Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Szendrei János, 1912-től mindszenti

  hadtörténész, művészettörténész, régész

  1882-ig Wagner


  Született: 1857. március 28. Mindszent, Borsod vármegye
  Meghalt: 1927. november 25. Budapest

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen jogi és bölcsészeti tanulmányokat folytatott (1879–1884), bölcsészdoktori okl. szerzett (1884), az MTA tagja (l.: 1903. máj. 8.).

  Életút

  A M. Nemzeti Múz. (MNM) Régiségtárának gyakornoka (1879–1880), a Honvédelmi Min. tisztviselője (1880–1914); c. miniszteri titkári (1894–1905). c. miniszteri osztálytanácsosi (1905–1911), c. miniszteri tanácsosi rangban (1911–1914); közben hosszabb tanulmányúton járt Ny-Európában, ahol elsősorban a hadtörténeti múzeumügyet tanulmányozta (1890). A millenniumi kiállításon a hadtörténeti csoport (1896), a párizsi világkiállításon a m. hadtörténeti részleg rendezője (1900). – Hadtörténeti, művelődéstörténeti és kultúrtörténeti kutatásokkal fogl. Feldolgozta a mo.-i viseletek történetét. – A Szt. István Akad. r. tagja (1916-tól). Az Orsz. Régészeti és Embertani Társulat főtitkára (1886–1911). A Műbarátok Körének titkára (1890–1902). Az Orsz. Hadimúz. Egyesület alelnöke (1925–1927). – A Hadtörténelmi Közlemények szerkesztője (1910–1913).

  Főbb művei

  F. m.: Borsod vármegye őstelepei. (Bp., 1884)
  A képzőművészet remekei. I–IV. (Bp., 1882–1885)
  2. kiad. 1892; németül: I–II. 1883–1884; lengyelül: I–II. 1884–1885)
  Dürer Albert származása és művészete. (Bp., 1885; németül is)
  Miskolc város története és egyetemes helyirata. I–V. (Bp., 1890–1912)
  A gyűrű történelmi és műtörténelmi szempontból. (Bp., 1890)
  Magyar díszítmények. (Bp., 1891)
  Magyar viseletképek címeres leveleinkben. (Bp., 1892)
  Magyar hadtörténelmi emlékekaz ezredéves országos kiállításon. (Bp., 1896; németül)
  A magyar viselet történeti fejlődése. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1903. nov. 9.; Bp., 1905)
  Árpád sírja. (Árpád és az Árpádok. Bp., 1907)
  Adatok a magyar viselet történetéhez. (Bp., 1908)
  A magyar képzőművészek lexikona. I. Szentiványi Gyulával. (Bp., 1915)
  A diósgyőri vár története. (Bp., 1927).

  Irodalom

  Irod.: Miskolczy Simon János: Mindszenti Sz. J. (Bp., 1914)
  Tóth Zoltán: Sz. J. (Akadémiai Értesítő, 1927)
  Sz. J. (Hadtörténelmi Közlemények, 1927)
  Váczy Péter: Sz. J. (Századok, 1927)
  Tóth Zoltán: Sz. J. (Turul, 1928)
  Leszih Andor: Sz. J. emlékezete. (Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 1956)
  Sz. J. Bibl. Összeáll. Kopasz Erzsébet. (Miskolc, 1982)
  Dobrossy István–Veress László: Miskolc tudós monográfusa. Százötven éve született Szendrei Wagner János. (Napjaink, 1982)
  Seresné Szegőfi Anna: Szendrei Wagner János. (Miskolc, 1982).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu