Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Magyarországi Boldog Pál
  Makkai Ádám
  Szladits Károly, 1916-tól dunaszerdahelyi
  Zolnai Béla
  Zolnai Gyula

  Klupathy Jenő

  fizikus


  Született: 1861. október 21. Kassa, Abaúj-Torna vármegye
  Meghalt: 1931. március 2. Budapest

  Iskola

  A budapesti tudományegyetemen fizika–matematika szakos középiskolai tanári okl. (1881), bölcsészdoktori okl. szerzett (1885), a berlini és a würzburgi tudományegyetemen (1885–1886), a párizsi egyetemen tanult (1891), a természettan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1888). Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.). 

  Életút

  A budapesti tudományegyetem Fizikai Intézetében br. Eötvös Loránd tanársegéde (1880–1894), magántanár (1888–1903), a kísérleti fizika helyettes tanára (1894–1895), a gyakorlati fizika ny. rk. (1903–1908), ny. r. tanára (1908–1921); egyúttal az általa létrehozott Gyakorlati Fizikai Intézet igazgatója (1910–1921). A budapesti VII. kerületi főgimnázium r. tanára (1888–1903).   Az általa alapított Budapesti Egyetemi Athletikai Club (BEAC) tanárelnöke (1898–1912).   Az elektromosság és a mágnesesség fizikai jellemzőinek vizsgálatával, akusztikai kutatásokkal foglalkozott. Megszerkesztette az első vízszintesszerű, vetítésre általánosan elterjedt elektromos ívlámpát (1895). Jelentős találmánya a hanggal történő elektromos távkapcsolás, amelynek gyakorlati hasznosítására jött létre a New York-i Submarin Wireless Company. Számottevő eredményeket ért el a folyadékok szilárdságára vonatkozó vizsgálatai során. Sokat tett az ifjúság testi nevelése, elsősorban az egyetemi sport fejlesztése érdekében. Nevéhez fűződik az első magyarországi célfotóberendezés megszerkesztése. Tudománynépszerűsítő tevékenysége is értékes. 

  Elismertség

  A Francia és a Német Fizikai Társaság r. tagja. 

  Szerkesztés

  Az Uránia c. népszerű tudományos folyóirat társszerkesztője (Szász Károllyal, 1900–1909). 

  Főbb művei

  F. m.: A folyadékok közötti válaszfelületek feszültségéről. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1885)
  Vezérfonal az elektromosság és mágnesség tanához. (Bp., 1890)
  Új szerkezetű villamos vetítőlámpa. (Mathematikai és Physikai Lapok, 1896)
  Kathodsugarak nem homogen és forgó mágnesi térben. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1899)
  Adatok a Wehnelt-megszakító magyarázatához. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1902; németül: Annalen der Physik und Chemie, 1902)
  Észlelő-könyv a budapesti egyetemi fizikai intézet laboratóriumi gyakorlataihoz. I–II. köt.. (Bp., 1904–1905)
  A kathodsugarak mágnesi hatása. (Mathematikai és Physikai Lapok, 1907; németül: Annalen der Physik und Chemie, 1908)
  A folyadékok szilárdságáról. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1909. ápr. 19.; megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1909)
  A víz szilárdságáról. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1910)
  Physikai mérések. I. (Bp., 1912). 

  Irodalom

  Irod.: Rybár István: Beszéd K. J. ravatalánál. (Akadémiai Értesítő, 1931)
  Fekete Jenő: K. J. (A Kis Akadémia… 1899–1941. Bp., 1941)
  K. J. (Élet és Tudomány, 1955).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu