Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Nizsalovszky Endre

  jogász


  Született: 1894. szeptember 25. Békéscsaba, Békés vármegye
  Meghalt: 1976. november 19. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.; r.: 1954. jún. 19.).

  Életút

  A Nagyváradi Jogakad.-n és a debreceni Tisza István Tudományegyetemen tanult, Debrecenben jogtud. doktori okl. szerzett (1916), uo. bírói és ügyvédi vizsgát tett (1925); közben áll. ösztöndíjjal a berlini egyetemen is tanult (1918). A m. magánjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1929), az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.; r.: 1954. jún. 19.). - Az Igazságügyi Min. Törvényelőkészítési Oszt. bírósági joggyakornoka (1916-1917), bírósági jegyzője (1917-1920), magánjogi előadója (1920-1921), bírósági titkára (1921-1922), miniszteri titkára (1922-1930; miniszteri osztálytanácsosi címmel és ranggal, 1928-tól). A debreceni Tisza István Tudományegyetem magántanára (1929-1930), a keresk. és váltójog ny. r. tanára (1930-1934), a József Nádor Műsz. és Gazdaság-tud. Egyetem Közgazdaság-tud. Karán a magánjog és a keresk. jog ny. r. tanára (1934-1938). A Pázmány Péter Tudományegyetemen, ill. az ELTE ÁJTK-n a polg. eljárásjog (1938-1943), a m. magánjog ny. r. tanára (1943-1949), majd az I. sz. Polg. Jogi Tanszék ny. r. tanára (1949-1951), tanszékvezető egy. tanára (1951-1957). A forr. és szabadságharc idején az MTA Nemzeti Biz. titkára (1956. okt.-nov.), ezért a forr. bukása után egy. tanári állásából fegyelmivel elbocsátották (1957, mentesítették ennek jogi következményei alól: 1962).Keresk. és váltójoggal, elsősorban a valorizáció jogának kérdéseivel, a dologi jog, ill. a kötelmi jog problémáival fogl. Később érdeklődése a gazdaság polg. jogrendszerének kérdései felé fordult, majd a családjog terén ért el kiemelkedő eredményeket, elsőként alkalmazva a szociológia és az összehasonlító jogtudomány eredményeit. Mo.-on elsőként tárgyalta a szerv- és szövetátültetés jogi következményeit.

  Főbb művei

  F. m.: A magánalkalmazottak nyugdíjának átértékelése. Budapest,1926; Magyar magánjog. II. Dologi jog. Budapest,1928; A zálogjogok és a telki teher néhány fõ kérdése. Budapest,1928; A jelzálogjog jogszabályainak magyarázata. Budapest,1929; Az érdekkutató jogtudomány a magánjogban. Debrecen,1933; Fogyatékos jogügyletek. Budapest,1933; A család a magyar jogban. Budapest,1936; Hiteljog. Budapest,1938; Az alanyi magánjog és a perjog. In: Értekezések a filozófiai és társadali tudományok körébõl Budapest,1942; Korlátolt dologi jogok. In: Magyar magánjog Budapest,1942; Kötelmi jog. Áltlaános tanok. Budapest,1949; Magyar családi jog. Budapest,1949; Az új szakasz és a szerzõdési rendzser egyes elvi kérdései. Jogtudományi Közlöny h.n.,1954; A család jogi rendjének alapjai. Budapest,1963; Az állami vállalatok forgalmi viszonyainak új alakulásához. Budapest,1968; Az szerv- és a szövetátultetések joga, tekintettel más, rendhagyó orvosi műveletekre. Budapest,1970; Gesetz undWirklichkeit im sozialistischen ehelichen Güterrecht. Budapest,1970; Tanulmányok a jogról. Budapest,1984.

  Irodalom

  Irod.: Eörsi Gyula:N. E. Magyar Tudomány 1977; Mádl Ferenc:N. E. Jogtudományi Közlöny 1977; Peschka Vilmos:N. E. Gazdaság és Jog 1977; N. E.-emlékkönyv. Budapest,1994; N. E. munkáinak jegyzéke. In: N. E.-emlékkönyv Budapest,1994;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu