Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Jedlik Ányos
  Jedlik Ányos és a táncoló asztalok
  Lyka Károly
  Madách Imre emlékezete 1.
  Madách Imre emlékezete 2.

  Károlyi István, nagykárolyi gr.

  politikus, nagybirtokos


  Született: 1797. november 18. Kaplony, Szatmár vármegye
  Meghalt: 1881. június 12. Fót, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

  Család

  Sz: Károlyi József (1768–1803) politikus, nagybirtokos, Szatmár vm. főispánja, gr. Waldstein-Wartenberg Erzsébet. Testvére: Károlyi György (1802–1877) politikus, nagybirtokos. F: 1. 1820-tól Dillon Georgina (1799–1827). 2. 1831-től gr. Esterházy Franciska (1810–1844). 3. 1865-től br. Orczy Mária (1815–1895). Fiai: Károlyi Ede (1821–1879) nagybirtokos. és Károlyi Sándor (1831–1906) politikus, közgazdász.

  Iskola

  Tanulmányait a pesti kegyesrendi főgimnáziumban és a pesti egyetemen végezte. Az MTA tagja (ig.: 1853. márc. 16.).

  Életút

  Tanulmányai befejezése után katonának állt, a Liechtenstein-huszárezredben szolgált (1817–1821). A hadseregben kapitányi rangot ért el, majd leszerelése után a párizsi osztrák követségre osztották be (1821-től). Később évekig élt Itáliában, csak 1844-ben tért haza. Pest-Pilis-Solt vm. főispánja (1848, 1867–1869), lemondott tisztjéről és visszavonult a közélettől. Valóságos belső titkos tanácsos (1871-től).

  A Szent István Társulat és a Magyar Írók Segélyegylete alapító elnöke. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) elnöke.

  Gr. Széchenyi István közeli jóbarátja, aki már az 1820-as évektől támogatta elképzeléseit. Bőkezű adományozóként 20 000 forintot adott a Magyar Tudós Társaságnak (1830-ban), majd a lótenyésztés támogatására Károlyi-díjat alapított. A forradalom idején elvállalta Pest-Pilis-Solt vm. főispáni tisztségét (1848. szept.), 20 mázsa ezüstöt ajándékozott „a haza védelmére”, továbbá felszerelte a róla elnevezett Károlyi-huszárezredet. A szabadságharc bukása után többévi várfogságot szenvedett (1849-ben, csak 1851-ben 400 000 forint váltságdíj ellenében engedték szabadon). Anyagi támogatásával épült fel – többek között – a fóti templom, az ő kezdeményezésére hozták létre a Magyar Írók Segélyegyletét (10 000 forintos alapítványával).

  Emlékezet

  A rákospalotai pusztájához tartozó István-hegyet bérbeadta szőlőtermesztés céljaira (1830-ban). Egy évvel később, az ideköltöző vincellérek alapították meg Újmegyer hegyközséget. A települést Új-Pest néven először Lőwy Izsák tímár, a település első bírája nevezte így, magánlevelezésében. Gr. Károlyi István tekinthető az új község megalapítójának (erről szóló oklevele, már Újpest néven 1840. ápr. 5-én kelt). Emlékét Újpesten (ma: Budapest, IV. kerület) emléktábla és szobor (IV. kerület, Szent István tér, Paulikovics Iván alkotása, 1997) is őrzi. Róla nevezték el továbbá a budapesti (újpesti) Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnáziumot, ill. uo. a Károlyi István Lakóparkot. A Károlyi-család fóti birtokain alakították ki a Fóti Gyermekvárost (megnyílt: 1957. nov. 15-én; 1993-tól Károlyi István Gyermekközpont).

  Szerkesztés

  A magyar mezőgazdaság és gépészet érdekében megjelent írásai elsősorban a Falusi Gazdában jelentek meg (1858-ban).

  Irodalom

  Irod.: Molnár József–Hunfalvy János: A jelesebb magyar gazdák és gazdaírók arcképcsarnoka. (Pest, 1857)
  Ipolyi Arnold: Emlékbeszéd gr. K. I. felett. (MTA Emlékbeszédek. Bp., 1882)
  Haynald Lajos: Emlékbeszéd gr. K. I. felett. (Bp., 1882)
  Galgóczy Károly: Gr. K. I. (OMGE Emlékkönyv. I. Bp., 1883)
  Bogdán István: „Becsületesen közlegénykedni”. Egy sajátos múlt századi életút. Gr. K. I. pályája. (Közgazdasági Szemle, 1988)
  Buda Attila: Gr. K. I. élete. (Újpest, 1997)
  Fericsán Kálmán: Kétszáz esztendeje született gr. K. I. (Honismeret, 1998)
  A hallgatag mágnás. Dokumentumok gr. K. I. életéhez. Összeáll. Buda Attila. (Újpest, 2000)
  Buda Attila: Pest megye első embere: gr. K. I. 1848–49-ben. (Századok, 2001).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (13), állatorvos (71), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (38), belgyógyász (77), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (16), diplomata (27), edző (70), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (31), erdőmérnök (44), esztéta (32), etnográfus (77), evangélikus lelkész (13), farmakológus (18), feltaláló (24), festő (121), festőművész (118), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (110), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (32), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (100), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (23), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (154), grafikus (67), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (61), honvédtiszt (21), ifjúsági író (10), iparművész (16), író (913), irodalomtörténész (268), jezsuita szerzetes (11), jogász (303), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (171), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (175), könyvtáros (63), közgazdász (170), kritikus (52), kultúrpolitikus (19), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (676), meteorológus (14), mezőgazda (119), mezőgazdasági mérnök (99), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (198), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (42), neveléstörténész (11), növénynemesítő (29),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu