Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Schréter Zoltán

  geológus


  Született: 1882. október 21. Dombóvár, Tolna vármegye
  Meghalt: 1970. január 14. Budapest

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos tanári okl. (1901), bölcsészdoktori okl. szerzett (1909), az MTA tagja (l.: 1938. máj. 6.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). A föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (életművéért, védés nélkül, 1957).

  Életút

  A József Műegyetem Ásvány–Földtani Tanszék tanársegéde (1907–1909), a M. Földtani Int. geológusa (1909–1927), főgeológusa (1927–1942). A M. Földrajzi Társaság Déchy-ösztöndíjával a D-i Kárpátokban és a Pareng-hegységben eljegesedési kutatásokat végzett, majd Lóczy Lajos dalmáciai expedíciójában hidrológiai tanulmányokat folytatott (1906). – Földrengéstani, geomorfológiai, műsz. földtani, nyersanyag-kutatási és hidrológiai kutatásokkal fogl. Vezető szerepet játszott az ország számos területének (pl.: Krassó-Szörényi-hegység, borsodi, hevesi és nógrádi szénmedence, Budai-hegység hévizei, ill. a Bakony, Bükk, Cserhát, Zempléni-hegység stb.) geológiai térképezésének munkálataiban. – A M. Hidrológiai Társaság, a Magyarhoni Földtani Társulat t. tagja (1948-tól). – Szabó József-emlékérem (1966).

  Főbb művei

  F. m.: A Pareng-hegység orográfiai és glaciológiai viszonyai. (Földrajzi Közlemények, 1908)
  Adatok a Nyugat-krassó-szörényi Mészkőhegység déli szerkezetének hegyszerkezetéhez. (Magyar Földtani Intézet évi jelentése, 1910)
  Hegyszerkezeti vizsgálatok a krassó-szörényi-hegységben. (Magyar Földtani Intézet évi jelentése, 1911)
  A magyarországi szarmata rétegek rétegtani helyzete. (Koch Antal Emlékkönyv. Bp., 1912)
  Az esztergomi szénterület bányaföldtani viszonyai. Rozlozsnik Pállal, Telegdi Roth Károllyal. (Bp., 1922)
  Az egri langyosvízű források. (Bp., 1923)
  Aggtelek környékének földtani viszonyai. (Magyar Földtani Intézet évi jelentései. 1925–1928. Bp., 1935)
  A borsod–hevesi szén- és lignitterületek bányaföldtani leírása. (Bp., 1929)
  Nagybátony környéke. (Bp., 1940)
  A Kárpátok által körülvett medencék szármáciai képződményei és azok állatvilága. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1941. febr. 17.; Matematikai és Természettudományi Értesítő, 1941)
  Az izacsali kőolajterület földtani viszonyai. (Karcag, 1943)
  A Bükk-hegység felsőpermi brachiopodái. (Bp., 1963).

  Irodalom

  Irod.: Balogh Kálmán: Sch. Z. emlékezete. (Földtani Közlöny, 1970)
  Rónai András: Sch. Z. (Hidrológiai Közlöny, 1970)
  Bogsch László: Sch. Z. századik születésnapjára. (Földtani Tudománytörténeti Évkönyv, 1982).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu