Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Magyarországi Boldog Pál
  Makkai Ádám
  Szladits Károly, 1916-tól dunaszerdahelyi
  Zolnai Béla
  Zolnai Gyula

  Lénárd Fülöp

  fizikus

  Lenard, Philipp Eduard Anton


  Született: 1862. június 7. Pozsony, Pozsony vármegye
  Meghalt: 1947. május 20. Messelhausen, Németország

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1897. máj. 6.; t.: 1907. máj. 3.; tagsága törölve: 1945. júl. 13.).

  Életút

  A bécsi műsz. egyetemen (1880), a bp.-i tudományegyetemen tanult (1880-1882), tanulmányait abbahagyta (1882), majd a heidelbergi egyetemen folytatta (1883-1885), bölcsészdoktori okl. (1885), magántanári képesítést szerzett (1892). Az MTA tagja (l.: 1897. máj. 6.; t.: 1907. máj. 3.; tagsága törölve: 1945. júl. 13.). - A bp.-i tudományegyetem Kísérleti Fizikai Int.-ének gyakornoka (1887), de kinevezést nem kapott, ezért végleg Németo.-ban telepedett le (1887). A heidelbergi egyetem Fizikai Int.- ének tanársegéde (1887-1892), a bonni egyetem magántanára (1892-1894), a breslaui egyetemen a fizika ny. rk. tanára (1894- 1895), az aacheni műsz. egyetem egy. docense (1895-1896). A heidelbergi egyetemen az elméleti fizika ny. r. tanára (1896- 1898), a kieli egyetemen a fizika ny. r. tanára és a Fizikai Int. ig.-ja (1898-1907), a heidelbergi egyetemen a fizika ny. r. tanára és a Fizikai Int. (1907-1930), egyúttal a Radiológiai Int. ig.-ja (1909-1930).Legjelentősebb eredményeit a katódsugarak és a fényelektromos jelenségek kutatásában érte el. H. Hertz kísérleteihez csatlakozva 1892-ben felfedezte, hogy a katódsugarakat képező elektronok a szilárd anyagokon is képesek áthatolni. Az 1893-ban általa szerkesztett katódsugárcső jelentős lökést adott a sugárzásokkal kapcsolatos kutatásoknak, mert alapvetően új eredményeket ért el a katódsugarak abszorpciója és ionizáló hatásának vizsgálata terén. Az elektronok anyagon való áthaladásának magyarázatára megalkotta az ún. dynamida-elméletet, amely szerint az atom belsejének csak egy kis része (ezt nevezte dynamidának) átjárhatatlan. Behatóan fogl. a fényelektromos hatás vizsgálatával is. 1899-ben megállapította, hogy az elektromos töltéshordozók tulajdonképpen elektronok, 1902-ben felismerte, hogy a fény hatására az anyagból kilépő elektronok energiája a fény rezgésszámától függ, de az erősségétől nem. Az A. Einsteinnel fennálló tud. ellentétei, melyekhez utóbb személyes ellenszenv is társult, nagymértékben hozzájárultak szélsőjobboldali nézeteinek kialakulásához. Támogatta a nemzetiszocialista mozgalmat és rendszert, a náci uralom idején (1933-1945) Johannes Starkkal együtt a hivatalos náci tudomány egyik reprezentánsa, a „német árja fizika” egyik legjelentősebb képviselője.

  Főbb művei

  F. m.: Über das Verhalten von Kathodenstrahlen. Budapest,1896; Az elektromos erõvel párhuzamosan irányított kathódsugarak magatartásáról. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1898; Über Kathodenstragheln. Leipzig,1906; Äther und Materie.Heidelberg,1911; Über Relativitätsprinzip, Äther, Gravitation. Leipzig,1918; Quantitatives über Kathodenstrahlen aller Geschqindigkeiten. Heidelberg,1925; Über Äther und Uräther. Heidelberg,1932; Grosse Naturforscher. München,1930; DeutschePhysik. München,; Wissenschaftliche Abhandlungen aus den Jahren 1886-1932. München, é.n.

  Irodalom

  Irod.: Strausz Ármin:Lénárd és Röntgen. Természettudományi Közlöny 1896; Klupathy Jenõ:L. F. 1906; Zemplén Gyõzõ:L. F. Nobel-díjjal kitüntetett természettudósok. Természettudományi Közlöny 1907; Habán Mihály:L. F. munkássága. 1913; Ramsauer K.:Philipp Lenard. Physikalische Blätter 1957; Wheaton B. R.:Philipp Lenard and the Photoelectric Effect. 1889-1911. In: Hisctorical Studies in the Physical Sciences 1978; Petó Gábor Pál:L. F. vagy Philipp von Lenard. Technikatörténeti Szemle; Palló Gábor:Elektron és éterfizika: L. F. Fizikai Szemle 1997; Palló Gábor:L. F. „német fizikája”. Világosság 1997; Palló Gábor:Egy Nobel-díjas, akiért nem versengenek a nemzetek. L. F. In: Több nemzet vallja magáénak Budapest,2001;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu