Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Kós Károly, ifj.

  etnográfus, muzeológus


  Született: 1919. augusztus 31. Sztána, Kolozs vármegye
  Meghalt: 1996. február 29. Kolozsvár, Románia

  Család

  Apja Kós Károly id. (1883-1977) építész, író, grafikus. Testvére Kós András (1914) szobrászműsz.

  Iskola

  Az MTA tagja (külsõ: 1995. máj. 8.).

  Életút

  A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Koll.-ban (1935-1939), a Kolozsvári Ref. Teológiai Akad.-n (1939-1940), a kolozsvári Ferenc József és a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult (1940-1944), Bp.-en történelem-földrajz szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1944), az MTA tagja (külső: 1995. máj. 8.). - A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Régészeti, ill. Néprajzi Int.-ének tanársegéde (1944-1950), egyúttal az Erdélyi Múz. Egyesület Néprajzi Tárának őre (1944-1950), az Erdélyi Néprajzi Múz. igh. osztályvezetője (1951-1979), egyúttal a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen a néprajz mb. előadó tanára (1955-1959).Erdély együttélő népeinek kiemelkedő néprajztudósaként a népi anyagi és társadalmi kultúra csaknem minden ágával fogl. Különösen a kézmuvesség, a háziipar, ill. a tárgyalkotó népmuvészet körében végzett kutatásai nemzetk. viszonylatban is jelentősek. Fogl. a közp. és tájmúz.-ok tud. szerepével, a néprajz mo.-i és egyetemes tudománytörténetével, a szabadtéri múz.-ok feladataival. Ismeretterjesztő cikkeivel a hagyományos népi értékeknek a mai közösségi kultúrába való korszeru beépülését szolgálta. Tanulmányainak nagy részét saját rajzaival illusztrálta.

  Főbb művei

  F. m.: A kalotaszegi kosarazó juhászat. Kolozsvár,1947; Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának faekéi. Kolozsvár,1947; Mihez kezdjünk a természetben. 1968; Mihez kezdjünk a természetben. Budapest,1985; A vargyasi festett bútor. Kolozsvár,1971; Népélet és néphagyomány. Bukarest,1972; Kászoni székely népművészet. Bukarest,1972; Szilágysági magyar népművészet. Bukarest,1974; Tájak, falvak, hagyományok. Bukarest,1976; Kis-Küküllõ vidéki magyar népművészet. Bukarest,1978; Eszköz,munka, néphagyomány. Bukarest,1979; Moldvai csángó népművészet. Bukarest,1981; A vas ízei. Bukarest,1988; Erdély népi építészete. Budapest,1989; Néprajzi képeskönyv Erdélyrõl. Bukarest,1994; Népi földművelés Kalotaszegen. Debrecen,1999;A Mezõség néprajza. Bukarest,2000; Orbán Balázs, a néprajzkutató. In: Kelemen-Lajos emlékkönyv Bukarest,1957;

  Irodalom

  Irod.: Csorba Csaba:ifj. K. K. munkássága. Ethnographia 1974; Gazda Klára:Beszélgetés K. K-lyal a néprajzról, mint tudományról és szolgálatról. A Hét 1977; László Gyula:Most jöttem Erdélybõl. Új Írás 1977; Szabó Zsolt:Nyugdíjba, de nem nyugalomba. Művelõdés 1979; Zepeczáner Jenõ:K. K. néprajzi grafikái. Művelõdés 1980; Gunda Béla:Moldvától a Fekete-Körös völgyéig. Ifj. K. K. Vigilia h.n.,1985;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu