Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Marton Géza

  jogász


  Született: 1880. március 9. Lovasberény, Fejér vármegye
  Meghalt: 1957. december 27. Budapest

  Család

  Testvére Marton Lajos ref. teológus (1870–1935) és Marton Sándor (1868–1940) pedagógus, irodalomtörténész.

  Iskola

  A bp.-i (1898–1903), a párizsi tudományegyetemen tanult (1904–1905), Bp.-en jogtud. doktori okl. szerzett (1903), ügyvédi vizsgát tett (1907), a római jog tárgykörében magántanári képesítést szerzett (1913), az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.).

  Életút

  A máramarosszigeti ref. jogakad.-n (1907–1918), a kecskeméti ref. jogakad.-n a római jog r. tanára (1918–1921). A bp.-i tudományegyetem magántanára (1913–1921), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen a római jog (1921–1925), a keres. és váltójog ny. r. tanára (1925–1937); közben az Állam- és Jogtud. Kar dékánja (1927–1928, 1936–1937). A Pázmány Péter Tudományegyetemen a római jog ny. r. tanára (1937–1950), tanszékvezető egy. tanára (1951–1957); közben az Állam- és Jogtud. Kar dékánja (1948–1949). – Polgári jogi felelősségtannal fogl., elsősorban a kártéri felelősség kutatásában ért el jelentős eredményeket. – Az ELTE ÁJTK tb. doktora (1957). – Munka Érdemrend (1954), Kossuth-díj (1957).

  Főbb művei

  F. m.: A bűncselekmény kriminológiai fogalma. (Székesfehérvár, 1907)
  A furtum mint delictum privatum. (Debrecen, 1911)
  A vagyon elleni deliktumok rendszere a büntetőtörvénykönyvben. (Bp., 1915)
  Lopott és rablott dolgok fogalmának korlátozása a Büntetőkörvénykönyv javaslatában. (Bp., 1916)
  A nemzetközi jog jogiságának kérdéséhez. (Bp., 1917)
  A római magánjog elemeinek tankönyve. (Debrecen, 1922; 6. kiad. 1947)
  Felelősség custodiáért. (Bp., 1924)
  Verschuldensprinzip, Verursachungsprinzip. (Debrecen–München, 1926)
  Veszélyes üzem. (Bp., 1931)
  Bonus paterfamilias. (Kecskemét, 1933)
  Obligations de résultat et obligations de moyens. (Paris, 1935)
  Les fondements de la responsabilité civile. (Paris, 1938)
  Kártérítés. (Magyar magánjog. III. Bp., 1941)
  A római magánjogi felelősségi tan válsága. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1942. ápr. 13.)
  Kártérítési kötelmek jogellenes magatartásból. (Magyar magánjog. IV. Bp., 1942)
  Kártérítési jogunk legújabb fejleményei. (Jogtudományi Közlemények, 1954)
  A római magánjog elemeinek tankönyve. Egy. tankönyv. (Bp., 1957; 4. kiad. 1963)
  Versuch eines einheitlichen Systems der zivilrechtlichen Haftung. (Archiv für civilistische Praxis, 1963)
  A polgári jogi felelősség. Sajtó alá rend. Zlinszky János. (Bp., 1993).

  Irodalom

  Irod.: Szabó Imre: M. G. (Magyar Tudomány, 1958)
  Kádár Miklós: M. G. (Felsőoktatási Szemle, 1958). Zlinszky János: M. G., a civilista. (Jogtudományi Közlemények, 1981)
  Tanítványok M. G.-ról. Szerk. Hamza Gábor. Bibl.-val. (Bp., 1981)
  Csehi Zoltán: A jogászképzés kérdései M. G. életművében. (Bp., 1990)
  M. G. levelezéséből. Összeáll., ford. Szőnyi Viktor. (Bp., 1992)
  Zlinszky János: Mit mond ma a Marton-rendszer? (Bírák Lapja, 1993)
  Zlinszky János: M. G. (Magyar jogtudósok. I. Szerk. Hamza Gábor. Bp., 1999).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu