Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Házy Erzsébet
  Kormos István
  Kormos István és Vackor
  Szepes Mária
  Szepes Mária emlékezete

  Kiss Ferenc, kissárosi

  régész, numizmatikus


  Született: 1791. december 8. Bécs, Ausztria
  Meghalt: 1859. július 25. Buda
  Temetés: 1859. július 27. Buda
  Temetési hely: Katonai várbeli sírkert

  Család

  Régi evangélikus családból származott. Apja és nagybátyja vízépítő mérnökök voltak: apja Kiss Gábor (1751–1800) és testvére, Kiss József (1748–1813) tervezték a Dunát a Tiszával összekötő Ferenc-csatornát. F: Ágoston Zsuzsanna. Leánya: Kiss Ottília és Blaskovits Sándorné Kiss Irma; fia: Kiss Jenő. 

  Iskola

  Alsóbb és felsőbb iskoláit Szegeden, Szabadkán és Győrött, majd Nagyváradon végezte; ügyvédi okl. szerzett (1820-as évek). Az MTA tagja (l.: 1839. nov. 23.). 

  Életút

  A Ferenc-csatorna és az ún. bácsi bérelt jószágok kormányzásának ülnöke és Zombor város határkimérési biztosa (1820–1828). A budai, ill. a pesti tudományegyetemen a régiség- és pénztan h. tanára és Bács vármegye táblabírája (1852–1859).   Buda és Óbuda városok ókori előzményeivel, ókori és kora középkori művelődéstörténetével, elsősorban a Budán talált régészeti emlékek, érmék, pecsétek ismertetésével foglalkozott. Vizsgálta még a magyar név eredetét és a mongóliai magyarság emlékezetét. 

  Emlékezet

  Dolgozatait német és magyar nyelven közölte: német nyelvű írásai Franz von Kiss von Kiss-Sáros néven jelentek meg. Budán élt és tevékenykedett (1828-tól), az ún. Budai Pantheonban temették el. Sírját 1960 után a Kerepesi úti temetőbe telepítették át, a sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). 

  Főbb művei

  F. m.: Özönvíz előtti műtárgyak nyomai Magyarországon. (Tudománytár, 1838)
  Az Ó-Budán talált római szabályozó pénzérmék. (Tudománytár, 1839)
  A magyar név eredete. – Magyarok a mongolok közt. (Tudománytár, 1841)
  Némely hazánkban találtatott hun emlékek. (Tudománytár, 1843)
  Die Zahl- und Schmuck-Ringgelder. Eine der vorhistorischen Goldsorten durch mehr als 150 vorhandene Stücke. 3 Deppeltafeln mit 53 Abbildungen in Naturgrösse. (Pest, 1844)
  Hippona. 1 rajzzal. (Akadémiai Értesítő, 1847)
  Einige Blicke in die räumliche Unendlichkeit des Weltalls während der Lufterscheinungen des 13. Nov. 1832. (Ofen, 1849)
  Némely magyarországi régiségekről. (Akadémiai Értesítő, 1850)
  Archaeologiai tárgyak ismertetése. – Egy régi gyár ismertetése. – Egy régi pecsétnyomó a Szerémségből. Hasonmással. (Akadémiai Értesítő, 1854)
  Buda városának legrégibb ismert pecsétjéről. (Akadémiai Értesítő, 1855)
  Régészeti adalékok. Római emlékérmek. 2 táblával. (Akadémiai Értesítő, 1856–1857)
  A karika-pénz mint fizetési és ékszer a történet előtti korban, s annak szabályozott pénzrendszerre történt átmenetele s végre megszűnése. (Archaeologiai Közlemények, 1857). 

  Irodalom

  Irod.: Danielik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. (Pest, 1858)
  Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok pantheonja. (Bp., 2010). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egyházi író (21), egyháztörténész (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (68), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (932), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (179), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (208), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (84), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu