Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Szabolcsi Miklós

  irodalomtörténész


  Született: 1921. március 3. Budapest
  Meghalt: 2000. szeptember 2. Budapest

  Család

  Felesége Szabolcsi [Margulesz] Hedvig művészettörténész. Fia: Szabolcsi János (1952) sakkozó. Nagybátyja Szabolcsi Bence (1899-1973) zenetörténész, az MTA tagja.

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1976. máj. 7.).

  Életút

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen m.-francia szakos tanári okl. (1943), bölcsészdoktori okl. szerzett (1946), az irodalomtudományok kandidátusa (1960), doktora (1963), az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1976. máj. 7.). - A II. vh.-ban munkaszolgálatos Ukrajnában (1943-1944), hazatérése után a Györffy Koll.-ban lévő szovjet katonai misszió tanára (1945. máj.-szept.), majd a pesti Izr. Hitközség Gépip. Technikuma, ill. Gimn.-a r. tanára (1945-1948), a Vallás- és Közoktatásügyi Min. Egy. Oszt. főelőadója (1948-1949), az Orsz. Neveléstud. Int. munkatársa (1949-1950), a bp.-i Árpád Gimn. r. tanára (1950-1953). Az MTA Irodalomtörténeti Int, ill. MTA Irodalomtud. Int. tud. munkatársa (1956-1958), a XX. sz.-i és M. Irodalmi Oszt. vezetője (1958-1967), ügyvezető ig.-ja (1967-1980), az Orsz. Pedagógiai Int. főig.-ja (1981-1988). A KLTE BTK II. sz. M. Irodalomtörténeti Int. (1962-1964), majd az ELTE BTK II. sz. M. Irodalomtörténeti Int. egy. tanára (1964. júl. 19.-1994. aug. 31.), nyugdíjas tud. tanácsadója (1994-1995), emeritusz professzora (1998-2000). A párizsi Sorbonne vendégprofesszora (1965-1966).Tud. pályafutásának kezdetén stíluskutatással, a m. irodalom stílustörténetével, ill. a verselemzés kérdéseivel fogl. 1949-től vezető szerepet játszott a m. irodalomtörténet marxista újjáértékelésében, az ezzel kapcsolatos irodalomtörténeti monográfiák munkálatainak irányítója. Alapvetően új eredményeket ért el József Attila munkásságának feltárása terén: a költő első monográfiáinak szerzője, ill. sajtó alá rendezte az összes műveit, elsőként gyűjtötte össze kortársai róla szóló emlékezéseit, részt vett művei kritikai kiadásának előkészítésében. József Attilán kívül még számos 20. sz.-i m. lírikussal (pl. Juhász Gyula, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor), ill. a század avantgárd és neoavantgárd költészetével is fogl.

  Főbb művei

  F. m.: Az irodalmi stílusvizsgálat XX. századi módszerei. Egyeteme sPhilológiai Közlöny h.n.,1943; A nyelvészeti stílusvizsgálat XX. századi módszerei. Egyetemes Philológiai Közlöny 1946; Faludi Ferenc stílusa. Budapest,1946; József Attila. Budapest,1952; József Attila összes művei. Budapest,1952; József Attila összes művei. Budapest,1958; József Attila Emlékkönyv. Budapest,1957; József Attila összes művei. III. Cikkek, tanulmányok, vázlatok. Budapest,1958; Költészet és korszerűség. Budapest,1958; A magyar szocialista irodalom történetének néhány kérdése. Tud. tevékenység tézisszerű összefoglalása. Budapest,1960; Kis magyar irodalomtörténet. Budapest,1961; Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetébõl. Budapest,1962;Fiatal életek indulója. József Attila pályakezdése. Budapest,1963; A verselemzés kérdéseihez. József Attila: Eszmélet. In: Irodalomtörténeti füzetek Budapest,1968; Jel és kiáltás. Az avantgárd és neoavantgárd kérdéseihez. Budapest,1971; A clownn mint a művész önarcképe. Budapest,1974; Érik a fény. József Attila élete és pályája. 1923-1927. Budapest,1977; Világirodalom a 20. században. Fõbb áramlatok. Budapest,1987; Kemény a menny. József Attila élete és pályája. 1927-1937. Budapest,1992; Kész a leltár. József Attila élete és pályája. 1930-1937. Budapest,1998; József Attila élete és pályája. Budapest,2005.

  Irodalom

  Irod.: Kabdebó Lóránt:Sz. M. 75. születésnapjára. Irodalomtörténet 1996; Kulcsár-Szabó Ernõ:Az újraértés küszöbén. Irodalomtörténet 1996; Sz. M. Irodalomtörténet 1996; Tverdota György:Egy beteljesedett vállalkozás. Magyar Tudomány h.n.,1999;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu