Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Sörös Pongrác Pál

  történész, bencés szerzetes


  Született: 1873. augusztus 24. Komárom, Komárom vármegye
  Meghalt: 1919. január 5. Győr, Győr vármegye

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.).

  Életút

  Belépett a pannonhalmi Szt. Benedek-rendbe (1890), egyszerű (1892), ünnepélyes fogadalmat tett (1895), pappá szentelték (1896), a bp.-i tudományegyetemen történelem-latin szakos tanári okl. szerzett (1898), az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.). - A pápai bencés gimn. r. tanára (1896-1898), a római M. Történeti Int. tagjaként levéltári kutatásokat folytatott (Rómában, 1899). A bencés rend pannonhalmi tanárképző főisk.-jának r. tanára (1899-1919), egyúttal konventjegyző (1905-1912), ill. levéltári őr (1906-től) és közp. könyvtárőr (1911-től).Közép- és újkori m. történelemmel, a mo.-i bencés rend történetével és történeti segédtudományokkal fogl.

  Főbb művei

  F. m.: Forgách Ferenc élete. Budapest,1896; Verancsics Antal élete. Esztergom,1898; Ghimesi Forgách Simon báró. Budapest,1899; Zermegh János és munkája. Budapest,1901; A katholikus klérus törekvései az 1843/44. évi országgyűlés eghyázi ügyeinek tárgyalás alatt. Budapest,1901; A pannonhalmi fõapátság története. Budapest,1903; A bakonybéli apátság története. Budapest,; Guzmics Izidor apáti naplója. Budapest,1903; Komárommegyei bencés apátságok. Komárom,1905; A pécsváradi bencés apátság. Budapest,1905; Jerosini Brodarics János. Budapest,1907; Franyó Remig felségárulási pere. In: Értekezések a történeti tudományok körébõl kivonatosan: Akadémiai Értesítõ Budapest,1910; A tihanyi apátság története. Budapest,1911; Az elenyészett bencés apátságok. Budapest,1912.

  Irodalom

  Irod.: Tóth László:S. P. Turul; Hóman Bálint:S. P. Századok 1919; Erdélyi László:Emlékbeszéd S. P. r. tag felett. Budapest,1941; Erdélyi László:Karácsonyi János r. tag és S. P. l. tag emlékezete. Budapest,1944; Sólymos Szilveszter:Ezer év száz bencése. Pannonhalma,1997;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu