Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Baros Gyula

  irodalomtörténész


  Született: 1876. január 22. Budapest
  Meghalt: 1936. október 17. Budapest

  Család

  Sz: Baros László, Sári Mária.

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen magyar–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1899), az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.).

  Életút

  Br. Radvánszky Béla koronaőr gyermekeinek nevelője (1899–1906), a bp.-i Felsőbb Leányiskola, ill. 1916-tól az Országos Nőképző Egyesület Veres Pálné Leánygimnáziumának r. tanára (1906–1936), ig.-ja (1912–1915 és 1932–1936), c. tanügyi főtanácsosként nyugdíjazták (1936). A bp.-i középiskolák magyar nyelvi szakfelügyelője (1919–1925), az Országos Tankönyvügyi Bizottság előadója (1925-től).

  Régi magyar irodalommal, 18–19. sz-i magyar irodalommal, elsősorban Barcsay Ábrahám, Báróczy Sándor, Rimay János, ill. Arany János, Jókai Mór és Petőfi Sándor munkásságával fogl.

  Elismertség

  Az MTA Irodalomtörténeti Bizottság meghívott tagja (1916–1927).

  Szerkesztés

  Az Irodalomtörténet c. folyóirat szerkesztője (1915–1916 és 1933–1936). A Veres Pálné Felsőbb Leányiskola Értesítője (1912–1915), ill. a Veres Pálné Leánygimnázium Értesítője szerkesztője (1933–1935).

  Főbb művei

  F. m.: A Radványi verseskönyvek. (Bp., 1904)
  Barcsay és Báróczy. (Sajókaza, 1905)
  V. Szolga Mihály diáriuma. (Erdélyi Múzeum, 1905)
  Bessenyei Sándor szerelme. (Bp., 1906)
  Rimay János szerelmi lírája. (Budapesti Szemle, 1906)
  Kazinczy Ferenc és Radvánszky Teréz. (Értekezések az irodalomtörténet köréből. Bp., 1908)
  Petőfi a magyar költők lantján. Összegyűjtötte Endrődi Sándorral. (Bp., 1910)
  Adatok Barcsay Ábrahám levelezéséhez. (Bp., 1911)
  Arany János és Tisza Domokos. (Urania, 1911)
  Arany, Petőfi és a ponyvairodalom. (Magyar Könyvszemle, 1918)
  Madách nyomai szépirodalmunkban. (Budapesti Szemle, 1923)
  Jókai és Arany. (Protestáns Szemle, 1925)
  Jókai a szépirodalomban. A Jókai Mórra vonatkozó költői művek bibliográfiája. (Magyar Könyvszemle, 1925)
  Philemon és Baucis magyar földön. (Budapesti Szemle, 1926)
  Szép Ilonka halhatatlansága. (Irodalomtörténet, 1926)
  Boldog Margit legendája. A XVI. századi szöveget mai nyelvre átírta és tájékoztatóval ellátta. (A Napkelet könyvtára. 22. Bp., 1927; 2. kiad. 1938.)
  Az irodalmi hagyomány életereje. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1928. okt. 29.; megjelent kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1928).

  Irodalom

  Irod.: Alszeghy Zsolt: B. Gy. ravatalánál. (Irodalomtörténet, 1936)
  B. Gy. (Az Országos Nőképző Egyesület Veres Pálné Leánygimnáziumának Értesítője, 1937)
  Clauser Mihály: A huszonötéves Irodalomtörténet: Emlékezés B. Gy.-ról. (Napkelet, 1937).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu