Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Schafarzik Ferenc

  geológus


  Született: 1854. március 20. Debrecen, Bihar vármegye
  Meghalt: 1927. szeptember 5. Budapest

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen földrajz–természetrajz szakos tanári okl. (1877), bölcsészdoktori (1883), a technológiai geológia tárgykörben magántanári képesítést okl. szerzett (1891), az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.; r.: 1916. máj. 4.).

  Életút

  A bp.-i tudományegyetem Ásvány-Földtani Tanszékén Szabó József tanársegéde (1876–1882), a M. Földtani Int. osztály-, majd főgeológusa (1882–1904). A József Műegyetem magántanára (1891–1904), az ásvány- és földtan ny. r. tanára (1904–1927); közben az Egyetemes és Vegyészmérnöki Oszt. dékánja (1912–1914). M. kir. bányatanácsos (1902-től). – A földrengéstani, hidrogeológiai és műsz. geológiai kutatások egyik mo.-i megalapítója. Tud. pályafutásának kezdetén a Cserhát vulkanikus képződményeit tanulmányozta, majd Déchy Mór kaukázusi expedíciója szakértőjeként a Kubán hegyvidéki, a dagesztáni és a bakui olajmezőket vizsgálta, amelynek során fontos vulkanológiai, morfológiai és kőzettani megállapításokat tett. Alapvetően új eredményeket ért el Erdély kőolaj- és földgázkészleteinek feltárása terén, majd az 1910-es években feltérképezte a D-Kárpátok Berzászka és Hátszeg közötti szakaszát és behatóan elemezte Bp. és környéke geológiai viszonyait. Hidrológiai kutatásai során elsősorban a budai hévizek és a budai Duna-part hidrogeológiai helyzetét tanulmányozta. A zágrábi földrengés után nevéhez fűződik a mo.-i földrengések tud. megfigyelésének a megszervezése (1880-as évek). Tiszteletére a M. Hidrológiai Társaság ~-emlékérmet alapított (1942). – A Szt. István Akad. tagja (r.: 1917; t.: 1927) és a IV. Oszt. elnöke (1917-től). A Magyarhoni Földtani Társulat másodelnöke (1904–1910), elnöke (1910–1916), t. tagja (1918-tól); egyúttal a Hidrológiai Szakoszt. társelnöke (1917–1920), elnöke (1920–1922). – A Földtani Közlöny (Pethő Gyulával, 1884–1888), a lipcsei Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn társszerkesztője (Kürschák Józseffel, 1902-től).

  Főbb művei

  F. m.: A Cserhát délnyugati részének eruptív kőzetei. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1881)
  A Pilis hegység geológiai viszonyai. (Földtani Intézet Évi Jelentése, 1883)
  A magyarországi földrengésekről. (Bp., 1884)
  A Cserhát piroxén andezitjei. (Földtani Intézet Évkönyve, 1892)
  Az aldunai Vaskapu hegység geológiai viszonyainak és történetének rövid vázlata. (Földtani Közlöny, 1903)
  Budapest harmadik főgyűjtő csatornájának földtani szelvénye. (Földtani Közlöny, 1903)
  Adatok a Szepes-Gömöri Érchegység pontosabb geológiai ismeretéhez. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1904. jún. 20.; Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1904)
  A magyar korona országai területén levő kőbányák ismertetése. (Bp., 1904; németül is)
  A Szepes-Gömöri Érchegység geológiai viszonyai. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1904)
  Ruszkabánya környékének geológiai viszonyai. (Bp., 1906)
  Budapest székesfőváros legújabb geológiai térképezéséről. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1921. dec. 19.; Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1922)
  Visszapillantás a budai hévforrások fejlődéstörténetére. (Hidrológiai Közlöny, 1928)
  Geológiai kirándulások Budapest környékén. Vendl Aladárral. (Bp., 1929; 3. átd. és bőv. kiad. Papp Ferenccel, Vendl Aladárral, 1964).

  Irodalom

  Irod.: Papp Károly: Sch. F. emlékezete. (Földrajzi Közlemények, 1927)
  Telegdi Roth Károly: Sch. F. t. tag emlékezete. (Földtani Közlöny, 1928)
  Rozlozsnik Pál: Sch. F. r. tag emlékezete. (Bp., 1935)
  Vendl Aladár: Sch. F., a hazai műszaki földtan megalapítója. (Bp., 1954)
  Tokody László: Megemlékezés Sch. F.-ről születése 100. évfordulóján. (Földtani Közlöny, 1954)
  Bidló Gábor: Megemlékezés Sch. F.-ről, a hazai műszaki földtan megalapítójáról. (Földtani Közlöny, 1974)
  Bidló Gábor: Sch. F. munkássága a Kaukázus kutatásában. (Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1992).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu