Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Magyarországi Boldog Pál
  Makkai Ádám
  Szladits Károly, 1916-tól dunaszerdahelyi
  Zolnai Béla
  Zolnai Gyula

  Ortvay Rudolf

  fizikus


  Született: 1885. január 1. Miskolc, Borsod vármegye
  Meghalt: 1945. január 2. Budapest

  Család

  Nagybátyja Ortvay Tivadar (1843-1916) történész, régész, r. k. pap.

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.).

  Életút

  A bp.-i tudományegyetem orvostud. karán (1902-1904), bölcsészettud. karán (1904-1906), a göttingeni egyetemen tanult (1906-1908), Bp.-en matematika-fizika szakos tanári okl. (1908) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1909), Zürichben és Münchenben képezte magát (1912-1914), az anyag és elektromosság kinetikai elmélete tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1915), az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.). - A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Természettani Int. tanársegéde (1909-1912), első tanársegéde (1912-1916) és magántanára (1915-1916), egyúttal az elméleti fizika h. tanára (1915-1916), majd a matematikai természettan ny. rk. tanára (1916-1919), a Bp.-re menekített kolozsvári egyetem ny. r. (1919-1920), ny. r. tanára (1920-1921). A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen az elméleti fizika ny. r. tanára és az Elméleti Fizikai Int. ig.-ja (1921-1928); közben a Matematikai és Természettud. Kar dékánja (1923-1924), dékánh.-e (1924-1925). A Pázmány Péter Tudományegyetemen az elméleti fizika ny. r. tanára és az Elméleti Fizikai Int. ig.-ja (1928-1945). Öngyilkos lett.A korszerű m. elméleti fizikai kutatások elindítójaként Mo.-on az elsők között fogl. a modern fizika eredményeivel, elsősorban relativitáselmélettel, kvantummechanikával és elektrodinamikával. Behatóan fogl. a természettudományok filozófiai problémáival, a matematika, a csillagászat és a repülés legújabb eredményeivel. A szegedi, majd a bp.-i int.-ét a mo.-i fizikai kutatások központjává fejlesztette, ahol az 1920-as-1930-as években külföldi és és külföldön élő neves m. tudósok is megfordultak (pl.: A. Eddington, W. Heisenberg. M. Planck; ill. Teller Ede, Lánczos Kornél, Wigner Jenő stb.).

  Főbb művei

  F. m.: Über die Abzählung der Eingenschwingungen fester Körper. Annalen der Physik h.n.,1913; A kauzalitás problémája a fizikában. Athenaeum 1920; A Sagnac-féle kísérlet az általános relativitás elmélete szempontjából. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1921; A quantumelmélet axiomatikus felépítése Heisenberg, Born és Jordan szerint. Mathematikai és Physikai Lapok 1926; A Schrödinger-féle hullámmechanika. Mathematikai és Physikai Lapok 1927; A vegyérték problémája a quantummechanikában. Mathematikai és Physikai Lapok 1928; Bevezetés az anyag korpuszkuláris elméletébe. I. rész. 1. Kinetikus gázelmélet. 2. Statisztikai mechanika. 3. A quantumelmélet alapvonalai. Budapest,1927; Bevezetés a quantummechanikába. Budapest,1931; Elektrodynamika. Budapest,1932; Atomrombolás. Magyar Szemle 1934; A matematika néhány újabb szempontjának fizikai vonatkozásai. Matematikai és Fizikai Lapok 1940; A fizikai megismerés alapjai. Természettudomány h.n.,1946.

  Irodalom

  Irod.: Balázs Júlia:O. R. Fizikai Szemle 1965; Kunfalvi Rezsõ:Néhány adat O. R. működéséhez. Fizikai Szemle 1973; Kunfalvi Rezsõ:O. R. Természet Világa 1978; Füstöss László:O. R. Budapest,1984; Kunfalvi Rezsõ:Az Ortvay-kollokviumok szerepe a magyarfizikai történetében. Fizikai Szemle 1985; Kovács István:O. R. életútja. Fizikai Szemle 1985; Füstöss László:O. R. irodalmi munkássága. Fizikai Szemle 1985; Bozóky László:A pedagógus Ortvay. Fizikai Szemle h.n.,1985;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu