Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Ballagi Géza

  történész, jogász


  Született: 1851. május 3. Szarvas, Békés vármegye
  Meghalt: 1907. június 17. Sárospatak, Zemplén vármegye

  Család

  Sz: Ballagi (1848-ig Bloch) Mór (1815–1891) teológus, nyelvész. Testvére: Ballagi Aladár (1853–1928) történész.

  Iskola

  A bécsi és a bp.-i tudományegyetemen tanult, Bp.-en jogtud. doktori okl. szerzett (1875). Az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.; r.: 1907. máj. 3.).

  Életút

  A sárospataki ref. főiskola jogakadémiáján a politikai tudományok r. tanára (1875–1902) és a főiskola igazgatója (1888–1890).

  A Szabadelvű Párt ogy.-i képviselője (Olaszliszkai választókerület, 1901–1905).

  Újkori, elsősorban 19. sz.-i magyar történelemmel, a nemzeti állam kialakulásával, az ehhez szükséges jog- és államtudományi oktatás történetével, a reformkort megelőző időszak politikai röpiratirodalmával fogl.

  Elismertség

  A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság választmányi tagja (1892-től).

  Szerkesztés

  A Protestáns Egyházi és Irodalmi Lapok (1869–1887), a Protestáns Tudományos Szemle segédszerkesztője (1870–1872) és a Protestáns Képes Naptár szerkesztője (1871–1872). Tudományos dolgozatai a fentieken kívül még elsősorban a Jogtudományi Közlönyben (1875–1894), a Zemplénben (1880–1884), a Sárospataki Lapokban (1891–1902) és a Protestáns Szemlében jelentek meg(1892–1894).

  Főbb művei

  F. m.: A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. (Bp., 1890)
  Az 1839–40-i országgyűlés visszhangja az irodalomban. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1889. okt. 4.; megjelent: Értekezések a társadalmi tudományok köréből. 10. köt. 8. Bp., 1890; kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1890)
  A Protestáns Pátens és a sajtó. (Bp., 1892)
  Zemplén-megye. (Bp., 1893)
  A nemzeti államalkotás kora. 1815–1847. (Bp., 1898)
  A magyar alkotmány. Népiskolák számára. (Sárospatak, 1900; 3. kiad. 1911)
  A budapesti egyetem és a jogi szakoktatás. (Bp., 1902)
  Az 1848. XX. tc. a történelem világánál. (Bp., 1903)
  ford.: Buntschli, J. G.: A politikai pártok. Ford., jegyz. (Pest, 1872).

  Irodalom

  Irod.: B. G. (Vasárnapi Ujság, 1907)
  B. G. (Századok, 1907)
  Szánthó Gyula: B. G. emlékezete (A sárospataki Református Főiskola Értesítője, 1909)
  Waktor Andrea: A XIX. század működése és változásai a Ballagi család levelezésének tükrében. (Sic itur ad astra, 1995).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu