Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Magyarországi Boldog Pál
  Makkai Ádám
  Szladits Károly, 1916-tól dunaszerdahelyi
  Zolnai Béla
  Zolnai Gyula

  Mikola Sándor

  fizikus, pedagógus


  Született: 1871. április 16. Péterhegy, Vas vármegye
  Meghalt: 1945. október 1. Nagykanizsa, Zala vármegye

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. szerzett (1895), az MTA tagja (l.: 1921. máj. 8.; r.: 1942. máj. 15.).

  Életút

  A bp.-i tudományegyetem Elméleti Fizikai Int.-ének gyakornoka (1895–1896), a bp.-i ev. (fasori) gimn. h. (1897–1898), r. tanára (1898–1935); közben ig.-ja (1928–1935), c. tanker.-i főig. (1933-tól). Nyugdíjazása után, 1941-től Péterhegyen élt. Ogy.-i képviselő, a Felsőház tagja (1943–1944). – Kutatófizikusként elsősorban az ún. dielektrikumok polározásával, és a Lichtenstein-féle ábrákkal kapcsolatos vizsgálatokkal, új kísérleti eszközök szerkesztésével fogl., tudománytörténeti tevékenysége is értékes. Különösen jelentős pedagógiai munkássága, tanítványai közül több világhírű m. fizikus (pl. Wigner Jenő, Nobel-díjas) került ki, úttörő jelentőségű fizikatankönyveket írt. Számos népszerű tud. könyv szerzője és szerkesztője. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat emlékére ~-díjat alapított (a fizikatanítás fejlesztésére, 1961). – A mo.-i vendek (szlovénok) mozgalmában vállalt szerepe miatt a jugoszláv hatóságok a strniscei táborba zárták (1945 tavasza), szabadulása után azonban az elszenvedett fizikai és idegi gyötrelmek következtében meghalt. – A Mathematikai és Physikai Társulat titkára (1916–1923), t. tagja (1941–1945). Az Orsz. Közoktatási Tanács tagja (1921–1936). A Vendvidéki Szövetség elnöke, a Vendvidéki M. Közműv. Egyesület díszelnöke. – Az Urania természettud. (1911–1922), a Mathematikai és Physikai Lapok fizikai rovatának szerkesztője (1920–1922). A Domovina c. vend lap szerkesztője (1920-1922).

  Főbb művei

  F. m.: Mathematikai szünórák. (Pozsony, 1903)
  A fény. (A technika vívmányai az utolsó száz évben. 2. átd. kiad. Bp., 1907)
  A természetphilosophia problémái. (Bp., 1909)
  A középiskolai mathematikai tanítás reformja. Szerk. Beke Manóval. (Bp., 1909; németül Leipzig, 1911)
  Az infinitezimális számítások elemei a középiskolában. Rátz Lászlóval. (Bp., 1910)
  A physikai alapfogalmak kialakulása. (Bp., 1911)
  A függvények és az infinitezimális számítások elemei. Rátz Lászlóval. (Bp., 1914)
  Báró Eötvös Loránd élete és tudományos működése. Fekete Jenővel, Pekár Dezsővel. (Bp., 1918)
  Mémoire concernant le territoire wende – Prekmurje – occupé par les Yougoslaves. (Bp., 1920; angolul és olaszul is)
  Kísérleti adatok a dielektromos anyagok elektromozásához. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1923. ápr. 9.; Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1923; németül: 1924)
  A fizika gondolatvilága. (Bp., 1933; 2. kiad. 1934)
  Az egyenletes mozgás, mint a fizikai megismerés őseleme. (Természettudományi Közlöny, 1941)
  A fizikai megismerés alapjai. (Bp., 1941)
  Az időfogalom kialakulásáról és fizikai jelentéséről. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1943. okt. 18.).

  Irodalom

  Irod.: Renner János: M. S. (Budapesti Evangélikus Gimnázium Értesítője, 1935)
  Vermes Miklós: M. S. (Fizikai Szemle, 1961)
  Péterfalvi Rezső: Tudósok nevelője: M. S. (Élet és Tudomány, 1984)
  Kovács László: M. S. fizikai eszközei és fizikatanítási gyakorlata a századelőn a Fasori Gimnáziumban. (Természettudományok, 1990)
  Németh József: A Fasori Gimnáziumtól a világhírig. (Diakonia, 1993)
  Kovács László: M. S. Kismonográfia. (Bp., 1991; 4. kiad. 1997).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu