Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

    Részletes keresés

    Legfrissebb publikációk
    Korányi Sándor, 1884-től tolcsvai, 1908-tól báró
    Korányi Sándor emlékezete
    Latinovits Zoltán, borsodi és katymári
    Latinovits Zoltán emlékezete
    Teleki Blanka, honpolgár

    Bakács István János

    történész, levéltáros


    Született: 1908. január 31. Budapest
    Meghalt: 1991. február 15. Budapest

    Család

    Sz: Bakács (1898-ig Birkhoffer) István (1876–) felsőkereskedelmi iskolai igazgató, Rajos Lujza. F: Csoma Mária középiskolai tanár. Fia: Bakács István (1949); leánya: Bakács Bernadette (1952).

    Iskola

    A Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1931), a XVIII. sz. m. gazdaság- és társadalomtörténete tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1946), a történelemtudományok kandidátusa (1971).

    Életút

    A bécsi Magyar Történeti Intézet ösztöndíjasa (1931–1932), majd mint levéltári gyakornok belföldi ösztöndíjas (1933–1934). A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Levéltári Osztályának segédlevéltárosa (1934–1936), a Magyar Országos Levéltár levéltárosa (1936– 1953), főlevéltárosa és a Családi Levéltárak és Gyűjtemények Osztályának (1953–1959), a Magánlevéltárak és Gyűjtemények Osztályának vezetője (1959–1970), az ún. Forrástudományi Kabinet vezetője (1970–1973). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE BTK magántanára (1946–1951).

    Főbb művei

    F. m.: A regéci uradalom gazdálkodása a XVIII. században. Trautsohn herceg regéci uradalmának terméseredményei a XVIII. század első felében. Egy. doktori értek. is. (Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez. I. Bp., 1930)
    A sómonopólium Magyarországon III. Károly korában. (Századok, 1933)
    Törekvések a magyar állami jövedelmek fokozására az 1716–17. évi török háborúk után. (Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve. III. Bp., 1933)
    A magyar jobbágy a XVIII. században. (Századok, 1936)
    Mezőgazdasági fejlődés. (Magyar művelődéstörténet. IV. Bp., 1941; hasonmás kiad.: Szekszárd, 1991)
    Hont vármegye középkori egyházas helyei. (Regnum, 1943)
    Az ugarföldek megművelésének kérdése és a magyar kormányhatóságok. (Levéltári Közlemények, 1946)
    Mezőgazdaságunk és az agrár szakirodalom a XVIII. században. (Századok, 1947)
    A dicalis összeírások. (A történeti statisztika forrásai. Bp., 1957)
    A török hódoltság korának népessége. (Magyarország történeti demográfiája. Bp., 1963)
    A magyar nagybirtokos családok hitelügyletei a XVII–XVIII. században. Kand. értek. (Bp., 1965)
    Hont vármegye Mohács előtt. (Bp., 1971)
    szerk.: A magyar gazdasági irodalom első századainak könyvészete. 1505–1830. 1–2. Összeáll. Dóczy Jenővel, Gerendás Ernővel, Wellman Imrével. (Bp., 1934–1938)
    Családok, testületek és intézmények levéltárai. Összeáll. (Levéltári alapleltárak. 7. Bp., 1953)
    A Festetics-család keszthelyi levéltára. Összeáll. (Levéltári alapleltárak. 1. Bp., 1955)
    Az Esterházy-család hercegi ágának levéltára. (Levéltári alapleltárak. 2. Bp., 1956)
    A Széchenyi-család levéltára. (Levéltári alapleltárak. 5. Bp., 1958)
    A Zichy-család levéltára. Összeáll. (Levéltári alapleltárak. 22. Bp., 1963)
    A Károlyi-család nemzetségi és fóti levéltára. Összeáll. (Levéltári alapleltárak. 33. Bp., 1965)
    A Dessewffy-család levéltára. Összeáll. (Bp., 1967)
    Iratok Pest megye történetéhez. 1002–1437. (Bp., 1982).

    Irodalom

    Irod.: Borsa Iván: B. I. (Levéltári Szemle, 1991)
    Buzási János: B. I. (Levéltári Közlemények, 1993).

    Szerző: Kozák Péter
    Műfaj: Pályakép
    Megjelenés: nevpont.hu, 2013

    Foglalkozások

    agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egészségpolitikus (10), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (68), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (931), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (178), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (207), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


    © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu