. E. (Jogászegyleti Szemle, 1949)
  Rácz György: Egy polihisztor magyar jogász emlékezete. (Jogtudományi Közlöny, 1983)
  Pólay Elemér: B. P. E. születésének századik évfordulójára. (Magyar Jog, 1984)
  Zvolenszki Anikó: In memoriam B. P. E. Halálának ötvenedik évfordulójára. (Jogtudományi Közlöny, 1998).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu