Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Sigmond Elek, alsószentmihályfalvi

  vegyészmérnök, agrogeológus


  Született: 1873. február 26. Kolozsvár, Kolozs vármegye
  Meghalt: 1939. szeptember 30. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1915. máj. 6.; r.: 1925. máj. 7.).

  Életút

  A József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. (1895), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1898), a mg.-i kémia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1905), az MTA tagja (l.: 1915. máj. 6.; r.: 1925. máj. 7.). - A magyaróvári orsz. növénytermelési kísérleti állomás vegyésze (1899-1905), majd a József Műegyetem megbízásából az agrokémiai ipart tanulmányozta Ny-Európában és az USA-ban (1905-1907). A József Műegyetemen a mg.-i kémia magántanára (1905-1908), majd az általa megszervezett Mg.-i Kémiai Technológiai Tanszék ny. rk. (1908-1910), ny. r. tanára (1910-1926); közben az Egyetemes és Vegyészmérnöki Oszt. dékánja (1917-1919, 1929-1930, 1937-1938). Az Orsz. Kémiai Int. ig.-ja (1926-1934). Az Állandó Közp. Talajjavító Biz. elnöke. - A Felsőház tagja (1937-1939).A mo.-i tud. talajtan megalapítója és nemzetk. hírű művelőjeként elsősorban növényi táplálkozástannal és trágyázástannal fogl. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a talajok jellegzetes tulajdonságainak feltárása, a szikes talajok vizsgálata, ill. a szikesek termékennyé tétele terén. A talajok mg.-i hasznosíthatóságán alapuló új, széles körben elterjedt talajosztályozási rendszert dolgozott ki. Nevéhez fűződik az orsz. talajlaboratóriumi szolgálat megszervezése és irányítása. Emlékét a Mg.-i és Élelmezésip. Egyesület (MÉTE) ~-emlékérme őrzi (1956-tól).

  Főbb művei

  F. m.: Adatok a keményítõ és származékai elméletéhez a diastatikus megbontás alapján. Kolozsvár,1898; A maltosehydrolysis reactio sebességérõl. Kolozsvár,1898; Mezõgazdasági chemia. Budapest,1904; A könnyen átsajátítható phosphorsav jelentõsége és meghatározása talajaink trágyaszükségletének megállapítása céljából. Budapest,1906; A mezõgazdasági növények legfontosabb táplálóanyagai. Budapest,1910; A talajvizsgálat mechanikai és vizsgálati módzserei. Budapest,1916; A talajismeret szempontjából fontos mesterséges zeolithok elõállítása, összetétele, sajátságai és jelentõsége. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1916; Mezõgazdasági chemiai technológia. Budapest,1919; A hazai szikesek és megjavításuk módja. Budapest,1923; Ahazai szikesek és megjavításuk módja. Berkeley,1927; Tanulmány a talaj humusz-zeolit komplexumáról és a talajreakciókról. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1926; A tervezett mélybevágású Duna-Tisza-csatorna mentén elterülõ szikesek ismertetése és javítási lehetõségei. Budapest,1926; A talajtan jelentõsége és feladatai hazánkban. In: A Természet-, Orvos, Műszaki és Mezõgzadaság-tudományi Országos Kongresszus munkálatai Budapest,1926; A mezõgazdasági növények termelési tényezõi.Budapest,1930; A talaj szerepe a természetben. Szent István Akadémia Értesítõje 1934; Általános talajtan. Budapest,1934; Általános talajtan. London,1938; Adatok a magyarországi fõbb talajtípusok jellemzéséhez. Mathematikai és Természettudományii Értesítõ 1935; Vegyészmérnökeink hivatása mezõgazdaságunk fejlesztése terén. In: A vegyészmérnök szerepe a mezõgazdaságban Budapest,1938.

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu