Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Nagy Ferenc, verseghi

  jogász, politikus


  Született: 1852. március 17. Verõce, Nógrád vármegye
  Meghalt: 1928. szeptember 8. Röjtökmuzsaly, Sopron vármegye

  Iskola

  A bécsi és a bp.-i tudományegyetemen tanult, a Bp.-en jogtud. doktori okl. szerzett (1875), majd kiegészítő tanulmányokat folytatott a bécsi, a berlini, a göttingeni és a párizsi egyetemen (1876–1877), a keresk. és váltójog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1877), az MTA tagja (l.: 1893. máj. 12.; r.: 1903. máj. 8.).

  Életút

  A bp.-i tudományegyetem magántanára (1877–1880). A nagyváradi jogakad. rk. (1879–1880), r. tanára (1880–1881), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a keresk. és váltójog ny. r. tanára (1881–1891); közben a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1886–1887). A bp.-i tudományegyetemen a keresk. és váltójog ny. r. tanára (1891–1900, 1902–1928); közben a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1898–1899, 1914–1915). Jelentős szerepet játszott a gazdasági fejlődést elősegítő tv.-ek (pl.: szövetkezeti tv., keresk. tv., végrehajtási tv. stb.) kidolgozásában. – A Kereskedelemügyi Min. politikai államtitkára (1900–1902). Szabadelvű Párti programmal (1900–1905), Alkotmánypárti Programmal a vissói választóker. (1905–1910), a Nemzeti Párt programjával a kaposvári választóker. ogy.-i képviselője (1910–1918). Az Alkotmánypárt másodelnöke (1906–1910). A Felsőház tagja (1927-től). – Az Erdélyi R. K. Státus képviselője (1889-től). A M. Jogász Egylet elnöke (1909-től). A párizsi Société de Legislation Comparée l. tagja (1879-től).

  Főbb művei

  F. m.: A kereskedelmi társaságok jogi természete. (Bp., 1878)
  A végrehajtási eljárásól. (Bp., 1881)
  A magyar kereskedelmi jog kézikönyve, különös tekintettel a bírói gyakorlatra. I–II. (Bp., 1884; 5. jav. kiad. 1901)
  A polgári törvénykezés rendje Magyarországon. (Bp., 1889)
  Magyar tengerjog. Részben akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1894. febr. 12.; kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1894; monográfia: Értekezések a Társadalmi Tudományok Köréből. 11. köt. Bp., 1894)
  A magyar váltójog kézikönyve. (Bp., 1897; 3. jav. és bőv. kiad. 1901)
  A szövetkezeti törvény magyarázata. (Bp., 1898)
  A szövetkezetek alapelve. Részben akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1906. febr. 12.; monográfia: Értekezések a társadalmi tudományok köréből. 13. köt. Bp., 1906)
  A hágai államértekezlet által elfogadott nemzetközi váltótörvény. (Bp., 1913)
  A nemzetközi váltójogi egyezmény és az ennek alapján alkotott új magyar váltótörvény magyarázata. (Bp., 1914).

  Irodalom

  Irod.: Tomcsányi Móric t. tag beszéde N. F. r. tag sírjánál. (Akadémiai Értesítő, 1928)
  Baumgarten Nándor: N. F. Emlékbeszéd. (Magyar Jogászegyleti Értekezések, 1929)
  Kuncz Ödön: N. F. r. tag emlékezete. N. F. műveinek bibl.-jával. (Bp., 1934).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu