Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Suhayda János

  jogász

  Suhajda


  Született: 1818. december 29. Miskolc
  Meghalt: 1881. szeptember 18. Budapest

  Család

  Sz: Suhayda Imre, Poroszkay Judit. Családjával Vácra költözött (1821).

  Iskola

  Elemi és középiskoláit, valamint bölcseleti tanulmányait Vácott végezte, a pesti egyetemen jogot (1834–1837), a bécsi Pázmáneumban, mint papnövendék teológiát tanult (1837–1839; elhagyta a papi pályát: 1839). A pesti egyetemen jogtudori okl. szerzett (1841), az MTA tagja (l.: 1864. jan. 20.).

  Életút

  Jogi tanulmányainak idején a br. Rudits és a Vojnits családnál, ill. Aczél Antal aradi főispán családjánál nevelősködött (1839–1841). Vác város tanácsnoka (1842–1848), Uzovits János meghívására Pestre ment, ahol a kánonjog ny. r. tanára (1848–1849). A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei (1851-1854), majd a kecskeméti törvényszék ülnöke (1854–1856), a pesti országos törvényszék tanácsosa (1856). A székesfehérvári törvényszék alelnöke (1856–1862), a Helytartótanács előadó tanácsosa (1862– 1867), az Igazságügy-minisztérium osztálytanácsosa (1867–1868), a pénzügyi főtörvényszék elnöke (1868–1869), a Hétszemélyes Tábla és a Kúria bírája (1869–1881).

  Papnak készült, s miután Nádasdy Paulai Ferenc váci püspök felismerte előadói (szónoki) tehetségét félbehagyta jogi tanulmányait, s mint váci egyházmegyei papnövendék Bécsben teológiát hallgatott. Nemsokára azonban elhagyta a papi pályát, visszatért jogi tanulmányaihoz. Kánonjoggal, polgári és magánjoggal, ill. kereskedelmi és váltójoggal foglalkozott, elsőként adta elő a kánonjogot magyar nyelven. A forradalom és szabadságharc után kinevezték a pozsonyi jogakadémia igazgatójává és a magánjog r. tanárává (1850). Mivel nem volt hajlandó német nyelvű előadásokat tartani, a kinevezést és a tanári katedrát nem fogadta el, felhagyott a tanítással. Monumentális munkái, A magyar polgári törvénykezés rendszere (1861) és A magyar polgári anyagi magánjog rendszere (1862) a 19. sz.-i magyar jogi szakirodalom legjelentősebb alkotásai, alapművei közé tartozik (a két monográfia tíz év alatt összesen tíz kiadást élt meg!). Jogi és jogtörténeti munkái alapvető jelentőségűek a Bach-rendszer és a dualizmus kora törvénykezési rendszerének a megismeréséhez. Utolsó éveiben a magyar dogmatikus jogfejlődést történetét vizsgálta, súlyos betegsége miatt munkáját már nem tudta befejezni.

  Szerkesztés

  Írásai a Törvényszéki Csarnokban (1859) és a Jogtudományi Közlönyben jelentek meg (1868–1873).

  Főbb művei

  F. m.: A Magyarországra szóló, ideiglenes törvényszéki szerkezet és perlekedési rend polgári része. (Pest, 1850)
  Váltójogtan. (Pest, 1851)
  Szerződésjog. (Pest, 1852)
  A Magyar-, Horváth-, Tóthország, Szerbvajdaság és Temesi Bánság számára 1852. szept. 16-án kiadott és 1853. jan. 1-jén életbe lépő ideiglenes polgári perrendtartás hivatalos magyar szövege gyakorlati magyarázattal. Összeáll. (Pest, 1853)
  Vagyonjog. (Pest, 1853)
  Magyarország közjoga, tekintettel annak történeti kifejlődésére és az 1848-ki törvényekre. (Pest, 1861)
  A magyar polgári törvénykezés rendszere az országbírói értekezlet által megállapított szabályokhoz alkalmazva. (Pest, 1861; 2. kiad. 1864; 3. kiad. 1865; 4. kiad. 1869)
  A magyar polgári anyagi magánjog rendszere az országbírók értekezlete által megállapított ideiglenes törvénykezési szabályokhoz alkalmazva. (Pest, 1862; 2. kiad. 1864; 4. átnézett és bőv. kiad. Buda, 1869; 6. átnézett és bőv. kiad. 1874)
  A köteles rész. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1864. nov. 21.; megjelent, kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1864; megjelent: MTA Filozófiai, Törvény- és Történettudományi Osztálya Közlönye, 1865–1866)
  Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén. 1–22. (Jogtudományi Közlöny, 1866; kötetben: Pest, 1866)
  A honosításról és a külföldiekről, magyar és külföldi jogi kútfők szerint. Tájékozásul a törvényhozás terén. (Pest, 1867)
  A magyar polgári törvénykezési rendtartás – 1868. LIV. tc. – és az arra vonatkozó igazságügyminiszteri rendeletek. (Pest, 1869)
  Pénzügyi törvényszékek. 1–2. (Jogtudományi Közlöny, 1869)
  A vegyes házassági válóperekről. 1–3. (Jogtudományi Közlöny, 1871)
  Emlékbeszéd Császár Ferenc t. tag fölött. (Pest, 1871).

  Irodalom

  Irod.: Konek Sándor: Emlékbeszéd S. J. l. tag fölött. (Bp., 1882)
  S. J. (Vasárnapi Ujság, 1908. 7.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu