Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Bessenyei Ferenc
  Bessenyei Ferenc emlékezete 1.
  Keéky István, nánási
  Kéky Lajos, nánási
  Lutter Tibor

  Kruesz Krizosztom

  bencés szerzetes

  Kruesz János Krizosztom


  Született: 1819. január 21. Völgyfalva, Sopron vármegye
  Meghalt: 1885. január 11. Sopron

  Iskola

  A győri főgimnáziumban tanult (1829–1835), Pannonhalmán belépett a Szent Benedek-rendbe (1835-ben; ahol Aranyszájú Szent János tiszteletére a Krizosztom nevet kapta), próbaéves (1835–1836), majd a győri bencés tanintézetben bölcseletet tanult (1836– 1839); közben a 3. intézeti évet Bakonybélben töltötte, ahol Guzmics Izidor apát vezetése alatt elsősorban latin, görög és magyar irodalmat, pedagógiát és oklevéltant hallgatott (1838–1839). A győri tankerületi főigazgatóságon középiskolai tanári okl. (1839), a pesti tudományegyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1840), ünnepélyes fogadalmat tett (1840. jún. 9.), pappá szentelték (1843. júl. 26.). Az MTA tagja (t.: 1878. jún. 14.).

  Életút

  A pozsonyi főgimnázium (1843–1845), a győri bencés tanintézet tanára (1845–1848), a pozsonyi akadémián a természettan r. tanára (1848–1850); közben a szabadságharc bukása után a magyarellenes érzelmű helyi lakosság eredménytelen kísérletet tett az eltávolítására, mivel előadásait magyar nyelven tartotta (1849. szept.). Miután az akadémián a német lett a kötelező tanítási nyelv ő maga kérte áthelyezését Pannonhalmára. A pannonhalmi bencés tanintézetben a természettan r. tanára (1850–1861), visszaért Pozsonyba, mint a főgimnázium igazgatója (1861–1865). A pannonhalmi Szent Benedek-rend főapátja (1865–1885; kinevezték: 1865. nov. 3.; elfoglalta székét: 1866. jún. 10.). A Főrendiház tagja. A Szent István-rend lovagja, valóságos belső titkos tanácsos (1881-től).

  Bencés főapátként sokat tett az apátság fejlesztéséért. Intézkedéseivel rendbe hozta Pannonhalma gazdálkodását, tanárképző intézetet állított fel, Storno Ferenc soproni műépítéssel felújította a székesegyházat. 1870-ben részt vett az I. vatikáni zsinaton, 1874-ben ő volt az elnöke a magyar orvosok és természetvizsgálók Győrött tartott 17. vándorgyűlésének. 1879-ben 10 000 koronát adott az MTA-nak.

  Szerkesztés

  Számos népszerű természettudományi dolgozatot írt azon intézetek értesítőiben, ahol tanított; ill. több tankönyveket szerkesztett és fordított. Életrajzokat írt az Ifjúsági Plutarch-ba (1858–1860). – Kőnyomatos arcképét – többek között – a Magyarország és a Nagyvilág (1865), a Honpolgárok könyve (1872) a Vasárnapi Ujság (1874 és 1883) és a Pesti Hírlap heti melléklete közölte (1880). Teljes méretű képe (olajfestmény) a pannonhalmi apátságban látható.

  Főbb művei

  F. m.: Természettan felgymnasiumok és főreáltanodák számára. I–II. köt. Kühn Rajmunddal. Subic S. után fordította és javította. (Pest, 1862; 2. jav. és bőv. kiad. 309 fametszettel. 1865)
  Vegytani adatok. Pótlékul Subic természettanához. (Pest, 1862; 2. kiad. 1864)
  A tűzkövekről. (A pozsonyi kir. főgymnasium értesítője, 1864)
  A szervetlen és szerves vegytan rövid vázlata a felgymnasiumi ifjúság számára. (Pest, 1865; 2. kiad. 1869; 3. átd. kiad. Átd. Fehér Ipoly. 1875; 4. kiad. 1879)
  A pannonhalmi főapát körlevele az elemi népiskolák ügyében. (Komárom, 1869)
  Pannonhalma. (Archaeologiai Értesítő, 1871)
  Győrmegye éghajlata és földdelejessége. (Győrmegye és városa egyetemes leírása. Bp., 1874)
  A jelenkor bajairól. (Győr, 1879).

  Irodalom

  Irod.: Ortvay Tivadar: Száz év egy hazai főiskola életéből. (Bp., 1884)
  K. K. (Vasárnapi Ujság, 1885)
  Hollósy Jusztinián: Emlékbeszéd K. K. fölött. (MTA Emlékbeszédek. Bp., 1886)
  Jordán Emil: K. K. tanügyi munkássága. Egy. doktori értek. (Bp., 1939)
  Sólymos László: K. K. pannonhalmi főapát egyénisége, szerzetesi és lelkipásztori működése. Teológiai doktori értek. (Bp., 1957)
  Sólymos László Szilveszter: K. K. (Pannonhalmi főapátok. 1. Bp., 1990).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (13), állatorvos (71), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (38), belgyógyász (77), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (16), diplomata (27), edző (70), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (31), erdőmérnök (44), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (18), feltaláló (25), festő (121), festőművész (118), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (100), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (23), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (67), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (61), honvédtiszt (21), ifjúsági író (10), iparművész (16), író (916), irodalomtörténész (270), jezsuita szerzetes (11), jogász (304), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (172), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (175), könyvtáros (63), közgazdász (170), kritikus (52), kultúrpolitikus (19), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (679), meteorológus (14), mezőgazda (119), mezőgazdasági mérnök (99), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (199), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (43), neveléstörténész (11), növénynemesítő (29),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu