Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barkóczi Ilona
  Barkóczi László
  Huszár Tibor
  Ormos Mária
  Vas Zoltán

  Nagy Lajos

  régész, muzeológus


  Született: 1897. március 15. Nagyvárad, Bihar vármegye
  Meghalt: 1946. december 10. Budapest

  Iskola

  Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – történelem–latin szakos tanári okl. (1920), bölcsészdoktori okl. (1921), a mo.-i római archaeologia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1930), az MTA tagja (l.: 1934. máj. 11.).

  Életút

  Az I. vh. idején az orosz, majd az olasz fronton harcolt (1915–1918), résztvett a felvidéki hadjáratban, Szolnoknál román hadifogságba esett (1919). A Főv.-i Múz. segédőre (1922–1928), őre (1928–1937), osztályig.-ja (1928–1937), a Főv.-i Múz.-ok közp. ig.-ja (1941–1946). Az általa alapított Szentendrei Városi Múz. ig.-ja (1930–1946), a Régészeti és Ásatási Int. megszervezője és alapító ig.-ja (1936-tól). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1930–1941), c. ny. rk. (1941–1946), c. ny. r. tanára (1946). Olasz áll. ösztöndíjjal Olaszo.-ban (1925–1927), a Hariszeion-ösztöndíjjal Görögo.-ban végzett kutatásokat (1929–1930). – Kiemelkedő eredményeket ért el Bp. római korának kutásában, ő tárta fel a Raktár u.-i ókeresztény temetőkápolnát, a Flórián téri római kori katonai fürdőt, a Márc. 15. téri (Eskü téri) Contra Aquincum erőd maradványait és a világ egyetlen, római korból fennmaradt orgonáját. A mo.-i limeskutatás megalapozója, feltárta a római limest Szentendrétől Nagytétényig. – A Német és a Belgrádi Régészeti Int. l. tagja. – Rómer Flóris-emlékérem (1946). – A Budapest Régiségei szerkesztője (Zakariás G. Sándorral, 1937-től).

  Főbb művei

  F. m.: Bestrafung der Dirke auf einem Aquincumer Mosaik. (Mitteilungen des Deutschen Archälogischen Instituts, 1925)
  Die römische-pannonische dekorative Malerei. Egy. doktori értek. is. (Mitteilungen des Deutschen Archälogischen Instituts, 1926)
  Az óbudai keresztény cella trichora a Közraktár utcában. (Bp., 1931)
  Keresztény-római emlékek Magyarország területéről. (Archaeologiai Értesítő, 1931)
  Az aquincumi orgona. (Bp., 1933)
  Az aquincumi mumia-temetkezések. (Bp., 1935; hasonmás kiad. 1964)
  Contraaquincum és Pest Árpád-kori vára. Részben akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1935. jan. 21.)
  Asztrális szimbólumok a pannoniai bennszülött lakosság síremlékein. (Pécs, 1935)
  Pannonia sacra. (Szent István Emlékkönyv. I. Bp., 1938)
  Az aquincumi polgárváros tűzoltóságának székháza. (Laurae Aquincenses. II. Bp., 1941)
  Budapest története. I–II. Alföldi Andrással, Tompa Ferenccel. (Bp., 1942)
  Kiadatlan római kori eraviszkus síremlékek Szentendréről. (Bp., 1944)
  Egy pincelelet az aquincumi polgárvárosban. A pannoniai világítótornyocskák kérdései. (Budapest Régiségei, 1945)
  Az Eskü téri római erőd, Pest város őse. (Bp., 1946).

  Irodalom

  Irod.: Szilágyi János: N. L. (Századok, 1945–1946)
  Oroszlán Zoltán: Emlékezés N. L.-ra. (Archaeologiai Értesítő, 1946–1948)
  Nagy Tibor: N. L. (Antiquitas Hungarica, 1947)
  Baranyainé Bónis Éva: N. L. irodalmi munkássága. (Budapest Régiségei, 1950)
  N. L.-emlékkötet. (Budapest Régiségei, 1998).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (33), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (47), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (56), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (102), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (33), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (946), irodalomtörténész (272), jezsuita szerzetes (11), jogász (310), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (66), közgazdász (181), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (686), meteorológus (14), mezőgazda (123), mezőgazdasági mérnök (101), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (209), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (86), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu