Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Máthé Imre, id.

  agrobotanikus


  Született: 1911. január 21. Debrecen, Hajdú vármegye
  Meghalt: 1993. május 2. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1954. jún. 19.; r.: 1970. febr. 4.).

  Életút

  Fia Máthé Imre ifj. (1942) biológus, botanikus, gyógyszerész és Máthé Ákos (1947) kertészmérnök. - A debreceni Tisza István Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1933), természetrajz-vegytan szakos tanári okl. (1934), a florisztikai növényföldrajz tárgykörében magántanári képesítést szerzett (1940), a biológiai tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952), az MTA tagja (l.: 1954. jún. 19.; r.: 1970. febr. 4.). - A debreceni Tisza István Tudományegyetem Növénytani Int. demonstrátora, gyakornoka (1931-1934), tanársegéde (1934-1938), egy. adjunktusa (1938-1941); magántanára és az int., ill. a botanikus kert vezetője (1941-1944). A Debreceni Ref. Koll. Gimn.-ának r. tanára (1936-1942), a Debreceni Mg.-i Akad.-n a növénytan előadó tanára (1942-1943), főisk. int.-i tanára (1943-1944), a kolozsvári Mg.-i Főisk.-n a (1944), a keszthelyi Mg.-i Főisk.-n (1944-1945), a M. Agrártud. Egyetem Debreceni Mezőgazdaság-tud. Karán a növénytan ny. rk. tanára (1946-1949). Az Agrártud. Egyetem Növénytani Tanszék ny. r. tanára (1949-1952), egy. tanára (1952-1957) és a tanszék vezetője (1950-1956); közben az egyetem rektora (1950-1951, 1955-1956), tud. rektorh.-e (1954), hamis vádakkal az egyetemről távozni kényszerült (1957). A Gyógynövénykutató Int. tud. munkatársa (1957-1964), az MTA vácrátóti Botanikai Kutatóint. tud. tanácsadója (1964-1981).Gyomnövénykutatásokkal fogl., alapvetően új eredményeket ért el a búza mo.-i gyomnövényeinek származására vonatkozóan, ill. a gyomnövények kémiai összetételének és hatóanyagainak feltárása terén. Feldolgozta az Ohat-erdő vegetációját, kutatásokat végzett a Körös-vidék liget- és szikes erdőiben, jelentősek az öntözés és árasztás nélküli riszkísérletei. Elvégezte Mo. réttársulásainak cönológiai és ökológiai feldolgozásáta, továbbá fogl. Mo. flóraelem-analízisével, a Tiszántúl flórájával, vmint a különböző vadontermő gyógynövények kémiai összetételével.

  Főbb művei

  F. m.: A hortobágyi Ohat-erdõ vegetációja. Botanikai Közlemények 1933; A Tiszántúl flórája. Debrecen,1938; Magyarország flóraelem-csoportjainak életforma-összetétele. Tiscia,1942; A búza magyarországi gyomnövéyneinek származása. Mezõgazdasági kutatások1943; A növényföldrajz alapjai. Budapest,1952; A rétek és legelõk, valamint a gyepszakaszok botanikai problémái. MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei 1954; Vegetációtanulmányok a nógrádi flórajárás területén, különös tekintettel rétjeinek, legegelõinek ökológiai viszonyaira. MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei h.n.,1956; A kamilla magyarországi termelõhelyei. MTA Biológiai Csoportjának Közleményei 1960; Réttipológiai tanulmányok a Mátra fennsíkján. MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei 1960; A kamilla évjáratonkénti és tánakénti fejlõdési és hatóanyag-változásai. Botanikai Közlemények 1962; Az orvosi csucsor. Solanum laciniatum L. In: Magyarország kultúrflórája Budapest,1965; Adatok egy búzatábla fitomassza produkciójához.MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei 1968; A réti ecsetpázsit. Alepecurus pratensis L. In: Magyarország kultúrflórája Budapest,1968; Növények, növényegyüttesek produkcióvizsgálata különbözõ környezeti körülmények között. Agrártudományi Közleménnyek h.n.,1971; A réti komócsin. Phleum pratense. In: Magyarország kultúrflórája Budapest,1972; Medical Plants in the Hungarian Flora. Herba Hungarica h.n.,1987.

  Irodalom

  Irod.: Kovács Margit:M. I. Magyar Tudomány h.n.,1993;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu