Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Magyarországi Boldog Pál
  Makkai Ádám
  Szladits Károly, 1916-tól dunaszerdahelyi
  Zolnai Béla
  Zolnai Gyula

  Ádám Tamás

  mezőgazdasági mérnök, ökológus

  1945-ig Auspitz


  Született: 1914. május 16. Budapest
  Meghalt: 1994. Budapest

  Család

  Sz: Auspitz Viktor, Schwarz Julianna. F: Márton Éva orvos, gyermekgyógyász. Három leánya: Ádám Erika, Ádám Marianna és Ádám Veronika.

  Iskola

  A bp.-i Berzsenyi Dániel Reálgimnáziumban éretts. (1932), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karán mezőgazda okl. (1936) és állatélettanból mezőgazdasági doktori okl. szerzett (1937), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1966), doktora (1990). A Nemzeti Zenede (1932–1937), a Bartók Béla Zenekonzervatórium hallgatója (1945–1947), zeneszerző képesítést szerzett (1949).

  Életút

  Katonai szolgálatot teljesített (a Bercsényi-tüzéreknél, 1937–1939), a II. vh.-ban a fronton szolgált, rangfokozatától megfosztották, munkaszolgálatos (1940–1945). A II. vh. után szakfordítóként és nyelvtanárként dolgozott (1945–1949). A Sertéstenyésztési Nemzeti Vállalat (Sernevál) Termelési Osztályának munkatársa (1949–1950), az Állattenyésztési Kutató Intézet Sertéstenyésztési Osztályának alapító tud. munkatársa (1950–1953), a Mezőgazdasági Múzeum (1953–1957), az Állattenyésztési Kutató Intézet Szarvasmarha-tenyésztési Osztálya, ill. az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont tud. munkatársa (1957–1966), tud. főmunkatársa (1966–1975), az Ökológiai Kutatócsoport vezetője (1975–1988). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1962–1965).

  Tudományos pályafutásának kezdetén a hím- és nőivarú sertések különböző korban végzett ivartalanításának hatásával fogl., majd a magyarországi ökológiai kutatások egyik elindítójaként a szarvasmarha-istállók klímáját, ill. a klimatikus környezet hatásait vizsgálta. Alapvetően új eredményeket ért el a gazdasági állatok környezet-élettani és környezetvédelmi hatásainak és a szarvasmarha- és sertéstartás bioklimatológiai kérdéseinek feltárása terén. Szakfordítói tevékenysége is értékes.

  Elismertség

  Az MTA Állattenyésztési Bizottsága tagja, a Tartástechnológiai Albizottság titkára (1973–1976).

  Elismerés

  Munka Érdemrend (ezüst, 1972). Akadémiai Jutalom (1952).

  Főbb művei

  F. m.: A herélés és a miskárolás hatása a sertések fejlődésére, növekedésére, hízékonyságára, a vágott állat minőségére. Egy. doktori értek. (Bp., 1937)
  The Effect of the Physical and Chemical Constituents of the Micro-climate in Farrowing Houses on the Organism of Sucking Pigs. Kazár Gyulával. (Acta Agronomica, 1952)
  Szopósmalacok ellenállóképességének növelése vas- és rézsók adagolásával. Kazár Gyulával. (Agrártudomány, 1952)
  A szoptatás alatti eltérő mikroklímák hatása a sertés süldőkori fejlődésére és hízókori teljesítményére. Kazár Gyulával. (MTA Mezőgazdasági Tudományok Osztálya Közleményei, 1956)
  Az időjárás hatása a tehenek tejtermelésére. Batta Erzsébettel. (Az Időjárás, 1956)
  A szovjet tudomány hatása a magyar állattenyésztésre. (Bp., 1956)
  Nyitott és zárt tehénistállókban végzett összehasonlító klimatikus vizsgálatok eredménye. (MTA Mezőgazdasági Tudományok Osztálya Közleményei, 1962)
  Istállóklíma és néhány klímaélettani kérdés a tehén- és borjútartásban Kand. értek. (Bp., 1965)
  Zajviszonyok magyarországi gépesített tehénistállókban. Molnár Bélával. (Állattenyésztés, 1971)
  Fiziológiás és teljesítményvizsgálatok különböző környezetben tartott üszőborjakon és üszőkön. Jécsay Györgynével. (MÉM Kísérletügyi Közlemények, 1973)
  A fényintenzitás hatása a malacok teljesítményére. Teleki Jánosnéval. (Állattenyésztés, 1975)
  A karámos marhahízlalás élettani és teljesítményi paramétereinek vizsgálata. (Állattenyésztési Kutató Intézet Közleményei, 1977)
  Az istállólevegő összetételének hatása a hízómarhára. (Állattenyésztés, 1977)
  Az állatok környezetével kapcsolatos új megállapítások. – Az ökológiai kísérletek tervezése és értékelése. (Állattenyésztésünk fejlesztésének lehetőségei. Szerk. Horn Artur, Keserű János, Szentmihályi Sándor. Bp., 1982)
  A meleg és a nagy napi hőmérsékletingadozások hatása a hízómarhára. Barna I.-vel. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 1987)
  Terhelő környezeti tényezők – mikroklíma, káros levegőgázok és zaj – hatásának vizsgálata a szarvasmarhatartásban. Doktori értek. (Bp., 1989)
  ford.: Jevgenyev–Noszovszkij: Falusi klub. (Bp., 1950)
  Dobrohotov: Részletes állattenyésztés. (Bp., 1950)
  Tomme, M. F.–Novikov, E. A.: Általános állattenyésztés. Salamon Istvánnal. (Bp., 1951; 2. átd. kiad. 1952)
  Volkopalov: Sertéstenyésztés. (Bp., 1952)
  Kvasznickij, A. V.: A sertés emésztésének élettana. (Bp., 1953)
  Tanulmányok a haszonállatok szaporításáról. Ford. Többekkel. (Bp., 1982).

  Irodalom

  Irod.: Bozó Sándor: Á. T. (Állattenyésztés és takarmányozás, 1994).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu