Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Bessenyei Ferenc
  Bessenyei Ferenc emlékezete 1.
  Keéky István, nánási
  Kéky Lajos, nánási
  Lutter Tibor

  Magyar János

  erdőmérnök


  Született: 1911. október 14. Csomád, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
  Meghalt: 2006. január 17. Sopron, Győr-Sopron megye

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r.: 1985. máj. 9.).

  Életút

  A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán erdőmérnöki okl. (1934), műsz. doktori okl. szerzett (1939), a mg.-i (erdészeti) tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1954), az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r.: 1985. máj. 9.). - Erdőhorvátiban és Háromhután magánuradalmi segéderdőmérnök (1935-1936), a soproni Áll. Erdészeti Kut. Int. gyakornoka (1936-1940), az Áll. és Koronauradalmi Erdőigazg. gödöllői Erdőrendezőségének segéderdőmérnöke (1940-1942), a Földművelésügyi Min. (FM) erdőmérnöke, főerdőmérnöke (1943-1948). A M. Áll. Erdőgazdasági Üzemek Közp. Igazg.-a erdőbirtok-politikai főosztályvezetője (1948-1950), az FM Erdészeti Főoszt. főerdőmérnöke (1950-1952), az Erdészeti Tud. Int. mb. igh.-e, ig.-ja (1952-1953), az Erdőrendezési Oszt. vezetője (1953- 1954). A soproni Erdőmérnöki Főisk., ill. az Erdészeti és Faip. Egyetem Erdőrendezési Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1954. febr. 1.-1975. dec. 31.), kutatóprofesszora (1976-1981), nyugdíjas tud. tanácsadója (1981-1994); közben a főisk. igh.-e (1955-1956), ig.-ja (1956. nov. 5.-1959. szept. 1.), az egyetem tud. rektorh.-e (1962-1966), az FM Erdőrendezési Szolgálat nyugdíjas szakértője (1995-1997).Erdőrendezéssel, az erdőgazdálkozás üzemszervezési kérdéseivel, a termőhelyfeltárás módszereivel, dendrometriával fogl. Alapvetően új eredményeket ért el a a föld-, ill. erdőrészlet térbeli helyének és termőhelyi minőségének meghatározása, az általa kidogozott, széles körben elterjedt szükségletfedezés-tartamosság-gazdaságosság hármas követelményének megvalósítása terén. A II. vh.-t lezáró párizsi békeértekezlet m. küldöttségének egyik erdészeti szakértője, majd jelentős szerepet vállalat az országfásítási és ált. erdőrendezési elvek kidolgozásában.

  Főbb művei

  F. m.: A fatermési táblák szerkesztésének alapkérdései. Erdészeti Kísérletek 1940; Az országfásítás általános keretterve. Budapest,1949; A nyárállományok fatermése. In: A nyárfa Budapest,1953; Nyárasok fatermése, szerkezete és korszerű nevelése. Budapest,1954; Bükkfatermesztésünk fõbb elvei. Erdészettudományi Közlöny h.n.,1958; A V-fás állománynevelés - forradalmi változás fatermesztésünkben. In: Az Erdõ 1960; Erdei- és feketefenyveseink magassági - termõhelyi - osztályozó mércéje. In: Az Erdõ1961; Erdõrendezés-fejlesztési problémáink, különös tekintettel az élõfakészletre mint munkaeszközre. MTA Agrártudományok Osztálya közleményei h.n.,1968; Dendrometriai erdõosztályozás. In: Termõhelyismerettan Sopron,1972; Milyen erdõgazdálkodást kekell folytatnunk?. Veszprém,1978; Erdõrendezésünk újabb tennivalói. Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei 1985; Erdõgazdálkodásunk közérdekű továbbfejlesztésének elvi-eszmei feltételei. In: Értekezések, emlékezések Budapest,1989; Azz Erdõmérnöki Fõiskola jelentése az 1956/57. iskolai év eseményeirõl. Sopron, 1957. Erdészettörténeti Közlemények h.n.,1996.

  Irodalom

  Irod.: M. J. Pályatükör. In: MTA Agrártudományok Osztálya 50 éve Budapest,1999;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (13), állatorvos (71), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (38), belgyógyász (77), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (16), diplomata (27), edző (70), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (31), erdőmérnök (44), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (18), feltaláló (25), festő (121), festőművész (118), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (100), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (23), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (67), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (61), honvédtiszt (21), ifjúsági író (10), iparművész (16), író (916), irodalomtörténész (270), jezsuita szerzetes (11), jogász (304), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (172), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (175), könyvtáros (63), közgazdász (170), kritikus (52), kultúrpolitikus (19), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (679), meteorológus (14), mezőgazda (119), mezőgazdasági mérnök (99), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (199), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (43), neveléstörténész (11), növénynemesítő (29),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu