Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Csontváry Kosztka Tivadar
  Csontváry
  Csontváry 2.
  Hugonnai Vilma, az első orvosnő
  Süsü, a híres egyfejű

  Thienemann Tivadar

  irodalomtörténész, nyelvész, germanista

  Thass-Thienemann


  Született: 1890. május 1. Budapest
  Meghalt: 1985. március 29. West Roxbury, Massachusetts, USA

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1923. máj. 11.; tagsága külföldre távozása miatt megszűnt: 1947 ?; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

  Életút

  A bp.-i és a lipcsei tudományegyetemen tanult, Bp.-en német-francia szakos tanári okl. (1912) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1913); közben áll. ösztöndíjjal a berlini egyetemen is tanult (1912-1913), az MTA tagja (l.: 1923. máj. 11.; tagsága megszűnt külföldre távozása miatt: 1947; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). - A bp.-i VIII. ker.-i főreálisk. r. tanára (1913-1914), az I. vh.-ban főhadnagyi rangban frontszolgálatot teljesített (1914-1918). A pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemen a német nyelv és irodalom ny. rk., egyúttal a francia nyelv és irodalom mb. tanára (1918-1919), a Bp.-re menekült pozsonyi tudományegyetemen a német nyelv és irodalom ny. rk. (1919-1921), ny. r. tanára (1921-1923), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen a német nyelv és irodalom ny. r. tanára (1923-1934); közben a Bölcsészet-, Nyelv- és Irodalomtud. Kar dékánja (1925-1926). A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen a német irodalom ny. r. tanára és a Német Irodalomtörténeti és Nyelvészeti Int. ig.-ja (1934-1947). A Danubia Kiadó ig.-ja (1922-1944). A Magyar Nemzet hollandiai és belgiumi tudósítója (1945-1947). Az USA-ban, Bostonban telepedett le. A szellemtörténeti irány megismertetését és elterjesztését célzó Minerva Társaság alapító tagja (1922-től).A 20. sz.-i m. szellemtörténeti kutatások egyik legjelentősebb képviselőjeként elsősorban ált. irodalomelméleti kérdésekkel, német irodalomtörténettel, ill. m.-német irodalmi kapcsolatokkal fogl. A II. vh. idején támogatta a náciellenes törekvéseket. 1944-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Min. megbízásából Hollandiába ment, hogy megszervezze a Benelux-államokban a m. int.-eket. Az USA-ban elsősorban nyelvfilozófiai és nyelvpszichológiai kutatásokat folytatott. Emlékirata (Az utókor címére) kéziratban maradt.

  Főbb művei

  F. m.: Német és magyar nyelvújító törekvések. Budapest,1912; Die deutschen Lehnwörter der ungarischen Sprache. Berlin-Leipzig,1922; Városi élet a magyar középkorban. Budapest,1923; Mohács és Erazmus. Minerva h.n.,1924; Irodalomtörténeti alapfogalmak. Pécs,1931; Irodalomtörténeti alapfogalmak. Pécs,1986; Irodalomtörténet. In: A magyar történetírás új útjai Budapest,1931; Goethe und die Hachwelt. h. n.,1933; Német-magyar nagyszótár. Budapest,1941; Német-magyar kéziszótár. Budapest,1943; Magyar-német kéziszótár. Budapest,1943; Subhconsciuous Language. Boston,1967;

  Irodalom

  Irod.: Schöpflin Aladár:Th. T. Nyugat 1930; Gálos Rezsõ:Th. T. Budapesti Szemle 1933; A magyar szellemtörténet bírálatához. Budapest,1964; H. Lukács Borbála:Szellemtörténet és irodalomtudomány. Budapest,1971; Koncz Lajos:Th. T. Irodalmi Újság 1985; Halász Elõd:In memoriam Th. T. Irodalomtörténet 1985; Huber Kálmánné:A Minerva folyóirat története és repertóriuma. Pécs,1986; Lengyel Béla:Th. T.-ról. Kritika 1989; Th. T. levelei az emigrációból. Nagyvilág h.n.,1990;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (13), állatorvos (70), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (38), belgyógyász (77), bencés szerzetes (30), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (36), biológus (178), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (16), diplomata (27), edző (69), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (31), erdőmérnök (44), esztéta (32), etnográfus (77), evangélikus lelkész (13), farmakológus (18), feltaláló (20), festő (120), festőművész (117), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (108), fiziológus (14), fogorvos (18), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (32), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (99), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (23), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (69), gépészmérnök (152), grafikus (66), gyermekgyógyász (34), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (38), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (59), honvédtiszt (21), iparművész (16), író (903), irodalomtörténész (265), jezsuita szerzetes (11), jogász (300), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (169), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (173), könyvtáros (63), közgazdász (169), kritikus (52), kultúrpolitikus (19), labdarúgó (32), levéltáros (88), matematikus (93), mérnök (672), meteorológus (14), mezőgazda (118), mezőgazdasági mérnök (98), mikológus (12), mikrobiológus (22), miniszterelnök (15), műfordító (196), műgyűjtő (17), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (81), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (41), neveléstörténész (11), növénynemesítő (29), numizmatikus (10),


  © Névpont, 2018. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu