Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Menyhárth Gáspár

  jogász


  Született: 1868. január 6. Ekel, Komárom vármegye
  Meghalt: 1940. július 30. Budapest

  Iskola

  A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen jog- (1891) és államtud. doktori okl. szerzett (1892), ügyvédi vizsgát tett (1895), a m. magánjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1898), az MTA tagja (l.: 1937. ápr. 29.).

  Életút

  Kolozsvárott ügyvéd (1895–1911). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem magántanára (1898–1911), az ausztriai magánjog ny. r. tanára (1911–1919), a Bp.-re menekült kolozsvári tudományegyetemen az ausztriai magánjog ny. r. tanára és a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1919–1921). A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen az ún. részszerű (ausztriai) magánjog (1921–1928), majd a m. magánjog ny. r. tanára (1928–1939) és a tanszék vezetője (1921–1939); közben az egyetem rektora (1921–1922), rektorh.-e (1922–1923), az Állam- és Jogtud. Kar dékánja (1927–1928), dékánh.-e (1928–1929). – A magánjog különböző részeivel fogl., elsősorban a családjog és a kötlemi jog területén ért el jelentősebb eredményeket. A m. ált. Ptk. tervezetét előkészítő állandó biz. tagja. – Ogy.-i képviselő, a Felsőház tagja (1929–1932). – Az MTA Jogtud. Biz. meghívott tagja (1930–1937), tagja (1937–1939). A szegedi Dugonics Társaság és a szegedi Mikes Irodalmi Társaság elnöke. – A Jog c. folyóirat szerkesztője (1936–1940).

  Főbb művei

  F. m.: Az özvegyi jog. (Kolozsvár, 1894)
  A jogcselekmények, különösen az ajándékozás hatálytalanításáról csődön kívül. (Kolozsvár, 1905)
  Dolgozatok a magánjog köréből. (Kolozsvár, 1905)
  Az utóöröklséről. Észrevételek a polgári törvénykönyv tervezetére. (Jogállam, 1906)
  Telekkönyvi reformok. (Jogállam, 1907)
  Az elbirtoklás az osztrák általános polgári törvénykönyv alapján. (Kolozsvár, 1910)
  Az atyasági keresetről az osztrák polgári törvénykönyvben. (Kolozsvár, 1912)
  Az osztrák általános polgári törvénykönyv. Jelenlegi érvényében. (Bp., 1914)
  Az osztrák átalános polgári törvénykönyv magyarázata. I–II. (Bp., 1914)
  Elévülés és záros határidő. (Kolozsvár, 1917)
  Kötelmi jog. Egy. tankönyv. (Bp., 1918)
  A kötelesrész kielégítésének módjáról. (Szeged, 1931)
  Fajlagos kötelem. (Bp., 1932)
  Adalékok az értékpapír fogalmához. (Polner Ödön Emlékkönyv. II. Szeged, 1935)
  A családfenntartás elve legújabb jogunkban. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1938. márc. 14.; Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Juridico–Politica, 1941).

  Irodalom

  Irod.: M. G. Emlékkönyv. (Szeged, 1938).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu