Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Abody Béla
  Abody Előd
  Arató István
  Major Tamás, tasnádi
  Waldapfel Eszter

  Tuzson János, polyáni

  botanikus


  Született: 1870. május 10. Szászcsanád, Alsó-Fehér vármegye
  Meghalt: 1943. december 18. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.).

  Életút

  A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akad.-n tanult (1887-1890), erdész okl. (1892), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1899); közben áll. ösztöndíjjal a müncheni és a berlini egyetemen tanult (1896-1897), majd hosszabb Ny-európai tanulmányutat tett (1901). A növényhisztológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1903), az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.). - A zsarnóczai, majd a besztercebányai erdőhiv. gyakornoka (1890-1894), a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akad. Erdőrendezéstani Tanszék tanársegéde (1890-1894), a selmecbányai Erdészeti Kísérleti Állomás kísérletügyi adjunktusa (1898-1904). A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akad. a növénytan mb. előadó tanára (1904-1914), egyúttal a József Műegyetemen a növényhisztológia magántanára (1903-1914) és a Növénytani Tanszék egy. adjunktusa (1904-1914). A bp.-i tudományegyetemen, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetemen a növényhisztológia magántanára (1905-1912), a növényrendszertan mb. előadó tanára (1912-1914), a növényrendszertan és növényföldrajz ny. rk. (1914-1918), ny. r. tanára és a Növényrendszertani és Növényföldrajzi Int. és Növénykert ig.-ja (1918-1940).Tud. pályafutásának kezdetén elsősorban fás növények szövettanával, mikológiával és növénypatológiával fogl., később érdeklődése a növényrendszertan, a növényföldrajz és az ősnövénytan felé fordult. Elsőként írta le a bátorligeti ősláp növényzetét. Új - később többek által megcáfolt - eredeti elméletet dolgozott ki Mo. növényzetének keletkezésére, új növényföldrajzi fejlődéstörténeti megállapításokat tett. Gyógynövénytermesztéssel (pl.: gyapjas és piros gyűszűvirág) is fogl. Emlékét őrzi a tari (Nógrád m.) ~ Arborétum.

  Főbb művei

  F. m.: Anatomia és physiologiai vizsgálatok a vörösfenyõ fáján. Budapest,1899; A bükkfa korhadása és konzerválása. Budapest,1904; A balatoni fosszilis fák monographiája. Budapest,1906; A növények belsõ szerkezete. - A növényország rendszre áttekintése. In: Az élõk világa Budapest,1907; Adatok Magyarország fosszilis flórájához. Növénytani Közlemények 1907; Adatok Magyarország fosszilis flórájához. Földtani Közlöny 1909; Adatok Magyarország fosszilis flórájához. Földtani Intézet Évkönyve 1910;Magyarország fejlõdéstörténeti növényföldrajzának fõbb vonásai. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1911; Rendszeres növénytan. Budapest,; A Magyar Alföld növényföldrajzi tagolódása. Budapest,1915; Kitaibel Pál emlékezete. Budapestt,1918; Adatok az Alföld õskori növényzetének ismeretéhez. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1929;

  Irodalom

  Irod.: T. J. Index Horti Botanici Universitatis Budapestinensis 1940; Kárpáti Zoltán:T. J. Kísérletügyi Közlemények 1943; Bíró Zoltán:T. J. Erdészeti Lapok 1944; Nemky Ernõ:T. J. születésének 100. évfordulójára. Az Erdõ 1970; Bartha Dénes:T. J., minterdész. Erdészeti Lapok h.n.,1993;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (956), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu