Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Maucha Rezső

  hidrobiológus


  Született: 1884. szeptember 19. Budapest
  Meghalt: 1962. január 19. Budapest
  Temetés: 1962. január 24. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Iskola

  A budapesti tudományegyetemen természetrajz–kémia szakos középiskolai tanári (1907) és bölcsészdoktori okl. (1909), a hidrobiológiai életfeltételek tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1932). Az MTA tagja (l.: 1943. máj. 14.; r.: 1954. jún. 19.). 

  Életút

  A Halélettani és Szennyvízvizsgáló Kísérleti Állomás, ill. a Haltenyésztési Kutató Intézet asszisztense, kísérleti adjunktusa (1907–1933), igazgatója (1933. dec. 1.–1945. szept. 30.), nyugdíjas igazgatója (1945. okt. 1.–1952. szept. 30.), nyugdíjas tud. munkatársa (1952–1957). Az MTA Dunakutató Állomásának nyugdíjas tud. tanácsadója (1957-től). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1932–1943), a hidrobiológia ny. rk. tanára (1943–1945). Hosszabb tanulmányúton járt Németországban, majd kutatóvegyészként részt vett a II. magyar Adria-kutató expedícióban (1913–1914).   A magyarországi hidrobiológiai kutatások egyik legjelentősebb 20. századi kutatóegyénisége. Részben továbbfejlesztette Winkler Lajos vízelemzési módszereit, majd nemzetközileg is alapvetően új, széles körben elterjedt módszereket dolgozott ki vízben oldott anyagok meghatározására, amelyek közül nagy jelentőségűek a 21 vízkémiai komponens gyors, helyszíni vizsgálatára alkalmas, ún. félmikro-módszerei. Kidolgozta a vizek kémiai alapon történő tipizálását. Sokat foglalkozott a magyarországi halastavak vizeinek kutatásával. Hidrobiológusként elsősorban a vizek termelési viszonyait tanulmányozta, a magyarországi produkcióbiológiai, vízi közösségi biológiai és tótípustani kutatások egyik megalapítója. Újszerű módon értelmezte a vízi élővilág anyag- és energiaforgalmát, elsőként vizsgálta a barlangi és szikes vizek kémiai összetételét. 

  Elismertség

  Az MTA V. Osztálya elnöke (1953–1956). A Magyar Biológiai Társaság alelnöke, majd a Magyar Hidrológiai Társaság t. tagja (1959-től). A Nemzetközi Limnológiai Társaság (SIL) alapító tagja (1922), a SIL alelnöke (1956–1959), a SIL Kémiai Szekciójának állandó elnöke (1937-től). A Nemzetközi Hidrokémiai Szabványosító Bizottság titkára (1937-től). 

  Elismerés

  Schafarzik Ferenc-emlékérem (1950), Kossuth-díj (1954). 

  Főbb művei

  F. m.: Tanulmány az oldáshőről. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1909)
  A vízben oldott oxigén meghatározásának újabb módja. (Kísérletügyi Közlemények, 1910)
  A vízben oldott oxigénmeghatározás egy újabb módjának bírálata. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1910)
  Daten über die Verlässlichkeit der zur Bestimmung des im Wasser gelösten Sauerstoffes dienenden Methoden. (Zeitschrift für Fischerei, 1910)
  Az ipari szennyvizek és azok hatása a halakra. Ammóniumszóda-gyári szennyvizek. Unger Emillel. (Kísérletügyi Közlemények, 1912)
  Az ipari szennyvizek és azok hatása a halakra. Falepárlógyári szennyvizek. (Kísérletügyi Közlemények, 1915)
  Az Adria vizének chemiai összetétele. 1–3. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1915)
  Adatok a halak oxigénszükségletéhez. Répássy Miklóssal. (Halászat, 1915)
  Adatok az Adria hydrographiai vizsgálatához. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1915)
  A tengervíz sótartalmának optikai úton való meghatározása interferométerrel. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1916)
  Halpusztulás savakkal való vízszennyezés következtében. (Halászat, 1916)
  Adatok a szennyesvíz-vizsgálat köréből. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1918)
  A m. kir. Halélettani és Szennyvízkísérleti Állomás. 1 táblával. (Kísérletügyi Közlemények, 1922)
  A fényintenzitás és a hőmérséklet befolyása a phytoplankton fotoszintetikus folyamatának reakciósebességére. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1923)
  A phytoplankton fotoszintézisének kinetikai elmélete. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1925)
  Újabb ismereteink a vizek életéből. (Természettudományi Közlöny, 1925)
  A halastavak trágyázási kérdésének újabb haladásáról. 1–2. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1926)
  A phytonannoplankton asszimilációs szénszükségletének forrásai. (Kísérletügyi Közlemények, 1927)
  A fényintenzitás mint hidrológiai tényező. (Hidrológiai Közlöny, 1927)
  A hidrológiai tényezők és a teleltető tavak oxigénnel való ellátása. – A tavak hőmérsékleti és oxigén-rétegződése a jég alatt. (Halászat, 1928)
  Winkler Lajos vízvizsgáló módszereinek alkalmazása a limnológiában. Monográfia. 19 ábrával. (Az Országos Halászati Egyesület kiadványa. Bp., 1929)
  A tengeri szervezetek térbeli eloszlásának újabb magyarázata. (A Tenger, 1929)
  Az aggteleki cseppkőbarlang vizeinek chemiai vizsgálata. (Hidrológiai Közlöny, 1930 és külön: Bp., 1930; angolul: Chemical Analysis of the Waters of Cave Aggtelek. Bp., 1931)
  A vízben oldott oxigéngáz és a hidrogénion-koncentráció meghatározásának egyszerűsítése. (Halászat, 1931)
  Hydrochemische Methoden in der Limnologie. Monográfia. (Stuttgart, 1932)
  A természetes vizek hidrogénion-koncentrációjának meghatározása. (A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Nagygyűlésének Munkálatai. Bp., 1933)
  A víz kémiai összetételének grafikus ábrázolása. (Hidrológiai Közlöny, 1933)
  Proteidammonia meghatározása szennyvizekben. Winkler Lajossal. (Kísérletügyi Közlemények, 1935)
  Egyszerű módszerek a víz mésztartalmának meghatározására. (Halászat, 1936)
  Über einige kosmische Faktoren der Phytoplankton-Produktion. (Archiv für Hidrologie, 1937)
  Élő halak eltartása. (Természettudományi Közlöny, 1937)
  Egyszerű helyszíni módszer a víz hidrogénion-koncentrációjának meghatározására. 1 melléklettel. (Kísérletügyi Közlemények, 1939 és külön: 1939)
  Az ökörfarkkórók magja mint halmaszlagoló szer. (Természettudományi Közlöny, 1940)
  Újabb vízvizsgálati módszerek a halászati gyakorlat céljaira. (Halászat, 1940 és külön: Bp., 1940)
  A vízi élettér egyensúlya. (Magyar Biológiai Kutató Intézet Munkái, 1942 és külön: Tihany, 1942)
  Gleichgewicht des limnischen Lebensraums. Ein Versuch, das Holocen als Schwinnungssystem darzustellen. (Archiv für Hydrobiologie, 1942)
  A szennyvíz és a vízfolyások. (Vízügyi Közlemények, 1942)
  A vizek életegyensúlyának törvényszerűségeiről. (Állattani Közlemények, 1943 és külön: Bp., 1943)
  Eine neuere Geschichtspunkte in der Hydrochemie. (Archiv für Hydrobiologie, 1943)
  Szennyvíz és a vízfolyások. (Vízügyi Közlemények, 1943)
  Újabb szempontok a vizek termelőképességének megállapítására. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1945. okt. 1.; megjelent: Magyar Kémikusok Lapja, 1947)
  A planktonikus algák biológiai jelentősége. (Borbásia, 1946)
  Újabb szempontok a vizek termelőképességének meghatározására. Neue Geschichtspunkte zur Feststellung der Produktionsfähigkeit der Gewässer. (Magyar Kémikusok Lapja, 1947)
  A természetes vizek és a mesterséges halastavak termelőképességéről. – Újabb szempontok a vizek termelőképességének megállapítására. (Halászat, 1947)
  A természetes vizek és a mesterséges halastavak népesítésének tudományos alapjai. 1–2. (Halászat, 1947–1948)
  Harcsatenyésztési kísérleteink eddigi eredményeiről. – A természetes hozamról. – A harcsaivadék mesterséges nevelése. (Halászat, 1948)
  A víz oldott oxigéntartalmának félmikró, korrekciós helyszíni meghatározása. – A természetes vizek kémiai összetételének grafikus ábrázolása. – A korszerű limnológia fejlődése és mai állása. – A limnológiai kutatás jelentősége a tervszerű vízgazdálkodásban. (Hidrológiai Közlöny, 1949)
  A víz kémiai összetételének háromszögű és diagonális projekciója kérdéséhez. (Hidrológiai Közlöny, 1950)
  Újabb szempontok a víz kémiai vizsgálata terén. (Az Állattenyésztési Kutató Intézet Évkönyve. Bp., 1951)
  Kölcsönhatások a vizek anyagforgalmában. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1952)
  A vizek halgazdasági hasznosításának elméleti alapjai. (Hidrológiai Közlöny, 1952)
  A helyszíni kémiai vízvizsgáló módszerek alapelvei. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1953)
  A vizek produkciós-biológiája és a halászat. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1953)
  Tógazdasági haltenyésztés. Szerk. Donászy Ernő. Írta. Többekkel. Ill. Palojtay Béla. (Bp., 1954)
  Újabb eljárás a víz biokémiai oxigénigényének meghatározására. (Hidrológiai Közlöny, 1954)
  A tudomány és a gyakorlat kapcsolata a halászatban és a haltenyésztésben. – A napfény és a halhúshozam. – Miből lesz a halhús? (Halászat, 1954)
  A fotoszintézis jelentősége a vizek potenciális termelésének meghatározására. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1955. máj. 27.; megjelent: MTA Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya Közleményei, 1955)
  A víziszervezetek kölcsönhatása. (Halászat, 1955)
  Lehetőség a termelőképesség meghatározására. (Halászat, 1956). 

  Irodalom

   

  Irod.: Dudich Endre: M. R.: Winkler Lajos vízvizsgáló módszereinek alkalmazása a limnológiában. (Állattani Közlemények, 1931)
  Hortobágyi Tibor: M. R. 75 éves. (MTA Biológiai Csoportjának Közleményei, 1959)
  Halálhír. (Népszabadság, 1962. jan. 20.)
  Dudich Endre: M. R. (Magyar Tudomány, 1962)
  Dudich Endre: Búcsú M. R. akadémikustól. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1962)
  Woynarovich Elek: M. R. (Halászat, 1962)
  Kiss István: A meteoropathia egy igen feltűnő esetének bioszinoptikus elemzése M. R. korábbi vizsgálatai alapján. (A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1962)
  T. Dvihally Zsuzsa: Rezső Maucha. (Archiv für Hydrobiologie, 1963)
  Sebestyén Olga: M. R. (Hidrológiai Közlöny, 1963)
  Woynarovich Elek: M. R.-re emlékezünk. (Halászat, 1982)
  Pályi Gyula: Megemlékezés M. R. hidrobiológusról születésének 100. évfordulóján. (Karszt és Barlang, 1984)
  Vágás István: M. R. munkássága mérnöki szemmel. (Hidrológiai Tájékoztató, 1985)
  Emlékülés M. R. munkásságának 100. évfordulóján. (Hidrológiai Közlöny, 1985)
  Tamásné Dvihally Zsuzsa: Megemlékezés M. R.-ről, halálának 25 éves évfordulóján. (Hidrológiai Tájékoztató, 1988)
  Vágás István: M. R. munkássága a mérnök szemléletében. (Hidrológiai Közlöny, 2005)
  Entz Béla: The Dissolved Oxygen Determination Method Is 120 Years Old. In memoriam Lajos Winkler and Rezső Maucha. (Acta Zoologica, 2008). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu