Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Lechner Károly

  orvos, neurológus


  Született: 1850. március 21. Pest
  Meghalt: 1922. január 19. Budapest

  Család

  Fia: Lechner Egon (1890–1967) gépészmérnök.

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen orvostudori okl. (1873), majd sebész, szülész és szemész képesítést szerzett (1874), Schordann- ösztöndíjjal külföldi egyetemeken elmegyógyászati tanulmányokat folytatott (1881–1882). Az MTA tagja (l.: 1921. máj. 8.).

  Életút

  A bp.-i tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika gyakornoka (1874–1876), egy. tanársegéde (1876–1877), a bp.-i Schwarzer-féle elmegyógyintézet főorvosa (1877–1883), az általa berendezett angyalföldi országos elmebeteg-ápoló intézet igazgatója (1883–1889). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen (1889–1919), majd a Budapestre menekült kolozsvári egyetemen az elmekórtan és törvényszéki lélektan ny. r. tanára (1919–1921); közben az Orvostudományi Kar dékánhelyettese (1893–1894, 1908–1909, 1921–1922), dékánja (1892–1893, 1907–1908, 1917–1918, 1920–1921), az egyetem rektorhelyettese (1898–1899 és 1910–1911), rektora (1897–1898), valamint az Elme- és Ideggyógyászati Klinika igazgatója (1889–1920).

  A neurológiai reflexek kórtanával foglalkozott, önálló pszichológiát és pszichopathológiát dolgozott ki, jelentős eredményeket ért el a hallucinációk és a tudatosság vizsgálatában. A reflexről felállított elmélete tudománytörténeti jelentőségű. Bebizonyította, hogy a lelki működés anyagi természetű, mivel a reflexek következménye; elméletével a később Pavlov által igazolt idegélettani törvényekre világított rá. Elsők között bizonyította a szerzett reflexek átörökíthetőségét. Végrendeletében értékes kéziratgyűjteményét az MTA-nak adományozta (1922-ben).

  Elismertség

  Az Erdélyi Múzeum Egyesület alelnöke (1909–1922), az Erdélyi Irodalmi Társaság t. tagja (1910-től). Az Országos Közegészségügyi Tanács tagja, a Törvényszéki Orvosi Bizottság és a Tiszti Orvosi Bizottság alelnöke, a Természettudományi Társaság választmányi tagja.

  Elismerés

  Az Orvosi Hetilap Díja (1886), a Párizsi Világkiállítás Nagydíja (koponyamérő eszközéért, a cefalográfért, 1900).

  Főbb művei

  F. m.: Zur Pathogenese der Gehirnblutungen der luethischen Frühformen. (Wien, 1881)
  A bujakórosok álmatlansága és annak okai. (Bp., 1881)
  A téboly agytáplálkozási zavarainak lokalizációja. (Bp., 1882)
  Az érzéki észrevevés elemi alkatrészei. (Magyar Philosophiai Szemle, 1884)
  Adatok az általános neurózisok alapján kifejlődő kóralakok ismeretéhez. (Magyar Orvosi Archivum, 1891)
  A tudatosság ténye szellemi életünk eseményeiben. (Bp., 1892)
  A psyché materialista alapjai. (Orvosi Hetilap, 1892)
  Kétes elmeállapotok. Törvényszéki lélek- és elmekórtan. I–II. köt. (Bp., 1896)
  Psychomechanikai törekvések az elmegyógyászatban. (Kolozsvár, 1900)
  A reflextípusokról. (Orvosi és Természettudományi Értesítő, 1903)
  A középiskola küzdelme az alkoholizmus ellen. (Kolozsvár, 1906)
  Az álmodásról. Alkohol és társadalom. (Alexander-emlékkönyv. Bp., 1910)
  Az emlékezésről. (Erdélyi Múzeum, 1911)
  Virágzások. (Bp., 1911)
  Az elmefogyatékosságokról. (Bp., 1911)
  A beszámítás. (Kolozsvár, 1913)
  Gyermektanulmány és orvosi tudomány. (Bp., 1913)
  Az impressziókról. (Bp., 1914)
  A nő kriminalitásának és elzüllésének okairól. (Kolozsvár, 1914)
  A tudatosságról és annak zavarairól. (Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi Szakosztálya Értesítője, 1918)
  A női lélek és a feminizmus orvos-természettudományi megvilágításban. (Természettudományi Közlöny, 1922)
  Közérzéseink az értelmi munka szolgálatában. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1923. jan. 22.)
  L. K. válogatott művei. Vál., bev., sajtó alá rend. Balázs Sándor, Spielmann József. (Bukarest, 1956).

  Irodalom

  Irod.: Zsakó István: L. K. (Erdélyi Orvosi Lap, 1922)
  Buday Kálmán: L. K. l. tag emlékezete. (Bp., 1932)
  Réti Endre: L. K. (Nagy magyar orvosok. Bp., 1954)
  Spielmann József: L. K. (Élet és Tudomány, 1958. 24.)
  Spielmann József: Adatok a nervista eszmék történetéhez Romániában. (Orvostörténeti Közlemények, 1963)
  R. Harkó Viola: L. K. (Orvosi Hetilap, 1972)
  Pisztora Ferenc: L. K. (Híres magyar orvosok. 2. Bp., 2001)
  Kapronczay Károly: Megemlékezés L. K.-ról. (Orvosi Hetilap, 2001).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu