Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Magyarországi Boldog Pál
  Makkai Ádám
  Szladits Károly, 1916-tól dunaszerdahelyi
  Zolnai Béla
  Zolnai Gyula

  Hollósy Jusztinián Ernő

  csillagász, bencés szerzetes

  Hollósy Ernő


  Született: 1819. december 26. Nagyszombat, Pozsony vármegye
  Meghalt: 1900. január 24. Kiscell [= Celldömölk], Vas vármegye
  Temetés: 1900. január 27. Kiscell

  Család

  Sz: Hollósy Mihály uradalmi erdőtiszt.

  Iskola

  Középiskoláit Nagyszombatban és Pozsonyban végezte, belépett a bencés szerzetesrendbe (1835. szept. 16.), a rend győri (1835– 1836), bakonybéli iskoláján tanult (1837–1839), Győrött, természettanból tanári vizsgát tett (1839), a pesti tudományegyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1843). A pannonhalmi hittudományi főiskola elvégzése után ünnepélyes fogadalmat tett (1843. júl. 25.), pappá szentelték (1843. okt. 8.). Az MTA tagja (l.: 1863. jan. 13.).

  Életút

  A bencés rend győri gimnáziumának (1843–1848), pannonhalmi gimnáziumának (1848–1850) soproni gimnáziumának r. tanára (1850–1862). A pannonhalmi hittudományi főiskola r. tanára (1862–1869), egyúttal alperjel és főapáti titkár (1866–1869). Bakonybélen perjel (1869–1873), a bencés rend esztergomi házfőnöke és gimnáziumának igazgatója (1873–1874). Dömölki apát (1874–1900).

  Pályája kezdetén, győri tanárként magyar és latin nyelvű verseket, később elsősorban népszerű természettudományi és csillagászati műveket írt. Már magyar nyelven tanított, s hogy németajkú diákjainak segítsen, több német nyelvű tankönyvet fordított magyarra és adott ki (köztük Schabus Jakab „iskolakönyvét”, 1855-ben). A természettudományokban való elmélyedés és folyamatos ismeretgyűjtés eredményeként jelentette meg az első magyar nyelvű népszerűsítő csillagászati szakkönyvet (Népszerű csillagászat címmel, 1863-ban; a művet az MTA díjjal jutalmazta, szerzőjét tagjai sorába választotta). Dömölki apátként nevéhez fűződik az Isteni Szeretet Leányai zárda, ill. az ott működő nemesdömölki leányiskola megalapítása (1891. okt. 5-én), valamint a helyi „régi” temetőben, a bencések kriptája fölé kápolnát létesített.

  Emlékezet

  Eredetileg Hollósy Ernőnek hívták, a Jusztinián a szerzetesként felvett neve. Aranymiséjét 1893-ban tartotta, majd apátsági működésének 25. évfordulóján ezrek köszöntötték (a mai Celldömölkön, 1899-ben). Celldömölkön hunyt el, a pannonhalmi apát mondott felette emlékbeszédet. Celldömölkön nyugszik, sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2007-ben). Tiszteletére róla nevezték el a kiscelli apátság előtti teret. Olajfestésű arcképe a celldömölki képviselőtestület gyűléstermében látható (Rajzó Miklós alkotása, 1899).

  Elismerés

  Kiscell díszpolgára (1893).

  Szerkesztés

  Ifjúkori verseit a győri Hazánk c. folyóirat közölte (1847–1848). Népszerű írásai és tudományos dolgozatai elsősorban az István bácsi naptárában (1856), az Akadémiai Értesítőben (1864), az Idők Tanújában (1866) és az Uj Magyar Sionban jelentek meg (1874); szentbeszédeit az Isten Igéje c. lap közölte (1883–1892).

  Főbb művei

  F. m.: Könnyen érthető alapelemi a természettannak alsóreál- és gymnasiumok számára. Schabus Jakab után németből ford. 183 fametszettel. (Sopron, 1855)
  Népszerű csillagászat. A mívelt rendek szükségeihez alkalmazva. A Magyar Tudományos Akadémia által a magyar hölgyek díjával koszorúzott pályamű. Szövegközti kihajtható táblákkal. A kötet végén az 1851. júl. 28-án észlelt napfogyatkozás leírása, a Hold ábrája és az éjszaki félgömb csillagabrosza. (Pest, 1863)
  A távcsők történelmének vázlata. A távcsövek története, típusainak és képalkotásának fejlődése. Csillagászati fényképezés távcsövekkel. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1863. okt. 19.; megjelent: Akadémiai Értesítő, 1864)
  A földfejlődés jégkorszakának főokairól. (Esztergom, 1873)
  A naprendszer égi testeinek legősibb fejlődése. (Uj Magyar Sion, 1874)
  Adatok Győrmegye földtani viszonyaihoz. (Győr és Győrmegye leírása. Bp., 1874)
  Emlékbeszéd Kruesz Krizosztom felett. (MTA Emlékbeszédek. Bp., 1886).

  Irodalom

  Irod.: IHalálhír. (Magyar Hírlap, 1900. jan. 28.)
  H. J. halála és temetése. (Kis-Czell és Vidéke, 1900. jan. 28.)
  Fehér Ipoly: Emlékbeszéd H. J. l. tag felett. (MTA Emlékbeszédek. Bp., 1903)
  Mattyasovszky Kasszián: H. J. E. (Esztergom, 1912)
  Porkoláb István: Celldömölk Kismáriacell szabadalmas mezőváros története. (Celldömölk, 1927)
  A Pannonhalmi Szent Benedek-rend névtára. Összeáll. Berkó Pál, Legányi Norbert. (Pannonhalma, 1987)
  Horváth József: H. J. bencés csillagász, dömölki apát. (Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület Egyesületi Híradója, 1994).

  Megjegyzések

  MÉL téves halálozási hely: Celldömölk!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu