Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Than Károly, apáthi

  gyógyszerész, kémikus


  Született: 1834. december 20. Óbecse, Bács-Bodrog vármegye
  Meghalt: 1908. július 5. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1860. okt. 9.; r.: 1870. máj. 25.; ig.: 1876. jún. 8.).

  Életút

  Hódmezővásárhelyen gyógyszerész mestervizsgát tett (1853), a bécsi tudományegyetem orvostud. karán (1855), bölcsészkarán tanult (1856-1858), kémiából bölcsészdoktori okl. szerzett (1858), a heidelbergi egyetem áll. ösztöndíjasa, majd Párizsban tett hosszabb tanulmányutat (1858-1859). A gyógyszerészi kémia és kémiai analízis tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1860), az MTA tagja (l.: 1860. okt. 9.; r.: 1870. máj. 25.; ig.: 1876. jún. 8.). - Az 1848-1849. évi forr. és szabadságharcban Bem seregében honvédtüzérként harcolt, a vízaknai csatában megsebesült, az összeomlás után Kőrösladányban (1849), Hódmezővásárhelyen (1850-1853), Szegeden gyógyszerészgyakornok (1853-1855). A bécsi tudományegyetem Kémia Tanszék tanársegéde (1859-1860), magántanára (1860-tól). A pesti, ill. a bp.-i tudományegyetemen a kémia h. tanára (1860-1862), ny. r. tanára (1862-1908); közben a Bölcsészettud. Kar dékánja (1866-1867), az egyetem rektora (1875-1876). Kir. tanácsos 1872-től).Ált. és szervetlen kémiával fogl. Nevéhez fűződik a karbonil-szulfid felfedezése és új, nemzetközileg is széles körben elterjedt módszert dolgozott ki az ásványvizek összetételének a megadására. Az analitikai kémiába bevezette a mérőoldatok hatóérékénk beállítására a kálium-hidrogén-karbonátot. Jóval Arrhenius elútt javasolta, hogy a kémiai elemzések eredményét ne vegyületekben, hanem ionok szerint adják meg (Ezért később róla nevezték el a Than-féle egyenérték fogalmát. Javasolta továbbá, hogy a gázok normáltérfogatának az egy gramm molekulasúlynyi (mol) gáz által 1 atmoszféra nyomáson és 0 °C-on mért térfogatát nevezzék. (Ezt ő megmérve 22,3 liternek találta). A mo.-i középisk. kémiatanítás úttörője; a Vallás- és Közoktatásügyi Min. megbízásából elkészítette az utasítást a kémia középisk. tanításához (1884). Tervei alapján épült meg a bp.-i tudományegyetem Kémiai Int.-e.

  Főbb művei

  F. m.: Az elméleti vegytan föladatáról és jelen állapotáról. Akadémiai Értesítõ 1860; Az újabb vegytan irányelveirõl. kivonatosan: Akadémiai Értesítõ h.n.,1861; Vázlatok a vegyelemek minõleges vegytani elemzése tanulmányozásához. Pest,1863; Vázlatok a vegyelemek minõleges vegytani elemzése tanulmányozásához. Budapest,1876; A vegyelemek paránysúlyáról. Pest,1864; Az ásványvizek vegyelemzésének összeállításáról. Gyógyszerézeti Hetilap 1865; Az ózon képzõdésérõl gyorségéseknél. Pest,1866; A harkányi kénes hévíz vegyelemzése. Pest,1869; Az egyetemi tanítás lényeges kellékeirõl. Természettudományi Közlöny 1871; Az egyetemi tanítás lényegérõl. kivonatosan: Akadémiai Értesítõ h.n.,1871; Magyar gyógyszerkönyv. Pest,1871; A vegyértékek törvényérõl. Budapest,1873; A magas hõmérséklet és karbolsavgõz hatása szerves testekre. Budapest,1880; Vegyerélytani vizsgálatok. Budapest,1881; Függelés a Magyar Gyógyszerkönyv-höz. Budapest,1883; Gasometrikus észlelések. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1884; A gasometrikus módszerek kibõvítésérõl. Budapest,1885; Feladatok a chemiai gyakorlatokhoz. Budapest,1888; A molekulasúlyok térfogatának egységérõl. Természettudományi Közlöny Pótfüzet 1888; Az ásványizeknek chemiaikonstituciójáról és összehasonlításáról. Budapest,1890; A chemiai affinitásról. Természettudományi Közlöny Pótfüzet 1894; A qualitativ chemiai analysis elemei. Budapest,1895; A kísérleti chemia elemei. Budapest,; Kultúránk és a természetbúvárkodás. Budapesti Szemle 1907; A chemiai elemek természetes rendszere. Budapest,1909;

  Irodalom

  Irod.: Ilosvay Lajos:Th. K. másodelnök emlékete. Budapest,1912; Szabadváry Ferenc:Th. K. Budapest,1972; Zalai Károly:Th. K. magántanári habilitációja a bécsi egyetemen. Magyar Kémikusok Lapja 1972; Sipos Jenõ:Az elsõ magyar „doctor medicinae hoboris causa”. Hevesi Szemle 1979; Balázs Lóránt:Th. K. - a magyar tudományos kémia kiemelkedõ alakja. In: A kémia tanítása 1984; Kempler Kurt:Th. K. élete és munkássága. Egészségügyi Munka 1984; Szabadváry Ferenc:150 éve született Th. K. Magyar Kémikusok Lapja 1984; Beck Mihály:Th. K., a hazai fizikai kémiai kutatás és oktatás megalapozója. Magyar Tudomány 1985; Szabadváry Ferenc:Th. K. és kora. Kémiai Közlemények 1985; Sipos Jenõ:A magyar tudományos kémia meglapítója. Magyar Kémiai Folyóirat h.n.,1988;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu