Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Jávorka Sándor

  botanikus


  Született: 1883. március 12. Hegybánya, Hont vármegye [= ma: Selmecbánya része]
  Meghalt: 1961. szeptember 28. Budapest

  Család

  Sz: Jávorka János, Wicsorek Mária. Apja falusi kovácsmester volt, korán meghalt, édesanyja nevelte fel. F: Spitzer Klára.

  Iskola

  Selmecbányán éretts. (1901), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1906). Az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.; r.: 1943. máj. 14.; ig.: 1946. dec. 19.–1949. okt. 31.).

  Életút

  A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Növénytárának ügyintézője (1905–1907), múzeumi segédőre (1907–1912), őre, majd igazgatóőre (1912–1919), a Növénytár igazgatója (1919, 1934–1940). Az MTA megbízásából Észak-Albániában végzett botanikai kutatásokat (1918).

  A 20. sz.-i magyarországi flórakutatás legjelentősebb személyisége, Magyarország flóráján kívül behatóan tanulmányozta a Kárpátok és a Balkán-félsziget növényvilágát, amelyek során számos alapvető megállapítást tett, több florisztikai és növényföldrajzi kérdést tisztázott. Terepbejárásai során kb. 22 000 lapnyi herbáriumi anyagot gyűjtött, 120 új növényfajt fedezett fel és írt le, róla mintegy 40 virágos és virágtalan növényt neveztek el. Alapvetőek a Kitaibel Pál életére és munkásságára vonatkozó kutatásai. Tudománynépszerűsítő tevékenysége is igen jelentős.

  Emlékezet

  Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2002-ben). A Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárában emlékszobát alakítottak ki tiszteletére. Tiszteletére a Magyar Biológiai Társaság Jávorka Sándor-díjat is alapított (kétévente adják át, a Biológus Vándorgyűlésen, 1980-tól). Nevét vette fel a tatai Mezőgazdasági Technikum (1963. máj. 4-én; 2004-től Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium).

  Elismertség

  A Magyar Biológiai Társaság alapító elnöke (1952-től), majd t. tagja.

  Elismerés

  Magyar Népköztársasági Érdemrend (1953), Munka Vörös Zászló Érdemrendje (1955), Munka Érdemrend (1958). Kossuth-díj (a magyar flórakutatás szintézisét tartalmazó művéért, 1952).

  Szerkesztés

  Az Acta Botanica főszerkesztője (1954–1961), a Magyarország kultúrflórája c. sorozat alapító szerkesztője (1960–1961).

  Főbb művei

  F. m.: Hazai Onosma fajaink. Egy. doktori értek. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungariae, 1906)
  Néhány adat a magyar flóra ismeretéhez. (Magyar Botanikai Lapok, 1910)
  Az Erysimum erysimoides csoportról. (Magyar Botanikai Lapok, 1912)
  A magyar flóra kis határozója. Csapody Verával. (Bp., 1926; 3. bőv. kiad. 1947)
  A magyar flóra képekben. I–III. köt. Csapody Verával. (Bp., 1926–1934; új kiad. Iconographia florae partis Austro-Orientalis Europae Centralis címmel Bp., 1975; németül: Bp.–Stuttgart, 1979; új kiad. 1991)
  Növényelterjedési határok a Dunántúlon. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1937. nov. 22.; megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1940)
  A magyar praenoricum. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1944. ápr. 24.)
  Magyar gyógynövények. I–II. köt. Augustin Bélával, Giovannini Rudolffal. (Bp., 1948)
  Viruló természet. (Bp., 1948)
  Erdő–mező virágai. A magyar flóra színes kis atlasza. Csapody Verával. (Bp., 1950; 4. jav. kiad. 1972; szlovákul: Bratislava, 1959; 3. bőv. kiad. 1973)
  A magyar növényvilág kézikönyve. Soó Rezsővel. (Bp., 1951)
  Kitaibel Pál. Monográfia. (Bp., 1957)
  Kerti virágaink. Közép-európai dísznövényeink színes atlasza. Csapody Verával. (Bp., 1962)
  Erdő–mező növényei. Csapody Verával, Csapody Istvánnal. (Bp., 1980; 2. kiad. 1993; szlovákul: Bratislava, 1983).

  Irodalom

  Irod.: Zólyomi Bálint: Erinnerungen an Sándor Jávorka. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungariae, 1962)
  Máthé Imre– Soó Rezső: Búcsú J. S. akadémikustól. (MTA Biológiai Csoport Közleményei, 1962)
  Vajda Ernő: Visionen eines Botanikers. In memoriam… J. S. (Dresden, 1971)
  Priszter Szaniszló: Jávorka „Magyar flórá”-ja. (Botanikai Közlemények, 1975)
  Szujkóné Lacza Júlia: J. S. hatása a botanikában. (Botanikai Közlemények, 1977)
  Pócs Tamás: J. S. egy tanítvány visszaemlékezései tükrében. (Botanikai Közlemények, 1983)
  Zólyomi Bálint: Sándor Jávorka Born 100 Years Ago. (Acta Botanica, 1983)
  Kováts Dezső: Plant Types of Sándor Jávorka in the Hungarian Natural History Museum in Budapest. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungariae, 1998)
  Csapody István: Emlékezés J. S.-ra. (Kitaibelia, 1998).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu