Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Mágócsy-Dietz Sándor

  botanikus

  1887-ig Dietz


  Született: 1855. december 7. Ungvár, Ung vármegye
  Meghalt: 1945. február 27. Budapest

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen természetrajz–vegytan szakos tanári okl. (1880), bölcsészdoktori okl. szerzett (1883), majd hosszabb tanulmányutat tett Svájcban és Németo.-ban és a tübingeni egyetemen növényélettant tanult (1886–1889), a növénybiológia és mikológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1889). Az MTA tagja (l.: 1897. máj. 6.; r.: 1908. ápr. 30.; t.: 1937. ápr. 29.).

  Életút

  A selmecbányai bányászati és erdészeti akad. tanársegéde (1879–1880), a bp.-i tudományegyetem Növénytani Int.-ében Jurányi Lajos tanársegéde (1880–1888), a bp.-i áll. felsőbb leányisk. r. tanára (1888–1892), a bp.-i VI. ker.-i áll. főreálisk. r. tanára és a felsőbb szőlő- és borgazd. tanf. előadója (1893–1897). Olasz- és D-franciao.-i tanulmányútján a szőlő betegségeit tanulmányozta (1895). A bp.-i tudományegyetem magántanára (1889–1897), a növényalaktan és növényélettan ny. rk. (1897–1901), ny. r. tanára (1901–1914), az ált. növénytan ny. r. tanára (1914–1928), egyúttal a növényrendszertan ún. jogosított tanára (1901-től); közben az egy. növénytani int. és botanikus kert ig.-ja (1897–1928), a Bölcsészettud. Kar dékánja (1913–1914). – Növényélettannal, növényfejlődéstannal, az erdészeti növénytan kérdéseivel fogl. Jelentősek a kenderrel és a szulákkal kapcsolatos genetikai vizsgálatai. Sokat tett a m. természettud. műnyelv fejlesztéséért, ismeretterjesztő munkássága is értékes. Az egy. botanikus kertben felszámolt fás növényekből készült famintákkal jelentős mértékben gyarapította a M. Nemzeti Múz. (MNM) Növénytárának dendrológiai gyűjteményét. – A M. Természettud. Társulat Növénytani Szakoszt.-ának jegyzője (1891–1897), alelnöke (1904–1912), elnöke (1913–1920), t. elnöke (1920-től) és a társulat alelnöke (1920–1937), a társulat t. tagja (1937-től). Az Orsz. Ágostai Hitvallású Ev. Tanáregyesület elnöke (1912–1918), t. elnöke. A M. Paedagogiai Társaság t. tagja (1931-től). A Gyógyszerésztud. Társaság t. elnöke. A Luther Társaság, a Mo.-i Gyógyszerész Egyesület, a M. Orsz. Kertészeti Egyesület t. tagja. – A Botanikai Közlemények szerkesztője (1919).

  Főbb művei

  F. m.: Adatok a növények, különösen az Euphorbiaceák tejnedvének ismeretéhez. Egy. doktori értek. (Bp., 1882)
  Rügy és levélkulcs a magyar birodalomban honos és honosított fás növények meghatározására. (Bp., 1882)
  A növények talajálló irányának okairól. (Bp., 1887)
  A sparganum Tourn. és typha Tourn. virág és termés fejlődése. (Bp., 1887)
  Erdészeti növénytan. 1–2. köt. Fekete Lajossal, Rejtő Adolffal. (Bp., 1891–1896)
  Előmunkálat a növénytani műszótárhoz. (Bp., 1894)
  A jégverte szőlővesszők. (Bp., 1896)
  Kétszikű fás növények béldiaphragmája. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1898. ápr. 19.; Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1899)
  A növények életfolyamatai. (Bp., 1907)
  A növények táplálkozása, tekintettel a gazdasági növényekre. (Bp., 1909)
  Adatok a Balaton és környéke flórájának ismertetéséhez. (Botanikai Közlemények, 1917/18)
  A lomblevelek alkalmazkodása. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1916. ápr. 10.Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1917)
  A növénytan múltja, jelene és jövője hazánkban. (A természettudományi kongresszus munkálatai. Bp., 1926)
  Erdészeti növénytan. 1–3. köt. Fehér Dániellel. (Bp., 1929–1933)
  A Magyar Tudományos Akadémia szerepe a növénytani tudományok fejlődésében. (Bp., 1933).

  Irodalom

  Irod.: Kubacska András: M-D. S. (A budapesti ágostai Evangélikus Gimnázium értesítője az 1929/30-iki iskolai évről. Bp., 1930)
  Jávorka Sándor: M-D. S. emlékezete. (Botanikai Közlemények, 1954)
  P. Verseghy Klára: Zuzmók M-D. S. gyűjtéséből. (Botanikai Közlemények, 1984)
  Frenyó Vilmos: Megemlékezés M-D. S.-ról, halálának ötvenedik évfordulója alkalmából. (Botanikai Közlemények, 1995).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu