Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barkóczi Ilona
  Barkóczi László
  Huszár Tibor
  Ormos Mária
  Vas Zoltán

  Mocsáry Sándor

  zoológus, muzeológus


  Született: 1841. szeptember 27. Nagyvárad, Bihar vármegye
  Meghalt: 1915. december 26. Budapest

  Iskola

  A premontrei rend jászói rendházában hittud.-t tanult (1859–1862), de súlyosbodó tüdőbaja miatt még pappá szentelése előtt kilépett a rendből (1862), a nagyváradi jogakad.-n végzett, majd a bécsi tudományegyetemen természetrajzot tanult (1870-ig), az MTA tagja (l.: 1884. jún. 5.).

  Életút

  A M. Nemzeti Múz. (MNM) Állattára segédőre (1870–1882), őre (1882–1901), igazgatóőre (1901–1914), osztályigazgatói címmel nyugdíjazták (1914). Kir. tanácsos (1900-tól). – Entomológiával, Bihar vm. növény- és állatvilágával fogl., nagy mennyiségű faunisztikai adataival megalapozta Mo., ill. a Kárpát-medence hártyásszárnyúinak (Hymenoptera) állatföldrajzi kutatását. A fémdarazsak (Chrysidoidea) világszerte elismert specialistája, témájában írt monográfiája ma is rovartani alapműnek számít. Behatóan fogl. a trópusi, ill. neotrópusi madárpókölő Pepsis-fajokkal is. Munkássága eredményeképpen az MNM Állattára Hymenoptera-gyűjteménye a világ egyik legjelentősebb szakgyűjteményévé vált. Nevét mocsayi alakban 75 rovarfaj neve őrzi, a Mocsarya növényevődarázs-genuszt F. W. Konow 1897-ben állította fel. – Az Orsz. Rovartani Társaság tb. tagja, alelnöke. A szentpétervári Orosz Rovartani Társulat t. tagja.

  Főbb művei

  F. m.: A magyar fauna másnejű darazsai. (MTA Mathematikai és Természettudományi Közleményei, 1880)
  A magyar fauna fémdarazsai. (Bp., 1882)
  Literatura Hymenoterorum. (Bp., 1882)
  Európai és másföldi új hártyaröptűek. (Értekezések a természettudományok köréből, 1884)
  Adatok Magyarország fürkészdarazsainak ismeretéhez. (MTA Mathematikai és Természettudományi Közleményei, 1885)
  A föld fémdarazsai. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1889. ápr. 15.; kivonatosan: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1888/89)
  Monographia Chrysididarum orbis terrarum universi. Földünk fémdarazsainak magánrajza. (Bp., 1889)
  Ordo Hymenoptera. (Fauna regni Hungariae. Bp., 1897)
  Hymenopterák. Szépligeti Győzővel. (Gr. Zichy Jenő harmadik ázsiai utazása. II. Székesfehérvár, 1902)
  Hogyan lettem entomológus? (Rovartani Lapok, 1912).

  Irodalom

  Irod.: Csiki E.: M. S. A M. S.-ról elnevezett taxonok jegyzékével. (Rovartani Lapok, 1910)
  Csiki E.–Horváth G.–Jablonowski J.: M. S. Nekrológ és M. S. irodalmi működése. (Rovartani Lapok, 1916)
  M. S. (Akadémiai Értesítő, 1916)
  Móczár László: M. S. és a Természettudományi Múzeum Hymenoptera gyűjteménye. (Állattani Közlemények, 1967)
  Nagy G. Károly: M. S. Bihari arcok. (Fáklya, 1968. okt. 12.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (33), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (47), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (56), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (102), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (33), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (946), irodalomtörténész (272), jezsuita szerzetes (11), jogász (310), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (66), közgazdász (181), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (686), meteorológus (14), mezőgazda (123), mezőgazdasági mérnök (101), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (209), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (86), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu